Een korte gids over de bedrijfscultuur van Stripe

Het plezier waarmee je bij een bedrijf werkt, hangt voor een groot deel af van de mate waarin de waarden van de mensen en de organisatie op jouw waarden aansluiten.

Het is moeilijk om de cultuur van een bedrijf vanaf de buitenkant te beoordelen. En de meeste bedrijven vinden het moeilijk om hun eigen omgeving te beschrijven. (Kan een vis uitleggen wat water is?) Daar komt nog bij dat bedrijven liever een aantrekkelijk plaatje schilderen dan een realistisch beeld schetsen.

Deze gids voor Stripe is samengesteld op basis van deze beide overwegingen. We hebben geprobeerd een zo eerlijk mogelijke beschrijving van onze cultuur te geven. Hopelijk kun je aan de hand van deze gids beter bepalen of Stripe een bedrijf is waaraan je graag tijd zou willen besteden.


We zijn er nog niet

Mensen maken zich vaak zorgen dat ze zich te laat bij Stripe of een andere veelbelovende start-up aansluiten. Zijn alle grote problemen al opgelost? Moeten er nog belangrijke beslissingen worden genomen en essentiële onderdelen worden ontwikkeld?

Eerst het goede nieuws: het is nog niet te laat. Een groot deel van de belangrijkste problemen die Stripe ooit zal oplossen, moet nog worden opgelost. Binnen enkele weken nadat je bij Stripe bent aangenomen, ga je werken aan problemen die niemand bij Stripe ooit heeft opgelost (en af en toe ook aan problemen die niemand binnen of buiten Stripe ooit heeft opgelost). Er zijn veel manieren om een traject een andere richting te geven.

En dan nu het slechte nieuws: ons succes is bij lange na niet verzekerd. De meeste bedrijven die ooit het niveau van Stripe hebben behaald, zijn nooit hoger geklommen (of erger). We vinden tegenwoordig al gauw dat dingen ‘niet goed werken’. En hoe succesvoller we zijn, hoe sneller dingen niet goed zullen werken. Misschien heb je ooit een game met een verdedigingstoren gespeeld? Het opschalen van een snelgroeiende start-up is daar in veel opzichten vergelijkbaar mee.

Urgentie en focus als leidraad

Onze gebruikers vertrouwen ons hun geld, hun bedrijf en hun bestaan toe. Miljoenen bedrijven over de hele wereld (particulieren, start-ups en grote ondernemingen) kunnen alleen functioneren als wij dat ook doen. Als we fouten maken, een deadline missen of vertragingen veroorzaken, dan doet dat er toe. We nemen die verantwoordelijkheid uiterst serieus.

Goede Stripe-medewerkers werken geconcentreerd en gedisciplineerd. We maken ons niet zo druk over je aanwezigheid op kantoor als dat niet per se nodig is. Stripe-medewerkers mogen grotendeels zelf bepalen waar en wanneer ze werken. Ze weten immers zelf het beste wat er nodig is om het werk gedaan te krijgen. Veel Stripe-medewerkers doen het hier bijzonder goed, terwijl ze toch bijna elke avond samen met hun gezin of vrienden aan tafel zitten.

Maar werken bij Stripe betekent soms ook late avonden, eens een weekendje doorwerken, en (met name als je een functie met veel verantwoordelijkheid hebt) ook in je vrije tijd een oogje op je e-mail houden. Afhankelijk van je rol in het bedrijf, moet je soms deelnemen aan vergaderingen met collega’s die inbellen vanuit San Francisco, Tokio en Parijs. Dit soort vergaderingen kun je niet zodanig plannen dat iedereen tijdens normale kantooruren kan deelnemen. Ons bedrijf maakt onlosmakelijk deel uit van de wereldwijde economie, en dat betekent dat Stripe-medewerkers wel op vakantie kunnen gaan, maar dat Stripe zelf altijd doorwerkt.

Daarnaast ben je omringd door uitzonderlijk gemotiveerde, gedreven mensen. Mensen in verschillende levensomstandigheden, met een grote diversiteit aan waarden en werkstijlen. Dit heeft als voordeel dat je je bijna nooit hoeft te ergeren aan die luiwammes in het werkhokje naast je (en niet alleen omdat we niet aan hokjes doen). Maar het kan ook stress veroorzaken: als je jezelf vergelijkt met anderen, zul je bijna altijd iemand vinden die harder werkt, langer doorgaat of meer succes heeft.

We hebben geen competitieve cultuur in de zin dat iemand anders moet verliezen zodat jij kunt winnen. Je collega’s proberen je niet te ondermijnen, zoals kan gebeuren in een omgeving waarin de winnaar alles krijgt. Maar we hebben wel een zeer competitieve cultuur in een andere betekenis, namelijk dat je collega’s kunt inspireren om de lat die je al hoog hebt gelegd, nog net wat hoger te leggen. Succes bij Stripe zou je kunnen vergelijken met een skihelling zoeken die net een beetje te steil is.

We reageren snel, voeren regelmatig veranderingen door en schrijven over het algemeen niet veel regels voor. We verwachten een grote mate van zelfstandigheid van Stripe-medewerkers, zowel in hun werk als in hun eigen ontwikkeling. We geloven in prestatiebeheer en feedback, maar we zijn niet onbuigzaam in de zin van vastgelegde loopbaantrajecten en vakjes die moeten worden aangevinkt. Maar je moet het ontbreken van aansturing vanuit de top niet verwarren met een gebrek aan interesse vanuit de top. Uitblinkers worden erkend, krijgen mogelijkheden aangeboden en ontvangen beloningen. Stripe maakt gebruik van ‘conventionele’ vormen van erkenning, zoals aandelen en bonussen. Maar het leukst vinden we het om uitblinkers de ruimte te geven om te werken aan de interessantste problemen die de grootste impact hebben.

Kritisch denken

We doen dingen graag goed, en dat betekent dat we onze uitgangspunten regelmatig grondig onder de loep moeten nemen.

Veel gedrag wordt blindelings gekopieerd en herhaald zonder dat dit nog enig nut heeft. Wij proberen altijd de beste versie van een tegenargument boven water te krijgen. Als we kritiek krijgen, proberen we de waarheid te zoeken in de beschuldiging, in plaats van meteen in de verdediging te schieten. We nodigen mensen met afwijkende meningen uit om bij Stripe hun zegje te doen, en we zijn nieuwsgierig naar gezichtspunten die niet direct bij de onze passen.

Met onbuigzaamheid bedoelen we niet het ‘dat-is-hier-niet-ontwikkeld’-syndroom. We zijn geïnteresseerd in de wereld om ons heen en denken veel te kunnen leren van andere bedrijven, branches en vakgebieden. We zoeken actief op andere terreinen naar inspiratie en ideeën die onze veronderstellingen onderuithalen en waar we iets van kunnen opsteken.

Onbuigzaamheid ligt vaak in het verlengde van ons dagelijks werk. Zo vinden we bijvoorbeeld dat sollicitanten in de technologiebranche worden ondervraagd op een manier die niet de beste resultaten oplevert. We hebben er hard aan gewerkt om sollicitatiegesprekken te verbeteren, onder andere door testen met werkvoorbeelden in te voeren, programmeren op whiteboards af te schaffen, minder belang te hechten aan referenties en getuigschriften, en onbewuste voordelen actief te bestrijden. Maar dat betekent niet dat we nu helemaal tevreden zijn over onze huidige aanpak. Waarschijnlijk zijn er nog veel meer belangrijke verbeteringen die we kunnen doorvoeren.

Onbuigzaamheid bestaat voor een deel ook uit gezond verstand. Stripe-medewerkers reageren op een weloverwogen manier. We onderzoeken, testen en voeren verhitte discussies met collega’s…maar we schreeuwen niet.

Vertrouwen en ondersteuning

Volgens de normen van de rest van de wereld zijn we te goed van vertrouwen. Dat vinden we prima.

We behandelen elkaar op dezelfde welwillende manier die we ook tegenover ons bedrijf aan de dag leggen. Veel bedrijven hebben als regel dat ze geen ‘hufters’ aannemen. Maar voor ons ligt die lat nog lang niet hoog genoeg. We willen een bedrijf waar bijzonder vriendelijke mensen werken die hun collega’s buitengewoon goed behandelen. Dus hoe getalenteerd sommige mensen ook mogen zijn, we nemen geen eikels aan.

Onbuigzaamheid en vertrouwen….het is vaak een wankel evenwicht. De meest succesvolle Stripe-medewerkers tillen de gezamenlijke kwaliteit van het denk- en werkvermogen naar een hoger niveau. Hoe groot een verschil van mening soms ook kan zijn, het vertrouwen in elkaars goede bedoelingen weegt voor ons bijzonder zwaar.

Wereldwijde optimalisatie

Stripe doet wat het beste is voor de organisatie als geheel.

Stripe is een bedrijf waarin onderlinge afhankelijkheid een grote rol speelt. De beste Stripe-medewerkers hebben daarom een sterk gevoel van eigenaarschap voor het hele bedrijf, maar zijn niet territoriaal als het gaat om de projecten die aan hen zijn toegewezen. Er worden geen bonuspunten gegeven voor het opzetten van grote teams.

Een ‘dat-is-niet-mijn-taak’-houding valt niet zo goed bij Stripe. We bewonderen, erkennen en belonen mensen die het tegenovergestelde doen. Verwacht dat je regelmatig moet meehelpen aan bedrijfsbrede projecten. Verwacht ook dat je feedback krijgt van betrokken collega’s die minder over je projecten weten dan jij. Je zult het niet altijd eens zijn met de feedback die je krijgt, maar je moet deze wel serieus en welwillend in overweging nemen. De feedback komt van een slimme collega die net als jij oprecht wil dat je project een succes wordt.

Op dezelfde manier waarop Stripe de beste versies van ideeën soms uit andere bedrijfstakken haalt, kunnen waardevolle interne bijdragen de scheidslijnen tussen teams overschrijden. Een Stripe-medewerker van bijvoorbeeld de afdeling ‘Juridische zaken’ of ‘Gebruikersactiviteiten’ kan deelnemen aan discussies van de afdeling ‘Producten’ of ‘Partnerschappen’. En een developer kan een mening geven over een salesdeal. Kortom, we vinden de kwaliteit van de gedachte belangrijk, niet uit welke hoek die afkomstig is.

De Stripe-dienstverlening

Door middel van de tools die we ontwikkelen willen we de wereld stimuleren betere producten en diensten te maken.

We proberen ons werk in een breed perspectief te zien en houden serieus rekening met de langetermijngevolgen van onze producten. We streven dus niet alleen naar hoge winstcijfers.

Hoewel we heel eigenzinnig bepalen welke producten we maken, stellen we ons neutraal op bij het beslissen wie toegang tot de resultaten van onze producten krijgt. Dit betekent dat je het niet eens zult zijn met de waarden of doelstellingen van elke Stripe-klant. Heb je bijvoorbeeld gestemd tijdens de laatste Amerikaanse presidentsverkiezingen, dan moet je weten dat wij bijna alle donaties voor de andere kandidaat hebben verwerkt. Alle grote campagnes in 2016 hebben namelijk gebruik gemaakt van Stripe. We zijn van mening dat het goed is om de financiële infrastructuur zoveel mogelijk voor iedereen toegankelijk te maken. Dus ongeacht de klant, maar wel op voorwaarde dat het bedrijf zich aan de wetten van het eigen rechtsgebied houdt. De leden van ons team hebben zeer verschillende achtergronden, maar onze waarden als bedrijf zijn geen simpele samenvoeging van onze waarden als individuele personen. Individuele personen met verschillende waardesystemen zijn bij ons welkom, zolang hun waarden binnen de kernprincipes van ons bedrijf passen.

Optimisme

We zijn micropessimisten maar macro-optimisten

Intern denken we altijd na over wat niet goed werkt, welke problemen er kunnen opduiken en welke risico’s niet zijn afgedekt. Toch is macro-optimisme een belangrijk aspect van de Stripe-cultuur. Zo gaan we er zonder meer van uit dat Stripe in de toekomst nog veel beter wordt. Bij het overwegen van ideeën vinden we ‘hoe zou het kunnen werken?’ een veel interessantere vraag dan ‘waarom gaat het mislukken?’.

We denken dat we nog niet eens de helft gebruiken van alle mogelijkheden die internet biedt. En we zijn ervan overtuigd dat ambitieuze, energieke en doelbewuste inspanningen om voortgang te boeken een verrassend effect hebben op het verbeteren van de situatie in de wereld om ons heen.


Afronding

Stripe verwerkt jaarlijks miljarden dollars voor miljoenen bedrijven over de hele wereld. Meer dan 85% van de Amerikanen heeft in 2020 iets bij een Stripe-handelaar gekocht. We handelen meer dan 250 miljoen API-verzoeken per dag af.

Maar we hebben de lat hoger gelegd: op dit moment vindt maar een beperkt deel van de mondiale handel via internet plaats. We zetten ons niet alleen in om wereldwijd meer mensen bij de online economie te betrekken, maar we willen ons ook bezinnen op de manier waarop die economie werkt. Om dat te bereiken hebben we meer Stripe-medewerkers nodig. We hopen dat jij daar een van wordt.

Feedback

We waarderen opbouwende kritiek en zouden het erg op prijs stellen als je open en eerlijk feedback op deze gids wilt geven. Laat ons weten wat je ervan vindt

Je feedback heeft geen invloed op je sollicitatie (er zijn geen goede of foute antwoorden) en je recruiter of andere aanwezigen bij het sollicitatiegesprek krijgen je feedback niet onder ogen.

You’re viewing our website for Croatia, but it looks like you’re in the United States.