Open Government Products om hur man löser de största utmaningarna inom den offentliga sektorn i Singapore med hjälp av tekniska lösningar.

Open Government Products, ett team som ingår i Government Technology Agency of Singapore, eller GovTech, har som mål att få landet att fungera mer effektivt i stor skala med hjälp av teknik. Med drygt 3 000 anställda ansvarar GovTech för teknik hos 60 procent av Singapores myndigheter.

Vi pratade med Hongyi Li, Director of Open Government Products hos GovTech, om hur man stimulerar till innovation hos Open Government Product-teamen, bygger ut teknik inom den offentliga sektorn och samarbetet med Stripe.

Använda produkter

    Checkout
    Connect
    Payment Links
    Payments
    Radar
Asien-Stillahavsområdet
Storföretag

Hur hamnade du hos GovTech och vad inspirerade dig att skapa Open Government Products-teamet?

För ungefär 10 år sedan började jag arbeta för Singapores regering, efter att tidigare ha arbetat hos Google. Jag startade teamet GovTech Open Government Products för nästan fem år sedan genom att bygga öppen källkod-teknik för att lösa problem i Singapores offentliga sektor med hjälp av en intern grupp tekniker, designers och produktansvariga. Tack vare mina erfarenheter från Google insåg jag att det fanns många problem som tech-företag löste inom transport, ekonomi, utbildning och sjukvård, men statliga myndigheter hade inga förutsättningar att ta till sig de här innovationerna. Utmaningen blev ännu större då många av de största begåvningarna föredrog att arbeta hos tech-företag i den privata sektorn i stället för inom den statliga verksamheten.

Jag ville föra in den teknik och effektivitet man normalt såg inom den privata sektorn i den offentliga sektorn och det ledde fram till GovTech. Mitt mål är att bygga högkvalitativa produkter och främja och visa på alternativa modeller för hur statliga myndigheter och teknik kan fungera, med lägre risk.

Vilka är skillnaderna mellan att arbeta inom den offentliga och den privata sektorn?

Inom den privata sektorn finns det generellt många resurser tillgängliga, från forskningsteam till datavetare. Det finns också starka konkurrenter som stimulerar företag att optimera sin verksamhet och göra den mer intelligent och mer sofistikerad. Privata företag har en tydligare, mer väldefinierad uppfattning om sina målgrupper, som de kan använda för att optimera sina produkter och tjänster.

Inom den offentliga sektorn innebär statliga regelverk att man vänder sig till en stor, brokig målgrupp och man måste se till att allt fungerar i enlighet med lagstiftningen. Eftersom utmaningarna ofta är decentraliserade, från vaccinationer till parkering och infrastruktur, har team inom statlig verksamhet en annan struktur. Det här sättet att arbeta kan ibland kännas mindre självständigt och långsammare – exempelvis kan det ta tre månader att få ny arbetsutrustning på grund av olika upphandlingsprocesser. Staten har dock möjligheter och kraft att lösa stora problem som påverkar miljontals människor och det arbetet får effekter på en exponentiellt högre skala.

Hur gör ni för att attrahera och behålla talanger?

Ett av de största misstagen som offentliga arbetsgivare gör är att utgå från att talangerna kommer att söka sig dit. Rekrytering är en tuff verksamhet där det krävs nätverkande och evenemang för att höja medvetenheten. I en urvalsprocess har vi som mål att vara tydliga och specifika när det gäller våra behov och krav. Vi anställer inte någon bara för att de är begåvade. Med den utgångspunkten kan man hitta rätt kandidat som uppfyller rätt krav.

Var anser du att ditt team kan påverka mest?

Två strategier spelar en särskilt stor roll för vilken effekt vårt arbete får. För att kunna bygga bra produkter tittar vi för det första på sårbarheter inom byråkratin för att identifiera en möjlighet. Den största utmaningen är inte själva tekniken, utan snarare att hitta konsensus kring var denna teknik ska införas i verksamheten.

Vår andra strategi fokuserar på att lösa problem vi alla ställs inför på lägre nivåer, som så småningom kan utvecklas och täppa till luckor i andra sammanhang. Vi arbetade exempelvis med Stripe för att förbättra digitaliseringen inom parkering, vilket ledde till att vi kunde skapa och testa digitala klagomålsformulär för bussar i vårt kollektivtrafiksystem. Vi byggde sedan ut de formulären så de kunde användas i skolor och som energibesparingsverktyg för olika stadsdelar. Vi har kommit fram till att vi gör störst nytta på de områden där vi kan bygga bra teknik för alla – vår uppgift är inte att riva ner väggarna kring de största samhällsproblemen.

Vilka är de största utmaningarna som ni löser i Singapore när det gäller teknik?

En stor utmaning handlar om att motverka bedrägerier, som kan genomföras via sms eller samtal, både på konsument- och infrastrukturnivå. Vi arbetar för att minska bedrägerierna, men det är en utmaning som alltid är aktuell. Vi arbetar också för att förenkla den logistik som används när Singapores myndigheter fördelar pengar till medborgarna. Vi vill att bidrag ska distribueras på ett sätt som är smidigt för alla.

Sjukvård är ett annat fokusområde. Ett exempel handlar om att utöka våra insatser för att bygga vidare på lärdomarna kring att göra covid-19-vaccinet mer tillgängligt. Vi vill att samma teknik som används för att boka ett vaccinationsbesök online ska byggas ut så att medborgarna kan boka alla typer av sjukvårdsbesök.

Hur stimulerar du till innovation inom ditt team?

Man kan inte uppmana någon att vara nyskapande – man måste erbjuda ett utrymme där man kan experimentera med innovation.

Som chef schemalägger jag bara två tredjedelar av teamets tid och låter dem själva förfoga över resten så att de har frihet att identifiera vad som har störst effekt och är mest innovativt. På så sätt kan mitt team vara kreativt och hitta möjligheter som annars inte varit tillgängliga. Var sjätte månad tittar vi sedan på vad som har fungerat bra och om det finns förbättringsområden.

Hur samarbetar GovTech och Stripe?

Vi har lärt oss att den bästa programvaran är beprövad och testad och kan integreras direkt, på ett smidigt sätt. Vi har arbetat med Stripe inom flera av våra GovTech-projekt för att förbättra och förenkla digitala upplevelser för medborgarna. Genom att använda Stripe Checkout kunde vi exempelvis rulla ut tjänster på ett snabbt och tillförlitligt sätt och utan att det krävdes ett helt team av tekniker för att bygga allt från början. Vårt samarbete gjorde att vi kunde agera snabbt samtidigt som vi hanterade känsliga data med den omsorg som krävs.

Hur tror du att ert partnerskap med Stripe utvecklas i framtiden?

Vi använder Stripe eftersom det gör att vi sparar tid och det är viktigast för mig. Vi behöver inte oroa oss över hur vi ska göra för att ta emot olika kreditkort, utan kan i stället fokusera på att lösa de största problemen för våra medborgare samtidigt som vi litar på att Stripe täpper till luckorna. Det gör att vårt arbete kan utföras snabbare och bättre, med högre specificitet, vilket är till oerhört stor hjälp när man arbetar inom den offentliga sektorn.

Vet vad du betalar för

Integrerad transaktionsbaserad prissättning utan dolda avgifter

Påbörja din integration

Kom igång med Stripe på så lite som 10 minuter