การตรวจสอบสิทธิ์ลูกค้าแบบรัดกุม

สิ่งที่ธุรกิจบนอินเทอร์เน็ตต้องรู้เกี่ยวกับระเบียบข้อบังคับในยุโรป

 1. บทแนะนำ
 2. การตรวจสอบสิทธิ์ลูกค้าแบบรัดกุมคืออะไร
  1. กรณีใดที่ต้องทำการตรวจสอบสิทธิ์ลูกค้าแบบรัดกุม
  2. วิธีตรวจสอบสิทธิ์การชำระเงินด้วยบัตร
  3. ความรับผิดสำหรับการโต้แย้งการชำระเงินที่เกี่ยวข้องกับการฉ้อโกงมีหลักการอย่างไรในบริบทของ 3DS
  4. การยกเว้นการตรวจสอบสิทธิ์ลูกค้าแบบรัดกุม
  5. จะเกิดอะไรขึ้นหากการยกเว้นไม่สำเร็จ
  6. Stripe ช่วยคุณปฏิบัติตามข้อกำหนดของการตรวจสอบสิทธิ์ลูกค้าแบบรัดกุมได้อย่างไร
  7. การเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น

ในคู่มือฉบับนี้ เราจะเจาะลึกเกี่ยวกับข้อกำหนดของการตรวจสอบสิทธิ์ลูกค้าแบบรัดกุม (SCA) ในยุโรปจากข้อกำหนดเกี่ยวกับบริการชำระเงินฉบับที่ 2 (PSD2) และประเภทของการชำระเงินที่จะได้รับผลกระทบ นอกจากนี้ เรายังจะช่วยขอให้ยกเว้นแทนธุรกิจอีกด้วยในกรณีที่สามารถยกเว้นได้ ทั้งนี้เพื่อเสนอประสบการณ์การชำระเงินที่ราบรื่น

อีกทั้งยังได้เผยแพร่คู่มือที่จะช่วยคุณระบุหาช่วงเวลาในการเพิ่มการตรวจสอบสิทธิ์ลงในเส้นทางการซื้อของลูกค้า รวมถึงคู่มือเกี่ยวกับวิธีเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับข้อกำหนดเกี่ยวกับบริการชำระเงินฉบับที่ 3 (PSD3) คุณสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของ Stripe ที่รองรับ SCA ได้ที่เว็บไซต์ของเรา

การตรวจสอบสิทธิ์ลูกค้าแบบรัดกุมคืออะไร

การตรวจสอบสิทธิ์ลูกค้าแบบรัดกุม (SCA) เป็นข้อกำหนดตามระเบียบข้อบังคับในยุโรปเพื่อลดการฉ้อโกง รวมทั้งเพิ่มความปลอดภัยในการชำระเงินออนไลน์และการชำระเงินออฟไลน์แบบไร้สัมผัส หากต้องการรับการชำระเงินและปฏิบัติตามข้อกำหนดของ SCA คุณจะต้องเพิ่มการตรวจสอบสิทธิ์เข้าไปในขั้นตอนการชำระเงิน โดย SCA กำหนดว่าการตรวจสอบสิทธิ์จะต้องใช้องค์ประกอบ 2 ใน 3 อย่างต่อไปนี้

หากต้องการอ่านข้อกำหนดของ SCA ต้นฉบับ ให้เข้าไปที่มาตรฐานทางเทคนิคตามระเบียบข้อบังคับ หรือ RTS โดยธนาคารจะต้องต้องปฏิเสธการชำระเงินที่จำเป็นต้องมีการตรวจสอบสิทธิ์ลูกค้าแบบรัดกุม (SCA) และไม่ผ่านเกณฑ์เหล่านี้

กรณีใดที่ต้องทำการตรวจสอบสิทธิ์ลูกค้าแบบรัดกุม

การตรวจสอบสิทธิ์ลูกค้าแบบรัดกุมใช้กับการชำระเงินออนไลน์ที่ "ริเริ่มโดยลูกค้า" และการชำระเงินออฟไลน์แบบไร้สัมผัสในสหราชอาณาจักรหรือยุโรป การชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ทุกประเภท (กล่าวคือ การชำระเงินด้วยบัตรและการโอนเงินผ่านธนาคาร) จะต้องดำเนินการ SCA เว้นแต่จะได้รับการยกเว้น หรือธุรกรรมดังกล่าวถือว่าไม่อยู่ในขอบข่ายของการตรวจสอบสิทธิ์ลูกค้าแบบรัดกุม (SCA) เช่น ธุรกรรมที่ริเริ่มโดยผู้ค้า (ตัวอย่าง: การหักบัญชีอัตโนมัติ)

สำหรับการชำระเงินด้วยบัตรทางออนไลน์ ข้อกำหนดเหล่านี้จะมีผลกับธุรกรรมที่ทั้งธุรกิจและธนาคารเจ้าของบัตรอยู่ในเขตเศรษฐกิจยุโรป (EEA)

วิธีตรวจสอบสิทธิ์การชำระเงินด้วยบัตร

วิธีการตรวจสอบสิทธิ์การชำระเงินด้วยบัตรทางออนไลน์ที่ใช้กันอย่างแพร่หลายที่สุดต้องอาศัย 3D Secure ซึ่งเป็นมาตรฐานการตรวจสอบสิทธิ์ที่บัตรของยุโรปส่วนใหญ่รองรับ ปกติแล้ว 3D Secure จะเพิ่มขั้นตอนหลังจากชำระเงิน เนื่องจากธนาคารจะแจ้งให้เจ้าของบัตรกรอกข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อดำเนินการชำระเงินให้เสร็จสิ้น (เช่น ส่งรหัสแบบใช้ครั้งเดียวไปยังโทรศัพท์ของเจ้าของบัตรหรือตรวจสอบสิทธิ์ด้วยลายนิ้วมือผ่านแอปธนาคารบนอุปกรณ์มือถือ)

3D Secure 2 คือวิธีหลักในการตรวจสอบสิทธิ์การชำระเงินด้วยบัตรทางออนไลน์และการปฏิบัติตามข้อกำหนดของ SCA

ปกติแล้วการทำธุรกรรมผ่านบัตรทางออฟไลน์มักจะดำเนินการตรวจสอบสิทธิ์โดยใช้การกรอก PIN การชำระเงินด้วยบัตรวิธีอื่นๆ เช่น Apple Pay หรือ Google Pay นั้นรองรับขั้นตอนการชำระเงินที่มีชั้นการตรวจสอบสิทธิ์ในตัว (ด้วยข้อมูลชีวมาตรหรือรหัสผ่าน) อยู่แล้ว ซึ่งวิธีการเหล่านี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับธุรกิจที่ต้องการมอบประสบการณ์การชำระเงินที่ราบรื่นและเป็นไปตามข้อกำหนดดังกล่าว

ความรับผิดสำหรับการโต้แย้งการชำระเงินที่เกี่ยวข้องกับการฉ้อโกงมีหลักการอย่างไรในบริบทของ 3DS

หนึ่งในข้อดีของการใช้ SCA ในกรณีที่ทำการตรวจสอบสิทธิ์แบบหลายปัจจัยสำเร็จก็คือ ธุรกิจจะไม่ต้องรับผิดจากการโต้แย้งการชำระเงินที่เกี่ยวข้องกับการฉ้อโกง

การยกเว้นการตรวจสอบสิทธิ์ลูกค้าแบบรัดกุม

ธุรกรรมบางรายการอาจไม่อยู่ขอบข่ายการตรวจสอบสิทธิ์แบบหลายปัจจัยภายใต้การตรวจสอบสิทธิ์ลูกค้าแบบรัดกุม (SCA) โดยรายการเหล่านั้นอาจมีคุณสมบัติที่จะได้รับการยกเว้นตามระเบียบข้อบังคับ หรืออาจไม่อยู่ในขอบข่ายการบังคับใช้ของการตรวจสอบสิทธิ์ลูกค้าแบบรัดกุม (SCA) ในกรณีที่มีการขอให้ยกเว้นและธนาคารเจ้าของบัตรก็ยินยอมตามคำขอดังกล่าว ธุรกิจจะยังคงมีความรับผิดต่อการโต้แย้งการชำระเงินที่เกี่ยวข้องกับการฉ้อโกงตามเดิม

ซึ่งผู้ให้บริการชำระเงินอย่าง Stripe สามารถขอให้ยกเว้นได้เมื่อมีการประมวลผลการชำระเงิน หลังจากนั้น ธนาคารเจ้าของบัตรจะได้รับคำขอดังกล่าว และเมื่อประเมินระดับความเสี่ยงของธุรกรรมแล้วก็จะตัดสินใจว่าควรอนุมัติการยกเว้นหรือไม่ หรือยังจำเป็นต้องมีการตรวจสอบสิทธิ์ ดังนั้นการนำการยกเว้นมาใช้กับการชำระเงินที่มีความเสี่ยงต่ำจึงช่วยลดจำนวนครั้งที่คุณจำเป็นต้องตรวจสอบสิทธิ์ลูกค้า รวมถึงลดความยุ่งยากและจำนวนลูกค้าที่ละทิ้งการดำเนินการก่อนเสร็จสิ้นกระบวนการได้

Stripe ใช้แมชชีนเลิร์นนิงเพื่อตัดสินการยกเว้นที่เหมาะสมที่สุดในแต่ละกรณี ทั้งนี้เพื่อช่วยให้คุณมอบประสบการณ์การชำระเงินที่ราบรื่นที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ให้แก่ลูกค้า โดยเราได้ออกแบบผลิตภัณฑ์การชำระเงินที่รองรับ SCA เพื่อช่วยให้คุณใช้ประโยชน์จากการยกเว้นดังกล่าวเมื่อทำได้ ทั้งนี้เพื่อช่วยคงอัตราคอนเวอร์ชันของคุณเอาไว้

การยกเว้นที่เหมาะสมที่สุดสำหรับธุรกิจที่รับชำระเงินทางออนไลน์ มีดังนี้

ธุรกรรมที่มีความเสี่ยงต่ำ

ผู้ให้บริการชำระเงิน (เช่น Stripe) ได้รับอนุญาตให้วิเคราะห์ความเสี่ยงแบบเรียลไทม์หรือที่เรียกว่าการวิเคราะห์ความเสี่ยงของธุรกรรม (TRA) เพื่อพิจารณาว่าควรนำการตรวจสอบสิทธิ์ลูกค้าแบบรัดกุม (SCA) มาใช้กับธุรกรรมหนึ่งๆ หรือไม่ การยกเว้นนี้จะทำได้ก็ต่อเมื่อผู้ให้บริการชำระเงินมีอัตราการฉ้อโกงโดยรวมสำหรับการชำระเงินด้วยบัตรไม่เกินกว่าเกณฑ์ดังต่อไปนี้เท่านั้น

 • 0.13% สำหรับการยกเว้นธุรกรรมที่มีมูลค่าต่ำกว่า 100 ยูโร/85 ปอนด์
 • 0.06% สำหรับการยกเว้นธุรกรรมที่มีมูลค่าต่ำกว่า 250 ยูโร/220 ปอนด์
 • 0.01% สำหรับการยกเว้นธุรกรรมที่มีมูลค่าต่ำกว่า 500 ยูโร/440 ปอนด์

เกณฑ์เหล่านี้จะแปลงเป็นจำนวนเงินที่เทียบเท่ากันในสกุลเงินท้องถิ่นตามความเหมาะสม

การยกเว้นประเภทนี้ถือเป็นหนึ่งในการยกเว้นที่มีประโยชน์ที่สุดสำหรับธุรกิจและยังเป็นการยกเว้นที่ได้รับการรองรับจากธนาคารมากที่สุดอีกด้วย การประเมินความเสี่ยงแบบเรียลไทม์ที่ครอบคลุมของ Stripe Radar ช่วยให้เรารองรับการยกเว้นนี้สำหรับผู้ใช้ของเราได้

การชำระเงินที่มีมูลค่าต่ำกว่า 30 ยูโร/25 ปอนด์

การชำระเงินที่มีมูลค่าต่ำก็อาจได้รับการยกเว้นด้วยเช่นกัน ธุรกรรมที่มีมูลค่าต่ำกว่า 30 ยูโรหรือ 25 ปอนด์จะถือว่ามี "มูลค่าต่ำ" และอาจได้รับการยกเว้นจากการตรวจสอบสิทธิ์ลูกค้าแบบรัดกุม (SCA) อย่างไรก็ตาม ธนาคารอาจจำเป็นต้องขอให้ดำเนินการตรวจสอบสิทธิ์หากมีการยกเว้นครบ 5 ครั้งนับจากการตรวจสอบสิทธิ์ของลูกค้าที่ดำเนินการสำเร็จครั้งล่าสุด หรือหากการชำระเงินที่ผ่านมามีมูลค่ารวมกันเกิน 100 ยูโร/ 85 ปอนด์ โดยธนาคารเจ้าของบัตรจะต้องติดตามจำนวนครั้งในการยกเว้นและตัดสินใจว่าจำเป็นต้องทำการตรวจสอบสิทธิ์หรือไม่

เนื่องจากข้อจำกัดที่เข้มงวดของการยกเว้นนี้ จึงอาจไม่เหมาะกับการชำระเงินหลายๆ รายการ อย่างไรก็ตามเรายังคงรองรับการยกเว้นนี้สำหรับผู้ใช้ของเรา

ธุรกรรมตามแบบแผนล่วงหน้า

การยกเว้นนี้สามารถนำมาใช้ได้เมื่อลูกค้าชำระเงินตามแบบแผนล่วงหน้าในมูลค่าที่เท่ากันให้แก่ธุรกิจรายเดียวกัน โดยจะต้องตรวจสอบสิทธิ์ของลูกค้าแบบรัดกุม (SCA) ในการชำระเงินครั้งแรก แต่การชำระเงินครั้งถัดๆ ไปอาจได้รับการยกเว้นให้ไม่ต้องตรวจสอบสิทธิ์ลูกค้าแบบรัดกุม (SCA)

การยกเว้นนี้จะมีประโยชน์มากสำหรับธุรกิจแบบสมัครใช้บริการและได้รับการรองรับอย่างกว้างขวางจากธนาคารในยุโรป หากคุณใช้ Stripe Billing ในการสร้างการชำระเงินตามรอบบิล เราจะใช้การยกเว้นนี้โดยอัตโนมัติเมื่อเห็นว่าเหมาะสม และอาจช่วยจัดการคำขอตรวจสอบสิทธิ์ในกรณีที่ธนาคารของลูกค้าปฏิเสธการยกเว้นดังกล่าว

ธุรกรรมที่ริเริ่มโดยผู้ค้า (รวมถึงการชำระเงินตามรอบบิลแบบเปลี่ยนแปลงได้)

การชำระเงินที่ดำเนินการโดยใช้ข้อมูลบัตรที่บันทึกไว้ในระบบเมื่อลูกค้าไม่ได้อยู่ในขั้นตอนการชำระเงิน (บางครั้งเรียกว่า "นอกเซสชัน") อาจถือเป็นธุรกรรมที่ริเริ่มโดยผู้ค้า ซึ่งในทางเทคนิคแล้ว การชำระเงินประเภทนี้จะอยู่นอกขอบเขตของการตรวจสอบสิทธิ์ลูกค้าแบบรัดกุม (SCA) แต่ในทางปฏิบัตินั้น การทำเครื่องหมายการชำระเงินว่าเป็น "ธุรกรรมที่ริเริ่มโดยผู้ค้า" จะคล้ายคลึงกับการขอยกเว้น และธนาคารจะยังคงเป็นผู้ตัดสินใจว่าจำเป็นต้องมีการตรวจสอบสิทธิ์สำหรับธุรกรรมนั้นอยู่หรือไม่ เช่นเดียวกับการยกเว้นในกรณีอื่นๆ

หากต้องการใช้ธุรกรรมที่ริเริ่มโดยผู้ค้า คุณต้องตรวจสอบสิทธิ์บัตรขณะบันทึกข้อมูลบัตรลงในระบบครั้งแรกหรือในการชำระเงินครั้งแรก และสุดท้าย คุณจะต้องขอความยินยอมจากลูกค้า (เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า "การมอบอำนาจ") จึงจะเรียกเก็บเงินจากบัตรของลูกค้าในภายหลังได้

กรณีการใช้งานนี้ถือว่าสำคัญมากสำหรับโมเดลธุรกิจที่ต้องอาศัยการชำระเงินในภายหลัง การเรียกเก็บเงินตามรอบบิลที่เปลี่ยนแปลงจำนวนเงินได้ หรือการเรียกเก็บเงินค่าบริการเสริม ซึ่งธนาคารในยุโรปส่วนใหญ่จะรองรับและยอมรับหากธนาคารถือว่าธุรกรรมดังกล่าวมีความเสี่ยงต่ำ

API ของ Stripe จะช่วยให้คุณสามารถตรวจสอบสิทธิ์บัตรเมื่อมีการบันทึกไว้เพื่อใช้ในภายหลังและช่วยทำเครื่องหมายการชำระเงินในครั้งถัดๆ ไปว่าเป็น "ธุรกรรมที่ริเริ่มโดยผู้ค้า" ทั้งนี้ธุรกิจนั้นๆ ควรใช้ API ล่าสุดของ Stripe เพื่อให้แน่ใจว่าจะพร้อมรองรับการตรวจสอบสิทธิ์ลูกค้าแบบรัดกุม (SCA)

การขายสินค้าและบริการผ่านทางโทรศัพท์ (MOTO)

รายละเอียดของบัตรที่ระบบเก็บรวบรวมทางโทรศัพท์ไม่อยู่ในขอบข่ายของการตรวจสอบสิทธิ์ลูกค้าแบบรัดกุม (SCA) และไม่ต้องตรวจสอบสิทธิ์ บางครั้งเราจะเรียกการชำระเงินประเภทนี้ว่า "คำสั่งซื้อทางไปรษณีย์และโทรศัพท์ (MOTO)" ธุรกรรม MOTO จะต้องได้รับการระบุว่าเป็นการชำระเงินที่ได้รับการยกเว้น เช่นเดียวกับการชำระเงินอื่นๆ ที่ได้รับการยกเว้นแบบเดียวกัน โดยธนาคารของเจ้าของบัตรจะเป็นผู้ตัดสินใจขั้นสุดท้ายว่าจะยอมรับหรือปฏิเสธธุรกรรมดังกล่าว

กรณีการใช้งานนี้ถือว่าสำคัญยิ่งกับธุรกิจที่รับชำระเงินผ่านธนาคารและเป็นกรณีที่ธนาคารให้การรองรับอย่างกว้างขวาง โดยระบบจะทำเครื่องหมายการชำระเงินที่สร้างขึ้นผ่านแดชบอร์ด Stripe ตามกรณีการใช้งานนี้ว่าเป็นการชำระเงิน MOTO โดยอัตโนมัติ

หากธุรกิจของคุณปฏิบัติตามข้อกำหนดของ PCI และคุณได้สร้างระบบของคุณเองในการรับคำสั่งซื้อทางโทรศัพท์ API การชำระเงินของเราจะอนุญาตให้คุณทำเครื่องหมายการชำระเงินว่าเป็น MOTO ได้ หากต้องการเปิดใช้งานฟีเจอร์นี้บนบัญชี Stripe ของคุณและต้องการเข้าถึงเอกสารประกอบทางเทคนิค โปรดติดต่อเรา

การชำระเงินขององค์กร

การยกเว้นนี้อาจจะครอบคลุมไปถึงการชำระเงินด้วยบัตรสำหรับ "การเดินทาง" (เช่น เมื่อตัวแทนการเดินทางออนไลน์เป็นผู้ถือบัตรองค์กรสำหรับจัดการค่าใช้จ่ายในการเดินทางของพนักงานโดยตรง) รวมถึงการชำระเงินขององค์กรโดยใช้หมายเลขบัตรดิจิทัล (ซึ่งใช้ในอุตสาหกรรมการเดินทางเช่นกัน)

การยกเว้นนี้มีการนำไปใช้งานในสถานการณ์จริงไม่มากนักสำหรับอุตสาหกรรมอื่นๆ นอกเหนือจากธุรกิจการเดินทาง เนื่องจากมีขอบข่ายที่แคบมาก โดยธนาคารของเจ้าของบัตรเท่านั้นที่จะมีสิทธิ์ร้องขอให้ยกเว้นดังกล่าว ทั้งนี้ เพราะธุรกิจและผู้ให้บริการชำระเงิน (เช่น Stripe) ไม่สามารถตรวจหาได้ว่าบัตรที่ใช้อยู่ในหมวดหมู่เหล่านี้หรือไม่

ผู้รับผลประโยชน์ที่เชื่อถือได้

เมื่อดำเนินการตรวจสอบสิทธิ์สำหรับการชำระเงินเสร็จสิ้น ลูกค้าจะสามารถเลือกเพิ่มธุรกิจที่ตนเชื่อถือไว้ในรายชื่อผู้ได้รับอนุญาตได้ เพื่อหลีกเลี่ยงขั้นตอนการตรวจสิทธิ์เมื่อซื้อสินค้าหรือบริการในอนาคต หลังจากนั้น ธุรกิจเหล่านี้จะมีชื่ออยู่ในรายชื่อ "ผู้รับผลประโยชน์ที่เชื่อถือได้" ซึ่งธนาคารหรือผู้ให้บริการชำระเงินของลูกค้าจะเป็นผู้ดูแลจัดการ

แม้รายชื่อผู้ได้รับอนุญาตจะมีแนวโน้มช่วยให้ลูกค้ากลับมาซื้อหรือสมัครใช้บริการซ้ำได้สะดวกขึ้น แต่ธนาคารต่างๆ มีการนำฟีเจอร์นี้มาปรับใช้ในอัตราที่ค่อนข้างช้า

จะเกิดอะไรขึ้นหากการยกเว้นไม่สำเร็จ

แม้ว่าการยกเว้นจะมีประโยชน์อย่างมาก แต่ก็ควรคำนึงด้วยว่าธนาคารเจ้าของบัตรจะเป็นผู้ตัดสินใจในขั้นสุดท้ายว่าจะยอมรับการยกเว้นนั้นหรือไม่ ธนาคารอาจตอบกลับคำขอโดยใช้รหัสปฏิเสธสำหรับการชำระเงินที่ไม่สำเร็จ เนื่องจากการยกเว้นดังกล่าวไม่ได้รับการยอมรับ ซึ่งส่งผลให้การชำระเงินดังกล่าวไม่ได้รับการตรวจสอบสิทธิ์ ทำให้หลังจากนี้ จะต้องส่งการชำระเงินในกรณีข้างต้นไปให้ลูกค้าทำการตรวจสอบสิทธิ์ลูกค้าแบบรัดกุมอีกครั้ง ผลิตภัณฑ์ของ Stripe ที่รองรับ SCA จะทริกเกอร์การตรวจสอบสิทธิ์เพิ่มเติมนี้โดยอัตโนมัติเมื่อธนาคารกำหนดให้ต้องดำเนินการ

หากธุรกิจของคุณได้รับผลกระทบจากการตรวจสอบสิทธิ์ลูกค้าแบบรัดกุม (SCA) เราแนะนำให้เตรียมตัวรับมือในกรณีที่การยกเว้นถูกปฏิเสธและลูกค้าจำเป็นต้องตรวจสอบสิทธิ์ โดยเฉพาะหากคุณเรียกเก็บเงินลูกค้าตอนที่ลูกค้าไม่ได้อยู่ในขั้นตอนการชำระเงิน (กล่าวคือเป็นการชำระเงินนอกเซสชัน) และลูกค้าต้องกลับมายังเว็บไซต์หรือแอปของคุณเพื่อดำเนินการตรวจสอบสิทธิ์ โปรดอ่านข้อมูลเพิ่มเติมในคู่มือการออกแบบขั้นตอนการชำระเงินสำหรับ SCA

Stripe ช่วยคุณปฏิบัติตามข้อกำหนดของการตรวจสอบสิทธิ์ลูกค้าแบบรัดกุมได้อย่างไร

การเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากระเบียบข้อบังคับนี้จะส่งผลกระทบอย่างมากต่ออุตสาหกรรมอีคอมเมิร์ซในยุโรป โดยธุรกิจที่ได้รับผลกระทบที่ไม่ได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดเหล่านี้อาจพบว่าอัตราการคอนเวอร์ชันของตนก็ได้รับผลกระทบเช่นกัน เนื่องจากกฎระเบียบของการตรวจสอบสิทธิ์ลูกค้าแบบรัดกุม (SCA) สำหรับธนาคารในยุโรปมีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง

นอกจากการรองรับวิธีตรวจสอบสิทธิ์อย่าง 3D Secure 2 แล้ว เราเชื่อว่าการจัดการการยกเว้นที่ประสบความสำเร็จก็เป็นส่วนสำคัญในการสร้างประสบการณ์การชำระเงินที่ดีที่สุดสำหรับลูกค้า ซึ่งจะช่วยลดการฉ้อโกงรวมถึงลดความยุ่งยากให้เหลือน้อยที่สุด ผลิตภัณฑ์การชำระเงินของเราปรับแต่งมาให้เหมาะกับระเบียบข้อบังคับต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นกฎระเบียบของธนาคาร และกฎระเบียบของเครือข่ายบัตรต่างๆ รวมถึงให้การยกเว้นที่เหมาะสมสำหรับการชำระเงินที่มีความเสี่ยงต่ำ ด้วยเหตุนี้ ทำให้ผลิตภัณฑ์ของเราจะทริกเกอร์ 3D Secure ในกรณีที่จำเป็นเท่านั้น นอกจากนี้ โมเดลแมชชีนเลิร์นนิงขั้นสูงของเรายังช่วยคุณในการปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบของการตรวจสอบสิทธิ์ลูกค้าแบบรัดกุม (SCA) อีกด้วย

การเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น

ผู้ตรวจสอบในสหภาพยุโรปและสหราชอาณาจักรต่างก็กำลังปรับแก้กฎระเบียบดังกล่าวที่จะเป็นตัวกำหนดอนาคตของการตรวจสอบสิทธิ์ลูกค้าแบบรัดกุม (SCA) ในทั้ง 2 ภูมิภาค คณะกรรมาธิการยุโรปได้ปรับแก้เฟรมเวิร์กในปัจจุบันของ PSD2 และออกร่างข้อกำหนดเกี่ยวกับบริการชำระเงินฉบับที่ 3 รวมถึงระเบียบข้อบังคับสำหรับบริการชำระเงิน Stripe ได้เผยแพร่คู่มือฉบับนี้ที่ระบุรายละเอียดต่างๆ ของผลกระทบที่กฎระเบียบใหม่ๆ อาจส่งผลต่อธุรกิจ และเรายังได้ติดตามความคืบหน้าของกฎระเบียบที่คล้ายกันนี้ในตลาดสหราชอาณาจักรอย่างใกล้ชิดอีกด้วย

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของ Stripe ที่รองรับ SCA หากคุณมีข้อสงสัยหรือคำติชมใดๆ โปรดแจ้งให้เราทราบ

หากพร้อมเริ่มใช้งานแล้ว

สร้างบัญชีและเริ่มรับการชำระเงินโดยไม่ต้องทำสัญญาหรือระบุรายละเอียดเกี่ยวกับธนาคาร หรือติดต่อเราเพื่อสร้างแพ็กเกจที่ออกแบบเองสำหรับธุรกิจของคุณ