Financial Connections Terms

Last updated: May 3, 2022

Villkor för länkade finanskonton

Vi tillhandahåller en Tjänst för slutanvändare som gör att du kan länka dina finanskonton för att enkelt dela dina finansiella uppgifter med Stripe och andra som du ger tillstånd så att du kan få bättre produktupplevelser. De här Villkoren för länkade finanskonton, utöver Villkoren för Tjänster för slutanvändare ovan, gäller när du använder den här Tjänsten för slutanvändare.

När du erhåller tjänster från en handlare (dvs. en Företagsanvändare) som tillhandahåller denna Tjänst för slutanvändare ber vi dig att länka ett eller flera av dina finanskonton. Om du godkänner att länka dina finanskonton till oss kommer vi och, där så anges, din handlare (dvs. vår Företagsanvändare) att samla in uppgifter från det finanskontot. När du exempelvis har samtyckt till att länka ett finanskonto kan vår Företagsanvändare verifiera att ditt finanskonto är giltigt och kontrollera ditt saldo. Dessutom kan vi använda dina finanskontouppgifter för att bland annat effektivisera dina begärda betalningar och för att bedöma om du är behörig för och erbjuda dig Tjänster för slutanvändare som vi och våra närstående bolag tillhandahåller.

Dina finanskontouppgifter tillhandahålls direkt av din finansinstitution eller våra tredjepartspartner som samlar in, lagrar och använder din inloggningsinformation (som ditt användarnamn och lösenord). Vi kallar dessa finansinstitutioner och partner för ”Datakällor”. Finicity Corporation är en av våra Datakällor och deras villkor är tillgängliga här samt är inkorporerade i dessa Villkor för länkade finanskonton genom denna hänvisning. Denna Tjänst för slutanvändare stöds eller sponsras inte av någon tredje part vars konto/konton är tillgängliga genom denna Tjänst för slutanvändare och vi är inte ett ombud för sådana tredje parter.

När du godkänner att länka ditt finanskonto med hjälp av denna Tjänst för slutanvändare samtycker du till att dina finansuppgifter och personuppgifter för det finanskontot samlas in, används, lämnas ut och sparas tills dess att du väljer att koppla från kontot. När dina finanskonton har länkats kommer vi och våra Datakällor att regelbundet samla in, använda och spara följande typer av uppgifter från dina valda konton:

 • Information om kontoinnehavare, inklusive kontaktuppgifter (som ditt namn och din adress)
 • Kontosaldon, inklusive aktuella och väntande saldon
 • Kontouppgifter, inklusive din kontotyp och bank samt konto- och clearingnummer
 • Kontotransaktioner, inklusive saldo, transaktionsdatum, betalningsmottagare, plats, transaktion, beskrivning och belopp samt
 • I vissa fall dina inloggningsuppgifter till din finansinstitution, beroende på vilken typ av anslutning vi har till din finansinstitution. Läs mer.

Vi kan bland annat använda dina uppgifter för att:

 • Verifiera ditt bankkonto
 • Förmedla behandlingen av dina begärda betalningar
 • Undvika bedrägerier, ekonomiska förluster eller annan skada för dig, våra Företagsanvändare och oss,
 • Bedöma om du är behörig för och erbjuda dig våra andra tjänster och produkter,
 • Analysera, utveckla och förbättra denna Tjänst för slutanvändare och våra produkter och tjänster
 • Tillhandahålla dig kundsupport,
 • För att säkerställa efterlevnad av rättsliga och regulatoriska förpliktelser, och för att verkställa våra Villkor och
 • För andra ändamål som är förenliga med ditt samtycke och tillämplig lag.

Läs Vanliga frågor för slutanvändare om Länkade finanskonton om du vill veta mer. Vi kommer att använda dina personuppgifter i enlighet med vår Integritetspolicy. Tänk på att vår Integritetspolicy omfattar vår integritetspraxis och inte våra Företagsanvändares integritetspraxis. Vi har implementerat säkerhetskontroller som är utformade för att skydda dina personuppgifter. Om du vill läsa mer kan du besöka https://stripe.com/docs/security/stripe.

Du bekräftar att du har den lagliga rätten att ge oss och våra Datakällor åtkomst till uppgifter på dina länkade finanskonton. Om du vill koppla från ditt bankkonto kan du göra det genom vårt formulär för frånkoppling. Du kan också använda formuläret för att begära att vi raderar uppgifter som erhållits från ditt finanskonto och tillhörande inloggningsuppgifter. Om du vill begära att vår Företagsanvändare ska radera eventuella kopior av dina uppgifter som de inhämtat genom denna Tjänst för slutanvändare ska dukontakta Företagsanvändaren direkt. När vi behandlar din begäran om att frånkoppla ditt konto samlar vi och våra Datakällor, tillsammans med Företagsanvändaren, inte in någon ytterligare information från ditt frånkopplade bankkonto. Observera att frånkoppling av ditt konto eller radering av dina personuppgifter kanske inte avbryter eller stoppar betalningar (inklusive återkommande betalningar) som du redan har godkänt.

Du kan också välja att vi ska spara din finanskontoinformation för framtida betalningar hos våra behöriga handlare (dvs. våra Företagsanvändare), inklusive när du går till kassan på deras webbplatser och i deras appar. När du tillåter oss att komma ihåg dig kommer vi att spara viss identifierande information, som din e-postadress eller ditt mobiltelefonnummer (”Inloggningsuppgifter”) och den finanskontoinformation som du ger oss (”Uppgifter om betalningskonto”). Som en del av dina Uppgifter om betalningskonto kan vi också spara information från ditt finanskonto, som ditt namn och din adress. Fördelen med att vi kommer ihåg dig är att du kan betala snabbare och enklare hos samma Företagsanvändare samt när du besöker andra behöriga Företagsanvändares webbplatser eller appar. Se Villkoren för Link-konton ovan för mer information.