Taqtile använder Zaybra för att integrera Stripe-betalningar med HubSpot på bara en timme

Seattle-baserade Taqtile ger industriarbetare de verktyg de behöver för att utföra sina arbetsuppgifter på ett effektivare, säkrare och mer korrekt sätt. Genom att använda beprövad teknik, inklusive AR (augmented reality), 3D-visualisering och samarbetskommunikation i realtid revolutionerar Taqtiles Manifest®-plattform hur personal som inte sitter vid ett skrivbord utför sina komplexa arbetsuppgifter. Genom att använda Zaybra, en app integrerad i HubSpot, för att synkronisera betalnings- och marknadsdata kan Taqtile erbjuda köp online och själv-onboarding och på samma gång minska den manuella administrationen.

Använda produkter

    Payments
    Billing
    Checkout
Nordamerika

Utmaningen

Taqtiles teknik använder AR (augmented reality) för att tillhandahålla detaljerad vägledning för kundtillvänd personal i olika branscher – från flyg- och rymdindustri och försvarsindustri till tillverkningsindustri, läkemedelsindustri och olje- och gasutvinning.

"Tänk dig att du jobbar i det amerikanska försvaret och behöver reparera en stridsvagn ute i fält, men stöter på problem som du inte kan lösa och saknar både uppkoppling och support", säger Lance Williams, Vice President of Marketing på Taqtile. "Nu kan du helt enkelt ta på dig ett par AR-glasögon eller hålla upp en iPad eller mobiltelefon så ger Manifest dig detaljerade anvisningar med pilar som tydligt visar exakt var du ska utföra reparationen. Om du kör fast kan du titta på en video eller ringa en expert som kan se samma sak som du ser och hjälpa dig genom att rita direkt i ditt synfält. Detta minskar antalet fel och störningar i produktivitetsflödet enormt."

Den här tekniken är en del av framtiden för industriarbete, men många blir ändå överraskade när de får veta att den är tillgänglig redan idag och behöver ofta handfast hjälp när de testar den. Taqtile såg en möjlighet att förbättra sin onboardingprocess för produkter via ett självbetjäningssystem för köp. Och som en molntjänsteleverantör som driver hela affärsverksamheten via HubSpot behövde Taqtile ett enkelt betalningshanteringssystem som lätt kunde integreras med deras befintliga infrastruktur. Svaret? Zaybra.

Lösningen

Zaybra är en integrerad HubSpot-app som är byggd av hapily och gör att HubSpot-kunder kan synkronisera, hantera, automatisera och generera rapporter om betalnings- och faktureringsdata från Stripe på sina egna HubSpot-konton.

"HubSpot är oerhört skickliga på marknadsföringssidan, medan Stripe är oerhört skickliga på att hantera allt på betalningssidan", säger Dax Miller, Head of Product på hapily. "Genom att kombinera Stripes automatiserade betalningsfunktioner med HubSpots skräddarsydda sekvenser överbryggar vi gapet mellan kundförädlingen och ekonomiorganisationen."

Genom att använda Zaybra kan Taqtile nu enkelt hantera alla kundbetalningsdata på ett enda ställe. Med Checkout kan kunderna köpa Taqtiles produkt på begäran, medan Payments ger Taqtile möjlighet att hantera transaktioner globalt på ett säkert sätt. Med Billing kan Taqtile uppdatera, pausa, avbryta och återbetala abonnemang samt generera tillförlitliga rapporter direkt från HubSpot.

"Det finns ingen annan lösning som gör det Zaybra gör", säger Williams. "Deras produkt gör att du kan driva molntjänsteverksamheten via HubSpot som ett helt integrerat system. Vi behövde inte ändra någonting i vårt sätt att arbeta."

Resultatet

Smidig, integrerad kundhantering

Efter att ha identifierat de funktioner som företaget behövde kom Taqtile igång med Zaybra på bara en timme. "Det enda jag behövde göra var att trycka på några knappar och så var det klart", säger Williams. "Zaybra har verkligen varit en bra partner i vår tekniska utveckling och hade allt förberett och klart för implementering."

Alla transaktioner körs nu genom Stripe via Zaybra, vilket förenklar köp-, betalnings- och faktureringsprocesserna för både Taqtile och företagets kunder. Och med fullständig HubSpot-integration kan Williams och hans team visa och hantera alla Stripe-data utan att behöva lämna plattformen.

Automatiserad säljprocess

Genom att Taqtile har förbättrat sina ekonomisystem med Zaybra och Stripe har företaget kunnat effektivisera säljprocessen, vilket ger säljteamet tid över för att fokusera mer på högvärdekunder.

"Vi erbjuder avancerad teknik och många företag som kanske inte blir långvariga kunder vill testa den för att se vad den har att erbjuda dem", säger Williams. "Tack vare Zaybra kan vi kan vi bjuda de företagen på en tremånaders provperiod utan att det kräver något manuellt arbete."

Genom att koppla samman Stripe och HubSpot kan Zaybra också automatisera uppföljningsprocessen och skicka ut abonnemangspåminnelser så att provperioder kan omvandlas till konverteringar.

Förbättrad onboarding, utbildning och support

Tidigare behövde kunderna praktisk utbildning för att kunna använda Taqtiles produkt. Sedan man gick över till molntjänstebaserad affärsmodell kan företaget erbjuda automatiska betalningsalternativ och tillhandahålla kontinuerligt, relevant innehåll som ger kunderna stöd i varje skede.

"Zaybra har hjälpt oss att ta vår utbildning och våra onboarding-processer till nästa nivå, vilket gör att våra kunder blir självgående när de använder vår produkt", säger Williams. Från enkla köp, som hanteras av Stripe via Payments och Checkout, till HubSpot-aktiverad kommunikation får de den support de behöver under hela kundresan.

Om partnern

Zaybra är en app byggd av hapily som skapar en direkt anslutning mellan HubSpots förstklassiga CRM och Stripes omfattande betalningslösningar, vilket gör att kunderna enkelt kan synkronisera, hantera, automatisera och rapportera Stripe-data – allt integrerat på HubSpot-plattformen.

Vet vad du betalar för

Integrerad transaktionsbaserad prissättning utan dolda avgifter

Påbörja din integration

Kom igång med Stripe på så lite som 10 minuter