Betalningsansvarig hos WooCommerce om att ge företag ”obegränsad flexibilitet” att växa

WooCommerce är en e-handelsplattform med öppen källkod som stödjer mer än 25 % av de miljontals ledande e-handelswebbplatserna. Plattformen, som drivs på WordPress, erbjuder handlare av alla storlekar rätt verktyg för att skapa helt anpassade nätbutiker — och under många år har de samarbetet med Stripe för att åstadkomma detta.

Vi pratade med Keala Gaines, som är ansvarig för betalningar, för att förstå hur WooCommerce utvecklar djupgående empati för kunderna bland de drygt 300 medarbetarna, betydelsen av öppen källkod och varför företaget har haft en så långvarig relation med Stripe.

Använda produkter

    Connect
    Capital
    Terminal
    Elements
Globalt
Storföretag

Vilka är det som använder er plattform?

Vi brukar säga att WooCommerce gör det möjligt för alla, var som helst, att sälja vad som helst, med obegränsad tänjbarhet, flexibilitet och kontroll över hur deras verksamhet utvecklas. Våra kunder omfattar hela skalan från en individ som just kommit igång, exempelvis en enskild entreprenör eller ensamföretagare, till stora flerkanalsverksamheter med komplexa behov. Med så många kunder av olika storlekar ger WooCommerce dessa entreprenörer den obegränsade flexibiliteten och oberoendet att göra det de vill göra.

Varför är entreprenörer så viktiga för det WooCommerce bygger?

Entreprenörer är en mycket viktig del av den globala ekonomin. Deras berättelser ligger oss inom WooCommerce varmt om hjärtat och det är de som gör att vi går till arbetet varje dag. De verktyg och plattformar vi bygger gör att företag av alla storlekar kan bedriva sin verksamhet, oavsett om de är stora företag eller precis har kommit igång och växer.

Också minsta kvartersföretag kan komma i kontakt med köpare var som helst i världen via internet. På vilket sätt förenklar WooCommerce den komplexiteten för ägare av småföretag?

E-handeln blir alltmer komplex. Konsumenterna förväntar sig upplevelser både på nätet och i fysisk miljö. De vill köpa på nätet och hämta i butiken eller gå till butiken för att titta på något och därefter köpa det på nätet och få det hemlevererat. Gränserna mellan olika typer av kanaler och handel suddas hela tiden ut.

Tänk till exempel på den globala leveranskedjan och hur varor korsar gränser. Det brukade vara något ovanligt. Nu kan konsumenterna köpa från handlare runt om i världen. Men alla vill fortfarande ha en fantastisk upplevelse som uppfyller deras behov i alla kanaler de använder. Ett sätt som WooCommerce hjälper kunderna att hantera komplexiteten är genom att ge dem verktygen att effektivisera sin verksamhet på ett enda ställe.

Vad gäller transaktioner med köpare, vad är viktigast för era kunder i dagsläget?

Alla företag behöver säkerhet och möjlighet att ta emot populära betalsätt samt funktioner för att bedriva verksamheten, som t.ex. rapportering, orderhantering, expediering och liknande.

Vissa företag kanske säljer både fysiska varor och tjänster, och de kanske både säljer direkt till konsumenter online och till återförsäljare. Verksamheten blir mer komplex om man säljer både online och i fysisk miljö eller till andra länder och måste kunna ta emot betalningar i andra valutor. Så svaret är att det helt enkelt beror på det individuella företaget och dess affärsmodell. WooCommerce förenklar komplexa verksamhetsprocesser.

Hur ser ni på omnikanalmodeller som ett resultat av pandemin och hur ser framtiden ut?

De senaste åren har medfört stora förändringar, inte bara för betalningsbranschen, men för företag som har behövt ställa om sina affärsmodeller för att överleva.

När covid ställde världen på ända innebar det ett enormt uppsving för kontaktlösa betalningar och hybridmodeller, där kunderna handlar online och hämtar varorna i butiken, eller handlar i en butik som inte har några varor och får produkten hemkörd.

Att dessa modeller växte så snabbt berodde på förändrade beteenden och förväntningar hos köparna. Dessa snabba övergångar är svåra att hantera, med så snart kunderna har anpassat sig så höjs ribban för hur världen kan fungera för alltid.

Hur hanterar ni tillväxten på WooCommerce utan att förlora den speciella företagskultur som ni har, t.ex. ert distansarbete?

Ända sedan starten har all personal på WooCommerce och moderbolaget Automattic (som även äger WordPress.com) arbetat på distans runt om i världen. Så kan vi samarbeta med kollegor i världens alla länder och det ger oss ett globalt perspektiv för vår produktutveckling, Vi kan även skala upp problemfritt, samtidigt som andra fortfarande försöker få grepp om hur de ska driva verksamheten på distans.

Att kunna identifiera mönster är något vi tänker på när vi ska skala upp våra team. Hur kan vi göra det lättare för nya medarbetare genom att skapa processer som kan kopieras och byggas ut? För oss är process inte något fult ord, utan ett viktigt begrepp som kan hjälpa våra team att jobba effektivare. När vi lyckas är det en stor bidragande faktor till hur vi skalar upp och hjälper våra team.

Hur ser ni till att era medarbetare kan hålla jämna steg med marknadsutvecklingen och trender som kan hjälpa WooCommerce att innovera för sina användare, och samtidigt inte förlora kunderna ur siktet?

Det handlar främst om att alla ska få jobba inom områden som de brinner för, vilket ger ett utomstående perspektiv på området i fråga. Ett annat sätt är helt enkelt stor empati för kunderna. Oavsett om man pratar direkt med kunder, pratar med de som har direkt kontakt med kunder eller jobbar med partner som stödjer kunder, så är det oerhört viktigt att vara nyfiken och empatisk gentemot kunderna. I kombination kan dessa två saker skapa en miljö där innovationen blomstrar.

Ni har varit nyskapande vad gäller att bygga anslutningar mellan handlare och partner som Google, Facebook (Meta), HubSpot och andra. Hur väljer ni teknikpartner?

Genom att lyssna på våra handlare och leta efter sätt att hjälpa dem att anpassa sig och bygga ut för att uppfylla företagets behov. De behoven förändras dock hela tiden. Som plattform tittar vi på olika sätt som vi kan göra detta i stor skala och till nytta för dem.

För att kunna göra det håller vi hela tiden koll på ny teknik som handlarna börjar använda. Vi gör verktyg som används av stora företag tillgängliga även för mindre handlare.

Det är fördelen med partnerskap, eftersom vi försöker kombinera ny utveckling med vad våra kunder behöver. Hur kan vi integrera verktyg som kommer att vara värdefulla för dem? Hur kan vi ta det vi hör från många handlare och integrera det för att betjäna en enskild handlare?

Partnerskap (i synnerhet med företag som Stripe) är exempel på hur vi tar behoven hos många företag och integrerar dem på plattformen så att ingångshindret blir mycket lågt, utan friktion, för enskilda handlare. Det är ett konkret exempel på hur man demokratiserar tillgången till rätt verktyg på en plattform.

På vilket sätt har Stripe och WooCommerce en unik samsyn i sitt fokus på kunderna?

Jag har pratat mycket om kraften hos en plattform och kraften i att förena behoven hos många med behoven hos ett enskilt företag – stort eller litet. Stripes infrastruktur stödjer behoven hos många ur ett betalningsperspektiv, genom att göra det möjligt för plattformar att erbjuda våra kunder betalningar. Demokratiserad tillgång till Stripes kapacitet gör att vi kan skala upp och stärka betalningskapaciteten för miljontals kunders behov.

På vilket sätt kan Stripe och WooCommerce fortsätta att samarbeta på ett effektivt sätt för sina kunder?

Stripe hjälper WooCommerce att ligga i framkant när det gäller den senaste betalningskapaciteten, förändringar i regelverk och de senaste verktygen som våra kunder vill ha. Mer specifikt hjälper Stripe WooCommerce-handlare att snabbare få tillgång till medel, förbättra tillgången till rörelsekapital och ge stöd för betalningar i fysisk miljö – allt på en av världens säkraste finansiella infrastrukturer. Genom att samarbeta kan vi skapa en meningsfull förändring i våra kunders tillvaro.

Vet vad du betalar för

Integrerad transaktionsbaserad prissättning utan dolda avgifter

Påbörja din integration

Kom igång med Stripe på så lite som 10 minuter