Ungerboeck om live-evenemangens återkomst efter pandemin

Ungerboeck är en plattform för hantering av evenemang och evenemangsplatser. Företagets över 50 000 kunder i över 50 länder får en 360-graders vy över sin verksamhet. Ungerboeck är baserat i St. Louis och driver allt från lokala mässor till campus på högskolor, kongresser, idrottsarenor och kulturscener. Bland företagets mest kända användare finns Lincoln Center i New York, Toronto Centre for the Arts och New Zealand International Convention Centre.

Vi hade en pratstund med Michael Misasi, ansvarig för betalningar, om live-evenemangens återkomst och hur Stripe hjälper Ungerboeck att driva sin plattform.

Använda produkter

    Connect
Nordamerika
Tillväxtföretag

Vilka trender ser ni nu när vi åter kan gå på evenemang efter pandemin?

Branschen försöker fortfarande hantera alla evenemang som inte gick av stapeln. Det är även stor efterfrågan på mindre, mer intima sammankomster. Deltagarsiffrorna fortsätter att stiga, vilket är mycket uppmuntrande. Personalbristen är dock fortsatt ett problem som många arrangörer har svårt att få bukt med. Vi ser det här som en möjlighet för oss att hjälpa våra kunder effektivisera sin verksamhet. Ett sätt är att förbättra ekonomi- och bokföringsprocesserna med hjälp av självbetjäningsverktyg tillsammans med Ungerboeck Payments, en kombination som kan minska tiden som krävs för att få fakturor betalda och stämma av betalningar drastiskt.

Vilka evenemang och arrangörer stöder ni?

Alla evenemangsplanerare, lokaler, arenor och arrangörer som vill säkerställa ett minnesvärt evenemang. Alla evenemang har olika syften, de riktar sig till olika deltagargrupper och hur evenemangslokaler och arrangörer mäter framgång skiljer sig också.

Vissa har ett tydligt mål att uppnå, exempelvis kulturhus och festivaler som stödjer ett visst ändamål. För kongresser och mässor mäts framgång i deltagarantal och sponsringsintäkter. Lokala marknader för familjer och småföretagare skapar en känsla av gemenskap. Sportevenemang är ett annat bra exempel på en tillställning där man samlas för att ge sitt stöd till ett lag, vilket kan ses som en förlängning av staden.

Hur går ni till väga på nya marknader för att säkerställa att ni möter kundernas behov?

Ungerboeck skaffar sig ingående kunskaper om varje evenemang och lokal på en detaljerad nivå, så att vår programvara kan lösa komplicerade problem på ett optimalt sätt för en specifik kund.

Betalningar är ett bra exempel. Vissa kunder har ett enormt konsumentsegment med många transaktioner och då är det avgörande att kassan är både enkel och snabb. Andra betjänar företag på evenemang och de har ofta färre betalningar som dock kan kräva mer information och kompletterande villkor innan man kan slutföra betalningen.

Eftersom vår plattform betjänar båda sidorna av marknaden så kan Ungerboeck använda sina djupgående kunskaper om branschen för att skapa betallösningar som är anpassade till varje kunds behov.

Vilken roll spelar betalningar för er plattforms användare?

Betalningar ser till att ett evenemang är minnesvärt, friktionsfritt och en ekonomisk framgång. Både deltagare och värdar vill ha en klar och tydlig faktura, möjlighet att betala på det sätt som passar dem bäst och lägga ner så lite tid som möjligt på att betala. Dessa förväntningar gäller oavsett om man bokar en lokal, reserverar en monter eller köper biljetter. Om processen är förvirrande eller tidskrävande så påverkar det upplevelsen av evenemanget – och därmed ditt varumärke – negativt. Korrekt strategi för betalningar säkerställer att man uppfyller behoven hos betalarna, optimerar intäkterna och kassaflödet samt effektiviserar ekonomiadministrationen.

Hur hanterar ni betalningar utanför konsumentupplevelsen?

En aspekt av betalningar som inte är så spännande för konsumenter, men som är mycket viktig för företag, är bokföring och avstämning. Företag måste hantera avbokningar, återbetalningar, tilläggsavgifter och en massa andra små detaljer inför, under och efter ett evenemang. Betalningsaktiviteten och penningflödet är komplicerat, och att hålla reda på vilka fordringar man har utestående och vilka fakturor som ska betalas är en utmaning för underbemannade team.

Som tur är hjälper Stripe oss att lösa det här problemet, och ser till att alla aspekter för kundfordringar är täckta. Stripe ger oss insyn i varje enskild transaktion som sker inom vår produkt.

Kan du förklara hur Stripe integrerar med Ungerboeck och inom vilka områden ni anser att Stripe ger er störst värde?

Stripe hjälper Ungerboeck inom viktiga områden som regelefterlevnad, bedrägeriidentifiering och säkerhet. Ungerboeck har kunder i många olika länder, som alla har sina egna regler och processer för hur ett företag kan ta emot elektroniska betalningar. Stripe uppdateras fortlöpande för att efterleva dessa ständigt skiftande krav. Vi kan förlita oss på att vi alltid efterlever gällande bestämmelser och skapar så förutsättningarna för framgång för våra kunder från den allra första betalningen.

Stripe skyddar även betalningsuppgifterna, vilket är en enorm trygghet för oss och minskar arbetsbördan förknippad med PCI-efterlevnad för Ungerboeck. Sist men inte minst har Stripe verktygen vi behöver för att övervaka bedrägeriförsök och tillämpa anpassade säkerhetsregler avstämda efter våra kunder. Vi är tacksamma att ha Stripe som en partner som hjälper oss att förbereda oss på vad som kommer härnäst – vad det än må vara!

Vilken utveckling ser du för samarbetet med Stripe i framtiden?

Ungerboeck och Stripes verksamheter är i väletablerade branscher – evenemang och betalningar – där vi båda har hittat utrymme för innovation. Vi hjälper evenemangslokaler att åtgärda mer allmänna problem kopplade till penningflöde och avstämning. Vi möjliggör hantering av ett kassaflöde med många olika inblandade parter. Vårt samarbete gör att betalningar behandlas snabbare, samtidigt som lagerhantering och bokföring förenklas. Detta ger arrangörer större förtroende för oss för sina evenemang.

Ungerboeck och Stripe är båda globala, så vi behöver inte använda 20 olika leverantörer runt om i världen för att hantera betalningar. Vi kan jobba med Stripe i Australien på precis samma sätt som i Storbritannien eller USA, vilket bereder väg för ett mer djupgående samarbete i framtiden. Det är enormt positivt. Vi ser verkligen fram emot att lansera Ungerboeck Payments i nya länder tillsammans med Stripe.

Vet vad du betalar för

Integrerad transaktionsbaserad prissättning utan dolda avgifter

Påbörja din integration

Kom igång med Stripe på så lite som 10 minuter