การร้องเรียน

ส่งการร้องเรียนที่เราต้องตรวจสอบ
ความพึงพอใจของคุณสำคัญอย่างยิ่ง ด้วยเหตุนี้ เราจึงพยายามมอบบริการที่ยอดเยี่ยมให้คุณเสมอ และอยากให้คุณบอกกับเราหากมีข้อผิดพลาดเกิดขึ้น เราอยากช่วยคุณจัดการการร้องเรียนโดยเร็วที่สุด และถือว่าการแสดงความไม่พอใจทุกรูปแบบต่อผลิตภัณฑ์และบริการของเราเป็นการร้องเรียนและจะตอบกลับอย่างเหมาะสม เราน้อมรับคำร้องเรียนจากคุณและจะจัดการอย่างจริงจัง ตลอดจนเรียนรู้จากคำร้องเรียนเหล่านั้นเพื่อจะได้ปรับปรุงพัฒนา Stripe อย่างต่อเนื่อง

คุณทราบไหมว่านโยบายการร้องเรียน การตอบรับ และระยะเวลาตอบกลับครั้งสุดท้ายของแต่ละภูมิภาคที่คุณอยู่อาศัยหรือทำงานนั้นอาจไม่เหมือนกัน คลิกที่นี่เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิ่งเหล่านี้ หากคุณอยู่อาศัยหรือทำงานในภูมิภาคต่อไปนี้

Stripe จะดำเนินการกับข้อมูลของคุณตามนโยบายความเป็นส่วนตัว

การส่งแบบฟอร์มนี้หมายความว่าคุณรับทราบและยินยอมให้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของ Stripe และจัดเก็บข้อมูลของคุณนอกประเทศจีนตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของ Stripe