Thinkific om att skapa en plattform för utbildningskreatörer där de kan bygga företag

Thinkific är en programvaruplattform som används av utbildningskreatörer för att skapa, marknadsföra, sälja och leverera utbildning online. Thinkifics drivs av målet att i grunden förändra hur människor lär sig och tjänar pengar online genom att ge dem de verktyg de behöver för att omvandla sina unika talanger till ett hållbart företag.

Vi pratade med Peter Fitzpatrick, Vice President of Payments hos Thinkific, om att skapa möjligheter för utbildningskreatörer, vikten av att bygga en digital community och hur Stripe driver Thinkifics globala tillgänglighet.

Använda produkter

    Billing
    Payments
    Radar
    Connect
Nordamerika
Tillväxtföretag

Vad inspirerade dig att börja hos Thinkific?

När jag studerade vid universitetet bestämde jag mig för ett livslångt åtagande: jag ville påverka miljontals, kanske miljarder, människors liv positivt i ett vinstdrivande företag. Därför letade jag efter ett företag med ett syfte, en ambition och ett mål att förändra världen på ett positivt sätt. När jag träffade två av Thinkifics grundare, Greg och Miranda, tänkte jag: "Det här är rätt företag – Thinkific har potential att förändra världen." Jag hade rätt.

Jag träffade vid ett tillfälle en kreatör för att prata om hur man kan använda Thinkific Payments. Han ledde snabbt in samtalet på vad han behövde göra för att sälja fler kurser och ställde frågor till mig. Innan jag besvarade hans frågor undrade jag varför han ville prata om det. Han sade att han inte sålde tillräckligt för att kunna försörja sin familj. Det var då jag insåg att vi måste göra mer för att hjälpa utbildningskreatörer att sälja.

Jag har noterat att de kreatörer som säljer mest har stora, engagerade följarskaror. De som säljer minst har inte det. Mitt mål om att nå ut till 50 000 följare handlar om att lära mig hur man bygger upp en följargrupp så att jag kan lära andra att göra samma sak. Därefter kan jag lära dem att sälja tillräckligt så att de kan försörja sina familjer och nå ut till fler studenter.

Hur har Thinkific arbetat med skillnaden mellan att utgå från en "marknadsföringstratt" jämfört med att använda en "omvandlingstratt" och gjort det till en integrerad del av sina erbjudanden?

Under mina första månader hos Thinkific pratade jag med en kund som sade att han hade valt Thinkific för att det är "plattformen för personer som lever för att undervisa". Han hade rätt. Att skapa möjligheter för utbildningskreatörer är grunden för vår verksamhet. Därför har vi en annan syn på "marknadsföringstrattar".

"Omvandlingstratten" handlar om hur en kreatör påverkar en student från den första kontakten till det tionde köpet. De hjälper studenterna att genomgå en omvandling. När vi utvecklar verktyg för att sälja utbildning så gör vi det för att möjliggöra denna omvandling. Och det innebär att vi skapar för utbildningskreatörer och inte för marknadsförare. Vi fokuserar på att förenkla konfigureringsprocessen, göra det lätt att välja och hitta sätt för dem att uttrycka sin unika kompetens.

Hur påverkas din roll och vision för företaget i vardagen av att träffa utbildningskreatörer?

Jag älskar att träffa våra kunder. De är en oerhört imponerande grupp människor. Nyligen träffade jag exempelvis Mina Irfan, som skapat The Universe Guru och bor i Texas. Hon har skapat ett fantastiskt företag som hjälper kvinnor att utnyttja sin "gudinneenergi" och därmed tjäna mer pengar, få mer lycka, välmående och inspiration.

En annan utbildningskreatör som jag ofta träffar är Brandon Doerksen, som bor i Idaho och utbildar föräldrar i hur de ska agera om deras barn sätter i halsen eller får hjärtstillestånd. Föräldrar kontaktar honom för berätta att hans utbildning har hjälpt dem att rädda sina barn i en akutsituation.

Som svar på frågan om hur detta påverkar vår vision som företag: ju mer jag träffar våra kunder, desto enklare är det att fatta beslut om vad vi ska utveckla och hur vi ska växa. Jag menar att vårt syfte är att göra så mycket vi kan för att hjälpa kreatörer att slippa osäkerheten kring vad de ska göra härnäst och att tillhandahålla verktyg för att göra nästa steg enkelt, så att de kan skapa blomstrande och hållbara företag.

Vad inspirerade Thinkific att erbjuda gratis utbildning online och tillgång till verktyg? På vilket sätt bidrar det till företagets tillväxtplan?

Inspirationen kom från våra kunder. Det finns ingen regelbok för hur man skapar småföretag och absolut inte i en bransch som är så ny som kreatörsekonomin. Då är det lätt att bli blockerad. Därför skapade vi en accelerator för att hjälpa kreatörer att häva blockeringen och få företagen att växa och nå ut till fler studenter. Acceleratorn har varit en drivkraft för tillväxt för oss, precis som våra kunder utvecklar företag som säljer utbildningar. I likhet med företagets kunder gör Thinkific utbildning till en central del av hur vi marknadsför oss.

Dessutom har vi kunnat växa genom att förenkla onboardingprocessen för nya kreatörer och lärare med Stripe. Stripes onboarding gör att vi slipper utveckla ett nytt formulär för varje användare, samtidigt som vi kan vara säkra på att vi alltid inhämtar rätt information.

Hur har Thinkific utvecklats för att skapa en bättre upplevelse för både lärare och studenter?

Vi har investerat mer i verktyg för att hjälpa utbildningskreatörer att sälja sina kurser och dela med sig av sina unika talanger. Vi lanserade nyligen Communities, en kreatörsdriven inlärningsmiljö där studenter kan delta i en interaktiv inlärningsupplevelse. Att ingå i en community har blivit en allt viktigare del av en utbildning och denna nya miljö gör det enklare för kreatörer att samspela med kursdeltagare på en plattform som redan är kopplad till deras kurs.

Med Stripe lanserar vi lokala betalningsmetoder som är landsspecifika så att det känns välbekant och korrekt när man betalar. Det har gjort det enklare för oss att slippa utveckla nya integrationer och har skapat en bättre upplevelse för lärare och studenter.

Hur tror du att Thinkifics partnerskap med Stripe utvecklas i framtiden?

Vi gjorde ett medvetet val att satsa allt på Stripe. Vi inledde vår relation med Stripe som användare av Stripe Connect för att utveckla våra egna betalningssystem, inklusive behandling av individuella transaktioner. Vi lade därefter till Stripe Billing, då en stor andel av vår bruttoförsäljning är abonnemang och aktiverade funktionerna Smart Retries och Adaptive Acceptance. Vi lade sedan till det värdbaserade onboardingformuläret och nu senast Affirm, Klarna och AfterPay.

Vi vill bygga den första specialutvecklade skatteprodukten för utbildningskreatörer för att hjälpa dem att göra avtryck på ett sätt som ökar internets BNP. Vi gillar allt som Stripe kan skapa och den meningsfulla relation vi har byggt tack vare det.

Thinkific är plattformen där utbildningskreatörer kan bygga sina företag och Stripe hjälper till att förverkliga det. På så sätt har Stripe och Thinkific samma mission.

Trots att Thinkific är en relativt stor plattform är vi fortfarande ett litet betalningsföretag och utan Stripe skulle vi inte ha kunnat lansera oss på marknaden så snabbt som vi gjorde. Vi agerar snabbare med Stripe än vad vi skulle göra med någon annan. Med Stripe kan vi direkt gå in på nya marknader och utvecklas i en takt som uppfyller våra kunders växande och föränderliga behov. Jag skulle tro att vi utvecklas dubbelt så snabbt jämfört med vad vi skulle göra på någon annan plattform.

Vet vad du betalar för

Integrerad transaktionsbaserad prissättning utan dolda avgifter

Påbörja din integration

Kom igång med Stripe på så lite som 10 minuter