Ignition skapar banbrytande handelsplattform för tjänsteföretag runt om i världen

En av Ignitions grundare, vd:n Guy Pearson, ägde själv en revisionsbyrå och ville hjälpa företag inom tjänstebranschen att sätta tydliga förväntningar hos sina kunder för omfattning och kostnader för uppdrag och undvika att behöva jaga sena betalningar. 2013 utvecklade Pearson tillsammans med medgrundaren och produktchefen Dane Thomas Ignition, en plattform för kundengagemang och intäktstillväxt. Med hjälp av plattformen kan ett företag skapa elektroniska offerter för både befintliga och nya kunder samt automatiska uppdragsbrev som tydligt beskriver ett uppdrags omfattning, inklusive priser och fakturering. Kunderna anger sina betalningsuppgifter och signerar elektroniskt, vilket automatiserar betalningsprocessen. Ignition integrerar även med ledande appar, så att företag kan automatisera tidskrävande uppgifter som exempelvis onboarding av nya kunder och fakturering.

Plattformen är baserad i Australien och till en början riktade man bara in sig på revisionsbyråer i landet. Företagets grundare insåg dock snabbt att många olika typer av tjänsteföretag skulle kunna effektivisera sin verksamhet med Ignition. Idag har plattformen över 6 000 kunder runt om i världen i många olika branscher, bland annat inom marknadsföring, IT och finansiella tjänster.

Använda produkter

    Payments
    Connect
    Radar
    Financial Connections
    Identity
Asien-Stillahavsområdet
Plattform

Utmaning

Till en början hanterade Ignitions kunder betalningar – och i synnerhet, följde upp sena betalningar – själva, vilket var en manuell och tidskrävande process. Företagets grundare ville hjälpa kunderna att automatisera inkasseringen av betalningar och samtidigt säkerställa en enhetlig användarupplevelse både för dem och deras slutkunder via Ignitions plattform.

Företaget hade som målsättning att förbättra kundengagemangsprocesserna globalt och behövde således en betaltjänstleverantör med stöd för olika valutor och lokala betalningsmetoder i en enda integration, och som samtidigt höll sig à jour med de senaste verifieringskraven för lokala betalningar. Ignition använde inledningsvis en betaltjänstleverantör som var väl placerad för kunderna i Australien, men företaget behövde en partner som kunde hjälpa dem att skala upp på global nivå.

Lösning

Ignition integrerade Stripe Payments och Custom Connect 2015 för att tillhandahålla betalningsfunktioner i USA och senare även i andra länder. Ignition slutförde den fullständiga migrationen till Stripe för integrerade globala betalningar 2019 efter att Stripe lanserade BECS Direct Debit för betalningar i Australien.

Idag använder Ignition Stripe både till att automatisera betalningar för sina kunder och för att själva fakturera sina kunder för deras abonnemang på plattformen. Ignitions kunder drar även nytta av Stripes beprövade storskaliga säkerhet och tillförlitlighet.

På Ignition har man varit mycket nöjda med Stripes API-fokuserade och användarvänliga processer, och Connect har visat sig vara ett ovärderligt stöd för den globala expansionen. Tack vare Connect kan Ignition erbjuda omfattande, märkeslösa betalningar till sina kunder och samtidigt kontrollera penningflödet från sina kunder.

Connect Onboarding och Identity hjälper Ignition att inhämta och verifiera informationen som krävs för kundkännedom och andra regelkrav relaterade till betalningar. Lösningen säkerställer att Ignition uppfyller alla regulatoriska skyldigheter och skyddar mot bedrägerier så att företaget kan bygga vidare på sin plattform utifrån Stripes betalningsinfrastruktur.

Ignition utökade sviten av Stripe-produkter genom att även lägga till Radar och Financial Connections. Tack vare ACH Direct Debit, Bacs Direct Debit, BECS Direct Debit och ACSS (förhandsgodkända bankdebiteringar) kan Ignitions kunder nu ta emot fler betalningsmetoder i USA, Storbritannien, Australien, Nya Zeeland och Kanada.

Resultat

Förbättrad effektivitet och kassaflöde för kunderna

Kunder runt om i världen använder Ignition för att automatisera fakturering och betalningar för bättre kassaflöde, öka omsättningen och effektivisera verksamheten. I genomsnitt sparar kunderna tre timmar i veckan på faktureringsprocesser. Dessutom sparas ytterligare sex timmar på inkassering och avstämning av betalningar. Kunderna får istället möjlighet att fokusera på sina kunder och företagets tillväxt, samtidigt som kassaflödet förbättras genom att kundreskontra inte längre behövs.

Optimerade intäkter för tjänsteföretag runt om i världen

Ignitions plattform är nu tillgänglig på många internationella marknader och man erbjuder betalningshantering i sex av dessa. Tack vare integrationen av Stripe kan Ignition ta emot nio olika betalningsmetoder å sina kunders vägnar. Till dags dato har Ignition interagerat med 1,1 miljoner kunder och hanterat betalningar till ett värde av över 3,6 miljarder AUD sedan 2015. Företaget har kontor runt om i världen och 2021 expanderade man forsknings- och utvecklingsenheten i Toronto för att fokusera på internationell tillväxt, speciellt i USA.

Om Ignition

Ignition är världens första kundengagemangs- och handelsplattform för tjänsteföretag. Ignition erbjuder allt från offerter online till automatiserad kundkommunikation och betalningar, och ger tjänsteföretag mer tid att fokusera på sina kunder. Ignition är baserat i Australien och har tusentals kunder i hela världen.

Vet vad du betalar för

Integrerad transaktionsbaserad prissättning utan dolda avgifter

Påbörja din integration

Kom igång med Stripe på så lite som 10 minuter