Atlassian väljer Stripe för att skapa en enda plattform för fakturering och betalningar

Atlassian, en ledande leverantör av teamsamarbete och produktivitetsprogram som Jira Software, Confluence, Trello och Bitbucket, samarbetar med Stripe för att förenkla och expandera sin abonnemangshantering och sitt faktureringssystem.

Använda produkter

    Billing
    Payments
Asien-Stillahavsområdet
Storföretag

Utmaning

Sedan 2015 har Atlassian förvärvat ett flertal företag i syfte att utöka sitt produktutbud, vars fokus ligger på projektplanering, ärendehantering och produktdistribuering. Atlassian hade ursprungligen för avsikt att bygga en egen faktureringslösning för att ge sina kunder en enhetlig köpupplevelse, men ställdes snart inför en vanlig stötesten: projektet skulle kräva att man omfördelade personalresurser från Atlassians kärnprodukter till den nya betalfunktionen.

”När man har en kundbas som omfattar över 200 000 företaget med allt från 10 till 100 000 anställda blir utvecklingen av en faktureringslösning som kan tillgodose såväl små som stora företags behov ett massivt åtagande”, berättar Chandra Elango, chef för Go To Market IT på Atlassian. ”Genom att samarbeta med Stripe kunde vi bygga en skalbar köpupplevelse samtidigt som vi kunde fokusera våra tekniska resurser på snabbare produktutveckling.”

Lösning

Atlassian valde Stripe tack vare dess flexibla faktureringsfunktion och vilja att arbeta i nära samarbete med storföretag, vilket skulle främja Atlassians förmåga att konsolidera sina betalnings- och faktureringssystem i en enda lättanvänd arkitektur. Under partnerskapets inledande skede jobbade Stripe och Atlassian tillsammans för att ta fram tiotals skräddarsydda funktioner, vars mål var att öka Atlassians intäkter i takt med att deras produktsvit expanderade.

”Genom att investera i Stripe investerar vi även i Atlassians förmåga att fortsätta expandera i flera år framöver. Vi lägger över hela ansvaret för betalningsfunktionen på Stripe, så att våra team kan fokusera på att stärka vår unika försäljningsstrategi och lansera nya produkter för våra kunder”, säger Atlassians CIO Archana Rao.

I motsats till traditionella betalleverantörer är alla aspekter av Stripe Billing byggda för att optimera abonnemang och den operativa verksamheten för teamen som har hand om företagets fakturering:

Stripe Billing vilar på en maskininlärningsarkitektur som ständigt utvecklas och lär sig av över 100 000 företag som finns i Billing-nätverket. Stripes Smart Retries-funktion återvinner 14 % mer intäkter än funktioner som skickar ut upprepade betalningsbegäranden enligt ett fast schema.

Stripe Billing erbjuder även oslagbar anpassningsförmåga och användarvänlighet. Tack vare flexibiliteten i Stripes Subscription API kan Atlassian nu schemalägga abonnemang omedelbart, snabbt justera sina prismodeller och erbjuda fullständigt automatiserade B2B-betalningar.

Resultat

Eftersom Stripes infrastruktur fungerar som spindeln i nätet för Atlassians abonnemangsutbud kan Atlassian minska sina driftkostnader, vilket bjuder på fler möjligheter att maximera företagets intäkter.

”Expansionen av vår produktsvit gör Stripe till en effektiv intäktsmultiplikator för nätföretag – utan att de behöver lyfta ett finger”, säger Mike Clayville, Chief Revenue Officer på Stripe. ”Vi är oerhört glada att Atlassian valde att samarbeta med Stripe för att effektivisera abonnemangsprocesserna för sitt produktutbud.”

I och med lanseringen av det nya samarbetet ansluter sig Atlassian till de hundratals företag som använder Stripe för att expandera och anpassa sin verksamhet. Stripes kundportfölj omfattar i dag över 40 branschledande företag som årligen behandlar transaktioner till ett värde av över 1 miljard USD.

Vet vad du betalar för

Integrerad transaktionsbaserad prissättning utan dolda avgifter

Påbörja din integration

Kom igång med Stripe på så lite som 10 minuter