Eventgroove hjälper kunderna att genomföra klimatvänliga evenemang och insamlingskampanjer med Stripe

Eventgroove hjälper organisationer att genomföra framgångsrika evenemang och insamlingskampanjer, med lägre kostnader och färre problem. Företaget började samarbeta med Stripe för ett decennium sedan i syfte att stödja dess internationella expansion och driva de tre tjänsterna: digital administration och biljettförsäljning för evenemang, e-handel och insamlingskampanjer. Eventgroove har ett starkt miljöengagemang och har skänkt 42 procent av sin nettovinst till naturskyddsorganisationer sedan 2007. Idag använder Eventgroove Stripe Climate för att ge sina kunder – och deras kunder – möjlighet att bidra ännu mer när man fortsätter att utöka sina globala insatser för att skydda miljön.

Använda produkter

    Climate
    Connect
    Terminal
Globalt
Startup

Utmaning

Eventgroove har hjälpt sina drygt 76 000 kunder inom den ideella arenan, idrott, underhållning, utbildning, trossamfund och andra områden i USA, Storbritannien, Kanada och Australien att genomföra bättre evenemang och insamlingskampanjer i mer än 20 år genom sin heltäckande programvaruplattform. Eventgroove var också en av Stripes tidiga kunder, som använde Stripe Connect för att integrera betalningar på sin programvaruplattform för en skalbar, global, enhetlig betalningsupplevelse som blev en katalysator för företagets internationella expansion.

”Vi använder Stripe som vår betalningsplattform där kunder kan bygga upp sina egna butiker, sälja biljetter digitalt, administrera evenemang och bedriva insamlingskampanjer,” säger Lance Trebesch, CEO på Eventgroove. ”Vi valde Stripe för mer än 10 år sedan, eftersom vi expanderade globalt och behövde en enda betalningsleverantör.”

Eventgroove har sitt huvudkontor i Bozeman i Montana – i natursköna omgivningar – och det gav företaget ett extra incitament att säkerställa att företagets framgång bidrar till att kompensera för en eventuell påverkan på klimatet. Företaget köper in förnybar energi, kompenserar för sina koldioxidutsläpp och arbetar kontinuerligt för att förbättra sitt hållbarhets-, återvinnings- och energieffektivitetsarbete. Men Eventgroove ville ändå göra mer för att stödja sitt engagemang för miljön.

Lösning

Eftersom Eventgroove redan arbetade med Stripe för att administrera betalningar på sin plattform ville företaget gärna implementera Stripe Climate för att förbättra Eventgrooves påverkan på miljön.

”Stripe är en fantastisk utvecklare med tydligt fokus tack vare omfattande API:er och noggrann dokumentation och genom plattformens effektivitet och produktivitet – det var självklart att lägga till Stripe”, säger Trebesch. ”Stripe Climate hjälper oss att ytterligare konsolidera vårt arbete med organisationer som skyddar miljön. De här organisationerna gör praktiskt taget allt de kan för att förbättra miljön.”

Eventgroove erbjuder nu sina kunder alternativet att be om gåvor för att stödja Stripe Climates arbete med att eliminera koldioxidutsläpp. Det är första gången Stripe har ett sådant samarbete. Det är ett nytt sätt för Eventgrooves kunder att minska koldioxidavtrycket från verksamheten och olika evenemang.

Resultat

Eventgroove använder idag 100 procent ren vindkraft, har koldioxidneutrala leveranser, tillämpar strikta policyer för återvinning och pappersavfall och genomför många andra hållbarhetsinitiativ och dessutom använder företaget Stripe Climate för att ytterligare minska sin påverkan på klimatet. På samma sätt som Stripe Connect erbjöd en enkel väg för att effektivisera och standardisera den globala betalningsupplevelsen erbjuder Stripe Climate ännu en lösning som är lätt att implementera och som stämmer överens med företagets affärs- och hållbarhetsmål.

”Stripe erbjuder säkra och trygga betalningar och ett stort utbud av nya produkter, som Stripe Tax, Stripe Financing och nu, Stripe Climate”, säger Trebesch. ”Vi har alltid haft fokus på miljöskydd och arbetat med stora miljöskyddsorganisationer. Stripe Climate passar verkligen in i vårt orubbliga engagemang för att skydda miljön.”

Sedan 2007 har Eventgroove skänkt 42 procent av sin vinst till miljöskyddsorganisationer, vilket inkluderar ett bidrag på 20 procent av nettointäkterna som går till ideella miljöskyddsorganisationer. Stripe Climate är ytterligare ett sätt för Eventgroove att stärka sitt engagemang för miljön och uppmuntra sina drygt 500 000 kunder, och deras kunder, att hjälpa till.

Vet vad du betalar för

Integrerad transaktionsbaserad prissättning utan dolda avgifter

Påbörja din integration

Kom igång med Stripe på så lite som 10 minuter