Klagomål

Skicka in ett klagomål som vi behöver granska.
Det är viktigt för oss att du är nöjd. Vi strävar hela tiden efter att tillhandahålla bästa tänkbara service. För att kunna göra det behöver vi dock veta när vi gör fel. Vi vill hjälpa dig att lösa ditt klagomål så snabbt som möjligt. Vi betraktar alla former av missnöje med våra tjänster eller produkter som formella klagomål och försöker svara på dem. Vi lyssnar på klagomål, tar dem på allvar och försöker dra lärdomar av dem så att vi kan fortsätta vidareutveckla Stripe.

Visste du att policyer beträffande klagomål, bekräftelser och tidsfrister för slutgiltigt svar kan varierar beroende på vilken region du är baserad eller arbetar i? Klicka här för vidare information om vad du kan förvänta dig om du arbetar i någon av dessa regioner.

Stripe kommer att behandla dina uppgifter enligt sin integritetspolicy

Genom att skicka in det här formuläret bekräftar du och samtycker till att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Stripes integritetspolicy och att dina uppgifter lagras utanför Kina i enlighet med Stripes integritetspolicy.