IBM Consulting om hur globala branscher måste anpassa sig till den nya digitala verkligheten

IBM Consulting erbjuder tjänster inom företagstransformation till globala företag i flera olika branscher. Från sitt huvudkontor i Armonk i New York stöder de företag i över 52 länder. Genom att gå samman med Stripe har IBM kunnat hjälpa företag anpassa sin betalinfrastruktur för att möta nya kundbehov.

Vi samtalade med Likhit Wagle, chef för IBM:s finansiella tjänster i EMEA, om de nya utmaningarna dagens företag står inför, de senaste handelstrenderna och hur IBM samarbetar med Stripe för att se till att branscher kan anpassa sig till det nya digitala ekosystemet.

Använda produkter

    Partner Ecosystem
Globalt
Storföretag

Vilken bransch står inför störst utmaningar när det gäller den digitala transformationen?

Det finns mycket oro kring den ”extrema digitaliseringen”, särskilt i banksektorn. För att förbli konkurrenskraftiga expanderar fler och fler banker sitt utbud bortom traditionella banktjänster. Kunder är inte längre intresserade av en bank som enbart erbjuder finansiella tjänsteprodukter, de vill ha mer. Följaktligen har bankverksamheten förvandlats till en plattform, där banker samarbetar med en rad olika partner som kan hjälpa dem att uppfylla kundernas heltäckande behov.

Ser ni på IBM Consulting att nya typer av företag kontaktar er?

På IBM har vi alltid jobbat med världens främsta medelstora och stora traditionella företag på områden som väsentlig verksamhetsdrift, data och teknik och konsulttjänster. På sistone har det dock börjat dyka upp fler kunder i fintech- och startup-fältet, exempelvis digitala banker och neobanker, fordonsföretag och stora detaljhandelsföretag. Det intressanta är att dessa nystartade företag står inför liknande utmaningar som vi tidigare såg i traditionella branscher, trots att de på marknaden ses som disruptors. Till exempel har många fintech-företag som hittills haft så kallad enhörningsstatus på sistone ställts inför nya problem med tillsynsmyndigheter, där de nu måste uppfylla liknande efterlevnadskrav som de som ställs på medelstora och stora banker. Det här är utmaningar som få startup-företag har räknat med, vilket leder till att de vänder sig till oss för att få hjälp med att implementera processer och policyer.

Vad händer härnäst för branscher i relation till den digitala transformationen?

Företag måste börja fokusera utanför den egna branschens gränser. Skiljelinjen mellan branscher håller på att suddas ut. Ta Amazon till exempel: de kan inte längre klassificeras under en bransch. Idag är de ett molnföretag, en återförsäljare och till och med en leverantör av finansiella tjänster.

Tänk på det så här: när en person köper ett hus är hen inte enbart fokuserade på bolånet. Hen vill även veta vilka butiker som finns i närområdet, hur säkert det är, vilka skolor som finns i närheten och hur hen kan göra huset till sitt. Vi ser fler och fler teknikföretag som anpassar sig till att leverera ett liknande ekosystem av tjänster. Om traditionella företag begränsar sig till att erbjuda bara en del av det här pusslet kommer de snart att hamna på efterkälken och försvinna.

Vad ska företag tänka på när de anpassar sig till detta alltmer integrerade ekosystem?

Storföretag har i många år tenderat att välja skräddarsydd utveckling av sina mjukvarutjänster. Över tid har det dock visat sig att den här strategin helt enkelt inte är logisk – den blockerar innovation och associeras ofta med väldigt höga kostnader. Molnbaserade mjukvarutjänster (SaaS) och andra molnbaserade tjänster har gett storföretagen nya grundförutsättningar, med reducerad utvecklingstid, större efterlevnad och starkare innovation – men dessa möjligheter för även med sig utmaningar.

Företag vänder sig till flera SaaS-företag och kämpar följaktligen med att hantera alla på en gång. Samverkan är nyckeln till företagets förmåga att säkerställa att systemet förblir problemfritt och hålla flera bollar i luften samtidigt. En annan risk rör skyldigheter. Om något går fel i ett integrerat ekosystem måste företagen ha koll på vem som bär ansvar för vad.

Hur balanserar man lokala behov med bredare branschtrender när man bedriver en global verksamhet?

Vi fortsätter att se att rådande trender är globala. USA må har tagit täten vad gällde digitala innovationer och e-handeln, men vi såg snabbt dessa trender sprida sig till Europa. Och det här är inte en enkelriktad process. Inom bankverksamheten sker de flesta innovationerna i Asien, och i takt med att pandemin accelererade tvingade behovet av förändrade rutiner USA och snart därefter Europa att följa efter.

När vi funderar på hur vi ska tjäna våra kunder räknar vi med att omkring 80 % av vad kunderna letar efter är ungefär samma sak som någon på andra sidan jorden letar efter. Det är bland de resterande 20 % som vi ser de stora skillnaderna, och det är där vi måste anpassa oss efter den lokala kunden.

Hur ser du på innovation i relation till konsumentengagemang?

Vi står vid ett intressant vägskäl när det gäller konsumentengagemang. Det finns många företag som i stort är inriktade på hyperanpassning, där man använder så mycket information och så många insikter som möjligt för att lära sig mer om kunden.

Men det jag finner mer intressant är fokuset på omedelbar tillfredsställelse. Företag som Amazon och Netflix har gjort oss mer otåliga. Det här har stora konsekvenser för kunderna vi jobbar med och för organisationer som Stripe. När konsumenten betalar för något förväntar en sig att varan ska levereras omedelbart, oavsett vem mottagaren är eller var en befinner sig. Som leverantör eller rådgivare på jakt efter nya lösningar och sätt att anpassa sig efter dessa förväntningar måste man sätta den omedelbara tillfredsställelsen i främsta rummet.

Vilka trender tror du kommer att ha störst inverkan på handeln under kommande år?

Det finns tre grundstenar som kommer att forma framtidens handel: tillgänglighet, engagemang och omedelbar tillfredsställelse. Framväxande digitala funktioner rör alla tre grundstenar. Innovationer i data, inklusive digitala identiteter, har potentialen att drastiskt förändra konsumentupplevelsen genom att ge minskad friktion och glänta på dörren till nya tillgänglighetsmöjligheter. Utvecklingen av digitala valutor, framför allt på den asiatiska marknaden, har fått en rad länder att försöka komma ikapp. I takt med att länder kämpar för att anpassa sig till den nya verkligheten måste företag av alla olika typer och storlekar börja tänka på effekterna av digitala betalningslösningar – eller riskera att hamna utanför.

IBM Consulting erbjuder företag kontinuerligt stöd med deras partnerekosystem. Vad vill IBM se i en partner?

Vår verksamhet är inriktad på att hjälpa organisationer lösa komplexa affärsproblem, men vi vet att vi inte kan göra det helt själva. Därför ingår vårt partnerekosystem i själva kärnan av vår strategi och hur vi samarbetar med kunder.

Vi säger ofta till traditionella företag att teknikutvecklingen alltid rör sig snabbare än deras interna utveckling. Genom att prioritera samarbeten med partner som specialiserar sig på specifika utmaningar kan IBM lita på att vi har koll på de senaste trenderna och avancerade lösningarna och därmed garantera att våra råd till företag alltid ligger steget före. Stripe befinner sig till exempel i mittpunkten av flera branscher, och är en expert på tillgänglighet och bredare e-handelstrender. Genom att inkludera Stripe i vårt ekosystem kan vi inte bara säkerställa att vi erbjuder de senaste betallösningarna, utan även att vi backas upp av de senaste insikterna som låter oss ge bästa möjliga råd i alla våra arbetsflöden.

Hur hjälper Stripe IBM Consulting att ta sig an några av världens största affärsproblem?

Vi förlitar oss på Stripes förmåga att hjälpa företag anpassa sig till den framväxande miljön i såväl nya som gamla branscher. Genom att samarbeta med Stripe kan vi expandera vårt e-handelsfokus bortom banksektorn och säkerställa att samtliga branscher har tillgång till de senaste funktionerna. Vi ser även fram emot att få jobba med Stripe på telekommunikations- och energiområdet i takt med att dessa blir alltmer medvetna om digitaliseringens framfart och de nya kundkraven. Funktionaliteten och användbarheten av Stripes API gör det lätt för dessa företag att integrera sina befintliga tjänster.

För traditionella branscher kan det kännas svårt att anpassa sig till de senaste innovationerna. Men den öppna och flexibla plattform som Stripe erbjuder garanterar att handeln är lika smärtfri för företaget som den är friktionsfri för kunden.

Vet vad du betalar för

Integrerad transaktionsbaserad prissättning utan dolda avgifter

Påbörja din integration

Kom igång med Stripe på så lite som 10 minuter