Myers-Holum om att möjliggöra betalningar och ekonomisk infrastruktur för storföretag

Myers-Holum, Inc. (MHI) är ett konsultföretag inom ERP-implementering, betalningsbehandling och dataintegration. MHI har sitt huvudkontor i New York och samarbetar med plattformar som Stripe, NetSuite och Google Cloud för att hjälpa kunder som TaskEasy och Sitecore att effektivisera verksamheter, ekonomiska processer och migrationer till molnet.

Vi pratade med Darius Kemeklis, CTO och Executive Vice President hos MHI, om företagets expertis vad gäller storföretag och möjlighet att lösa kundernas unika behov samt om Stripes verktyg för intäkts- och ekonomiautomatisering.

Använda produkter

    Partner Ecosystem
    Billing
    Tax
    Invoicing
Nordamerika
Tillväxtföretag

Vad fokuserar ert team på just nu?

Våra rådgivnings- och utvecklingsteam hjälper företag att påskynda implementeringen av Stripe inom sin befintliga eller potentiella teknikstack. Vårt team med Stripe-rådgivare har växt snabbt i takt med att fler kunder vill integrera Stripe i sin befintliga ekonomiska infrastruktur, sina CRM- och ERP-system.

Det har lett till att vi skapat flera verktyg som kan påskynda ett företags övergång till Stripe. Här ingår en kombination av Stripe API:er med färdig kod för specifika typer av infrastruktur, designskisser som vägleder företag kring vad som är bästa implementeringspraxis med Stripe och dokumentation som beskriver hur IT-system kan integrera Stripe på ett effektivt sätt.

Dessutom är vi den partner man vänder sig till när man vill implementera Stripe Connector for NetSuite eller anpassade integrationer för att stödja affärskrav.

Vilka affärsmål har MHI?

Vi har fokus på att leverera förstklassiga betallösningar och ekonomilösningar. Vi vill införliva Stripes nya produkter för intäkts- och ekonomiautomatisering för att hjälpa kunderna automatisera trista backoffice-uppgifter.

Oavsett om det beror på partnerskap eller nya försäljningskanaler så har vi sett många utmaningar kopplade till lagring och hantering av ekonomiska data och vi vill hjälpa kunderna att förenkla dessa nyckelprocesser. Med Stripe har det varit enklare att utöka verksamheten till att även omfatta storföretag som vill utnyttja den här infrastrukturen för ekonomiteamens sofistikerade intäktsverksamhet.

På vilket sätt tillhandahåller MHI lösningar för kunderna?

Vi försöker skräddarsy vår strategi utifrån varje företags unika behov. Innan vi inleder kodningsprocessen tar vi in våra funktionsexperter som använder sina djupgående kunskaper om kunden för att lösa företagets affärsproblem – först därefter tillämpar vi vår tekniska expertis.

Hur hjälper e-handel ditt företag att nå ut på fler marknader?

E-handel blir allt viktigare för både nya och traditionella företag som vill få verksamheten att växa. Allt fler produkter säljs på nätet, vilket gör att en smidig betalningsupplevelse – orderkonsolidering, fakturering, abonnemangsmodeller och skatteberäkningar – är viktig för att kunna växa och behålla kunder. Våra kunder vänder sig till oss för ytterligare funktioner vid sidan av traditionella betalningar i syfte att stärka sitt backoffice-arbete med intäkter på Stripe.

Hur hjälper ni era användare att implementera MHI:s lösningar?

Vi kan hjälpa till på flera olika sätt. Ett sätt är att förse kunderna med de rekommenderade verktygen och färdplanerna för att lösa problemet på egen hand med sitt team. En annan metod är vara kundens team när de har ansträngda resurser eller kanske saknar den interna kompetens som krävs. Vi levererar då en färdig lösning och hjälper till med att intervjua och rekrytera personal som kan ge support när så krävs. Den tredje och mest populära metoden är att bli en integrerad del av organisationens funktionella och tekniska team för att lösa problem tillsammans och ge den kompetens och dokumentation de behöver för att erbjuda support i framtiden.

Hur planerar MHI att implementera Stripes nya produkter för intäkts- och ekonomiautomatisering?

Stripe har varit oerhört framgångsrikt när det gäller att stötta startup-företag och utvecklare. Med nya produkter som Billing, Tax och Invoicing ser vi fram emot att samarbeta med er för att stödja fler storföretag genom att tillhandahålla dessa fantastiska funktioner för deras organisationer. Många av de här kunderna har komplicerade teknikstackar och komplexa affärskrav. Vi ser fram emot att arbeta med dem för att förstå deras affärsbehov. På så sätt kan vi ge rekommendationer om hur man implementerar de bästa lösningarna för automatisering av betalningar, intäkter och ekonomi som tillgodoser deras behov.

Många företag utnyttjar också de här produkterna i kombination med befintliga ERP- och CRM-system för att underlätta för sofistikerade system för fakturering, skatt och betalningsbehandling. Det innebär att man bara behöver ha en återförsäljarrelation istället för tre eller fler.

Vi uppskattar att arbeta med Stripe, då vi ser en möjlighet att använda all vår expertis inom betalningar, dataintegration samt redovisnings- och ekonomisystem för företag för att hjälpa kunderna att få företaget att växa och konsolidera återförsäljarna.

Var ser du det största värdet i ert partnerskap med Stripe?

Under nästan två år har vi investerat i vårt partnerskap med Stripe. Vi har genomfört mer än 200 Stripe-implementeringar, med 14 certifierade Stripe-arkitekter och -utvecklare.

Vi tillför mest värde till Stripe och våra kunder när vi kombinerar vårt kunnande om företag med Stripes produkter. Vi kan rekommendera kunderna förstklassiga lösningar inom Stripes ekosystem, samtidigt som vi sparar tid åt företagen och drar fördel av det vi lärt oss.

Vi ser fram emot att få våra företag att växa tillsammans.

Vet vad du betalar för

Integrerad transaktionsbaserad prissättning utan dolda avgifter

Påbörja din integration

Kom igång med Stripe på så lite som 10 minuter