Intäktsredovisning för företag med hög tillväxt

Stripe Revenue Recognition effektiviserar periodiserad redovisning så att du snabbt och enkelt kan göra bokslut. Automatisera och konfigurera intäktsrapporter för att göra det lättare att efterleva ASC 606 och IFRS 15.

Inbyggt i Stripe

Periodiserad redovisning behöver inte vara komplicerat

I takt med att ditt företag växer kan redovisningen av intäkter snabbt bli krånglig och svårhanterad. Vi tog fram Revenue Recognition i Stripe så att du automatiskt kan redovisa dina transaktioner och faktureringar.

Revenue Recognition hanterar också de mest komplexa scenarion – uppgraderingar, nedgraderingar, proportionella betalningar, återbetalningar och tvister på ett smidigt sätt. Med korrekta data kan du förbereda redovisningsfärdiga balansräkningar och få en omfattande överblick av ditt företag.

Revenue Recognition Dashboard

Detta ingår

Bättre insikter om ditt företags resultat

En enhetlig bild av alla intäkter

Visa alla Stripe-transaktioner och villkor automatiskt och importera data från andra källor än Stripe från Dashboard.

Automatiserade instrumentpaneler och rapporter

Skapa redovisningsrapporter som är klara att användas direkt – inga teknikerresurser krävs.

Anpassningsbar för ditt företag

Skapa och automatisera anpassade regler för att redovisa intäkter i enlighet med företagets specifika bokföringsrutiner.

Revision i realtid

Förbered dig inför revisioner genom att spåra alla belopp till de bakomliggande kunderna och transaktionerna.

En enhetlig bild av alla intäkter

Få en komplett överblick av alla dina intäkter – oavsett hur du tjänade dem. Med Revenue Recognition kan du inkludera de abonnemang, fakturor och betalningstransaktioner som redan sparats i Stripe.

Du kan importera intäkter från andra källor än Stripe, orderhanteringsscheman och servicevillkor för att samla alla dina intäktsdata på en och samma plats. (För närvarande i betaversion.)

Adyen

Bill.com

Braintree

Chase Paymentech

Checkout.com

Dwolla

GoCardless

PayPal

Payrix

QuickBooks

Sage Intacct

Square

Wave

WePay

Worldpay

Zoho

Kortbetalningar

Plånboksbetalningar

Checkbetalningar

Expedieringsscheman

Tjänstevillkor

Stripe Invoicing

Stripe Billing

Stripe Payments

Automatiserade kontrollpaneler och rapporter

Granska detaljerade tabeller, diagram och journalposter direkt för att få en ögonblicksbild av ditt företag.

Intäkter i vattenfallsdiagram
Bokförda
Aug 2021
Aug 2022
Redovisade t.o.m.
Aug 2022
Ladda ner
Bokförda
Redovisade
Fr.o.m. AUG 2022
Månad
Totalt
Aug 2021
3 110 775,43 NZD
Sep 2021
2 726 446,44 NZD
Okt 2021
2 672 266,24 NZD
Nov 2021
4 157 751,89 NZD
Dec 2021
4 336 538,51 NZD
Jan 2022
3 775 148,18 NZD
Feb 2022
5 731 307,09 NZD
Mars 2022
4 869 104,68 NZD
April 2022
5 679 296,26 NZD
Maj 2022
7 719 195,63 NZD
Juni 2022
6 522 069,11 NZD
Juli 2022
7 399 431,11 NZD
Aug 2022
10 538 631,01 NZD
Totalt
69 237 961,57 NZD
Aug 2021
Sep 2021
Okt 2021
Nov 2021
Dec 2021
Jan 2022
Feb 2022
Mars 2022
April 2022
Maj 2022
Juni 2022
Juli 2022
Aug 2022
523 341,58 NZD
618 978,87 NZD
231 516,05 NZD
220 080,03 NZD
207 395,20 NZD
200 663,25 NZD
193 878,83 NZD
189 800,05 NZD
171 356,98 NZD
178 979,55 NZD
157 381,91 NZD
149 559,03 NZD
67 844,11 NZD
522 341,50 NZD
591 390,52 NZD
175 326,93 NZD
176 043,04 NZD
165 312,53 NZD
170 985,39 NZD
158 961,32 NZD
136 486,42 NZD
151 237,31 NZD
140 285,27 NZD
136 231,80 NZD
132 015,97 NZD
553 324,78 NZD
608 867,31 NZD
166 189,11 NZD
158 229,03 NZD
161 618,69 NZD
161 620,07 NZD
138 763,97 NZD
146 579,30 NZD
141 983,19 NZD
135 072,67 NZD
116 300,17 NZD
601 525,98 NZD
806 581,64 NZD
293 914,74 NZD
294 897,00 NZD
289 784,09 NZD
261 994,68 NZD
278 267,99 NZD
252 774,36 NZD
261 217,81 NZD
236 907,52 NZD
721 517,05 NZD
814 787,03 NZD
305 211,74 NZD
300 798,08 NZD
263 926,10 NZD
292 146,74 NZD
276 997,77 NZD
273 853,41 NZD
265 028,25 NZD
708 970,69 NZD
824 378,37 NZD
249 199,88 NZD
217 274,17 NZD
233 608,05 NZD
226 414,19 NZD
226 888,84 NZD
210 615,37 NZD
898 609,19 NZD
1 016 953,11 NZD
388 835,89 NZD
419 539,13 NZD
394 866,15 NZD
407 154,54 NZD
372 077,67 NZD
893 253,86 NZD
925 470,43 NZD
338 868,51 NZD
320 725,37 NZD
314 805,37 NZD
304 507,07 NZD
849 783,64 NZD
1 136 531,00 NZD
388 475,18 NZD
390 759,47 NZD
367 657,20 NZD
1 144 837,06 NZD
1 287 104,07 NZD
581 159,56 NZD
544 214,51 NZD
1 129 501,68 NZD
1 279 174,94 NZD
442 947,27 NZD
1 195 739,37 NZD
1 389 341,78 NZD
1 376 970,43 NZD
523 341,58 NZD
1 141 320,37 NZD
1 376 231,35 NZD
1 605 800,25 NZD
2 077 726,03 NZD
2 341 877,27 NZD
2 849 579,22 NZD
3 260 370,46 NZD
3 353 892,28 NZD
4 320 594,65 NZD
4 716 509,14 NZD
5 351 616,81 NZD
5 826 427,30 NZD
Redovisade
Återstående
3 110 775,43 NZD
0,00 NZD
2 656 618,02 NZD
69 828,43 NZD
2 488 548,29 NZD
183 717,95 NZD
3 577 865,82 NZD
579 886,08 NZD
3 514 266,15 NZD
822 272,36 NZD
2 897 349,57 NZD
877 798,61 NZD
3 898 035,69 NZD
1 833 271,40 NZD
3 097 630,61 NZD
1 771 474,07 NZD
3 133 206,49 NZD
2 546 089,77 NZD
3 557 315,20 NZD
4 161 880,43 NZD
2 851 623,89 NZD
3 670 445,23 NZD
2 585 081,14 NZD
4 814 349,96 NZD
1 376 970,43 NZD
9 161 660,58 NZD
38 745 286,71 NZD
30 492 674,86 NZD

Anpassningsbar för ditt företag

Anpassa och ta fram regler för att hantera olika typer av intäkter i enlighet med dina bokföringsrutiner.

  • Uteslut mellanhandsavgifter
  • Hantera skattebehandling
  • Justera redovisningsscheman
  • Öppna och stäng redovisningsperioder för att göra justeringar i efterhand

Definiera intäktsredovisningsschema för frakt

Tillämpa på

Betalningar som matchar "markleverans"

Behandling

Redovisa 7 dagar efter mottagen betalning

Säkerställ att mellanhandsavgifter behandlas

Tillämpa på

Fakturaposter som matchar "avgifter"

Behandling

Hantera som mellanhandsavgift

Definiera redovisningsschema baserat på expediering av service

Tillämpa på

Produkt-id som matchar "prod_Jqo2bBLbemZkRw"

Behandling

Redovisa på serviceperiodens startdatum

Definiera redovisningsschema vid betalningshändelser

Tillämpa på

Produktbeskrivning som matchar "månadsabonnemang"

Behandling

Redovisa över 30 dagar

Säkerställ att skatter behandlas

Tillämpa på

Fakturaposter som matchar "skatt"

Behandling

Behandla som skatt

Uteslut testtransaktioner

Tillämpa på

Fakturaposter som matchar "test"

Behandling

Uteslut transaktioner

Definiera anpassad behandling av intäkter för stora fakturor

Tillämpa på

Fakturabelopp som överstiger 5 000,00 NZD

Behandling

Redovisa 50 % för betalning och …

Definiera anpassat schema för utvalda kunder

Tillämpa på

Customers with ID matching “cus_JqwbjAKZ8z5MGL”

Behandling

Redovisa över 2 år

Byte från kontantmetoden till faktureringsmetoden

Tillämpa på

Alla radposter före 1 mars 2021

Behandling

Redovisa vid färdigställande av faktura

Uteslut intäkter från utvalda kundfakturor

Tillämpa på

Kunder med e-postadresser som matchar "test@stripe.com"

Behandling

Uteslut transaktioner

Definiera anpassat schema för fakturor

Tillämpa på

Alla fakturaposter

Behandling

Redovisa över serviceperiod

Uteslut intäkter från destination charges

Tillämpa på

Destination charges

Behandling

Uteslut transaktioner

Omfördela intäkter

Tillämpa på

Fakturaposter som matchar "paket"

Behandling

Redovisa 25 % efter betalning, 75 % över tjänst ...

Definiera flera expedieringar

Tillämpa på

Fakturaposter som matchar "tjänster"

Behandling

Redovisa 40 % efter betalning, 30 % efter 2 dagar …

Kontrollera när intäkter bokförs

Tillämpa på

Alla fakturaposter

Behandling

Redovisa över radartikelns serviceperiod

Revision i realtid

Granska dina finanser enkelt och förbered dig inför extern revision. Revenue Recognition gör det till en sömlös process genom att spåra alla redovisade och förutbetalda intäkter till de bakomliggande kunderna och fakturorna.

Granska en detaljerad fördelning av aktivitet per månad
Identifiera vilka kunder som fakturerades
Spåra hur en viss kund betalade
Förstå hur transaktionerna kategoriserades

Rapporter

Gör månadsboksluten mer effektiva

Få åtkomst till och exportera standardrapporter till dina redovisningssystem.

  • Debet- och kredit-loggar
  • Balansräkningar
  • Resultaträkningar
  • Intäkter i vattenfallsdiagram
  • Åldersanalysrapporter för kundfordringar

Priser

Enkel, transparent prissättning

Prova Revenue Recognition gratis i 30 dagar. Revenue Recognition ingår också i Billing Scale-abonnemanget.

0,25 % av volymen

Volymerna inkluderar Stripe-transaktioner och transaktioner som har importerats från andra källor

0,2 % när dina volymer överstiger 75 000 NZD per månad

Redo att sätta i gång?

Förenkla din redovisning med automatisk intäktsrapportering.

Lär dig hur det funkar

Information om vad du kan förvänta dig redan från första början.

Fakturera kunder med Stripe

Abonnemang och fakturor för återkommande betalningar.