Dreamship om att eliminera hinder för kreativitet för vietnamesiska entreprenörer i tryck på beställning-branschen

Dreamship är en plattform för tryck på beställning som grundades 2018. Företagets huvudkontor ligger i USA och man bedriver dessutom verksamhet i Vietnam. Företaget har ett omfattande nätverk av förhandsgranskade partner för beställningsexpediering för global tillväxt och hjälper e-handelsföretag att eliminera behovet av traditionella tredjepartsleverantörer, anskaffning av nya produkter, hantering av leverantörer och införande av kvalitetskontroll. Istället kan e-handelsföretag snabbt få tillgång till hundratals produkter, erbjuda snabb expediering (1–2 dagar) och dra nytta av obefintliga lagerhållningskostnader.

Vi har pratat med Bill Bricker, CEO och medgrundare av Dreamship, om läget för tryck på beställning i Vietnam och vad Dreamship planerar för att sprida sin teknik och sina expedieringstjänster till företag och varumärken genom samarbetet med Stripe.

Använda produkter

    Partner Ecosystem
Asien-Stillahavsområdet
Startup

Du grundade Dreamship 2018. Vad inspirerade dig att lansera en print-on-demand-plattform?

Mina medgrundare Bo Nguyen och Eli McNutt och jag såg stor potential i den vietnamesiska POD-marknaden. Den var full av entreprenörsanda men behövde hjälp att fokusera. Utan en tydlig framtidsvision startade dessa entreprenörer sina företag med de verktyg som fanns tillgängliga, och marknaden genomsyrades av piratkopiering, varumärkeskonflikter och bedrägliga verksamheter.

Vi såg att det fanns behov av ett mer etiskt tillvägagångssätt och beslöt oss att erbjuda en alternativ lösning som lät dessa entreprenörer leverera en oöverträffad kundupplevelse, högkvalitativa produkter och originella koncept. Vi har själva lärt oss mycket de senaste fem åren och har samlat dessa lärdomar i en guide till tillväxt som vi erbjuder våra samarbetspartner. Guiden erbjuder vietnamesiska entreprenörer åtkomst till affärsresurser och teknikföretag som Stripe. Vi tror att vi kan hjälpa de bästa företagen att ta sig till toppen och bygga fantastiska varumärken.

Vilken typ av företag stödjer ni, och vilka är deras kunder?

Vi stödjer två primära marknader genom att hjälpa företag skapa nya intäktsflöden utan att introducera lagerrelaterade risker. Vi jobbar dels med vietnamesiska e-handelsföretag med stora team, vanligtvis mellan 50–100 anställda. Minsta orderantal kan vara en produkt, och högsta orderantal obegränsat. Vår roll är att agera mellanhand för att förenkla försäljningen av digitala tryck i olika kanaler och säkerställa att produkten når slutkunden genom vårt amerikanska leverantörsnätverk.

Dels tjänar vi den professionella gåvomarknaden, vilken inkluderar företag i behov av profilerade gåvor till evenemang eller kundmöten. När vi blickar in i framtiden ser vi även potential i att stödja digitala kreatörer och konstnärer som vill väcka liv i digital konst. Alla företag, vare sig det handlar om storföretag eller enmansföretag, kan använda vår infrastruktur för att expandera sin närvaro i samhället.

Varför är den vietnamesiska marknaden så viktig för Dreamship, och hur stödjer ni utvecklingen av vietnamesiska e-handelsföretag?

Aspekter som ökade kostnader och mättade marknader kan gör e-handeln till en dyr satsning, särskilt vad gäller internationell frakt och marknadsföring. Priset man betalar för att inte ha tillgång till väsentliga e-handelsverktyg kan vara hög i den här sektorn, vilket vidare kompliceras av risker som återkreditering och krav på att upprätthålla goda relationer med finansiella institutioner.

Den vietnamesiska marknaden har så mycket outnyttjad potential och entreprenörsanda, men den behöver hjälp på två områden: tillgång till produkter och pris. En produkt är inte bara ett fysiskt objekt, utan en kombination av teknik, processer och personer som tillsammans uppfyller ett mål. Den tekniska utvecklingen och lanseringen av plattformar som Stripe kan hjälpa till att tillgängliggöra produkterna, men dessa verktyg kan verka utmanande för företag i utvecklingsländer. Det är här vi kan bidra med en färdplan som effektiviserar anpassningen.

Vilka utmaningar ställs vietnamesiska företag inför när de lanserar och expanderar en gränsöverskridande verksamhet, och hur kan ert samarbete med Stripe hjälpa dessa företag?

Utvecklingen av e-handelsverktyg det senaste årtiondet har krympt världen och gjort det möjligt för vem som helst att starta företag, oavsett var man befinner sig. Det har resulterat i en affärsmiljö utan gränser, och den här trenden accelererar än i dag. I framtiden kan vem som helst bli kreatör, även de som inte nödvändigtvis driver riskkapitalfinansierade verksamheter eller e-handelsföretag.

Dreamships huvudsakliga mål är att utifrån denna framtidsvision eliminera barriärer som hindrar vietnamesiska e-handelsentreprenörer från att skapa. Det låter våra kunder utvecklas med oss och sluta cirkeln på sin entreprenörsresa. Vi vill vara mer än bara en leverantör av e-handelsverktyg: vi vill stödja dessa entreprenörer under hela deras resa på flera olika sätt.

Samarbetet mellan Dreamship och Stripe inleddes 2022 när 25 av Dreamships största företagskunder sammanfördes i ett pilotprojekt. Hur går det och vilka resultat kan ni se?

Genom det här pilotprojektet har vi hjälpt 25 kunder att snabba upp optimeringen av betalningsstacken för ökade kostnadsbesparingar, snabbare tillgång till medel tack vare en minskad reserv, mer pengar för annonsutlägg och färre kontoblockeringar och återkrediteringar. Detta minskar i sin tur risken för att dessa kunder ska klassas som högriskföretag. Vidare har Stripes ordinarie verksamhetsöversyner och årliga planeringssessioner varit centrala, i synnerhet för våra större företagskunder, som kan göra mer när de kan se hela bilden.

Detta partnerskap förväntas leda till besparingar på över 100 000 USD årligen för en av våra största företagskunder. En optimerad företagsbetalningsstack ger upphov till en större orderhanteringsvolym för Dreamship och högre intäkter för företagen tack vare ökad produkttillgänglighet. Nettoresultatet är en större kaka för alla intressenter.

Vilka är Dreamships målsättningar och visioner för framtiden? Vilken roll ser du för Stripe i detta?

På Dreamship ser vi oss själva som ett slags Stripe inom orderhanteringen för merchandise. Vi standardiserar den fysiska produktionen för digitala plattformar precis som Stripe förenklar betalningshantering. Vårt mål är att tillhandahålla generisk merchandise efter behov samt fortsätta expandera vår digitala och fysiska varumärkesnärvaro. Vår plan är att fånga upp nya intäktsströmmar oavsett var kunderna genomför transaktionerna, om det så är på Twitter, Patreon eller någon annanstans.

Vi strävar efter att öka automatiseringen och har lärt oss mycket av Stripes affärsmodell. Vårt nuvarande pilotprojekt har varit framgångsrikt, men vårt slutgiltiga mål är att föra vidare de lärdomar vi har dragit där till betydligt fler företag. Om vi tittar framåt undersöker vi idén att arbeta inom nya områden som geografisk skatteplanering eller förskottsbetalningar för rabatter i syfte att fördjupa vår relationer med storföretagskunder.

Anmäl ditt företag till Dreamship-Stripe POD-programmet

E-handelsföretag som bygger hållbara print-on-demand-tjänster, bryr sig om högkvalitativa produkter och vill samarbeta med en kontoansvarig från Stripe för att expandera internationellt med rätt strategi för betalning kan kontakta:
https://info.dreamship.com/en-us/stripe.ds

Vet vad du betalar för

Integrerad transaktionsbaserad prissättning utan dolda avgifter

Påbörja din integration

Kom igång med Stripe på så lite som 10 minuter