DonorsChoose använder Stripe för att öka godkännandefrekvensen för kreditkort med 17 % och får fler gåvor att strömma till klassrummen

DonorsChoose gör det enkelt för vem som helst att hjälpa lärare ge elever en bra utbildning. Med hjälp av plattformen kan pedagoger i hela landet be om resurser och sedan kan de här projekten förverkligas genom gåvor. Välgörenhetsorganisationen har samlat in nästan 1,2 miljarder USD i stöd till drygt 2 miljoner klassrumsprojekt. När DonorsChoose fortsatte att växa erbjöd den befintliga betalningsplattformen inte den innovation eller tillförlitlighet som man behövde. Men med Stripe ökade DonorsChoose godkännandefrekvensen för kreditkort och förbättrade den övergripande givarupplevelsen för att få mer pengar att strömma in till lärare och elever.

Använda produkter

    Billing
    Payments
Nordamerika
Startup

Utmaning

Teamet hos DonorsChoose får allmänheten att skänka pengar så att entusiastiska elever och lärare får tillgång till kritor, böcker, teknik och mycket annat. Den icke-vinstdrivande organisationens arbete förlitar sig på generöst stöd från sina givare och eventuella problem med att behandla gåvor kan leda till att givarna lämnar webbplatsen utan att ha skänkt något.

”Vår tidigare betalningsplattform var ibland långsam, hade perioder med delvisa eller fullständiga avbrott”, berättar Nancy Mond, senior teknikchef hos DonorsChoose. ”Det skapade dåliga upplevelser för givarna och krävde manuellt arbete från vår sida för att åtgärda transaktionsproblem.”

I februari 2020 beslutade DonorsChoose att den befintliga betalningsplattformen inte kunde hålla jämna steg med organisationens tillväxt, eftersom den saknade moderna funktioner, hade begränsade rapporteringsmöjligheter som gav få insikter och krävde för stora tekniska insatser för att den skulle kunna fungera på ett smidigt sätt. Det gjorde att DonorsChoose flyttade över till en mer stabil, tillförlitlig och skalbar betalningsplattform.

Lösning

När DonorsChoose letade efter en ny betallösning hade man stora förhoppningar om att hitta en mer tillförlitlig tjänst, få snabbare transaktioner, ökad innovation och högre nivåer av kreditkortsgodkännanden. Till slut valde man mellan två leverantörer: Stripe och en annan leverantör. Efter att ha jämfört innovationstakten hos de två lösningarna och fått entusiastiska referenser från flera Stripe-kunder blev Stripe snabbt det ledande alternativet. DonorsChoose började bygga en mer modern och smidigare givarupplevelse på Stripe.

”När vi bestämde oss för att gå över till Stripe fungerade allt fantastiskt smidigt eftersom den moderna arkitekturen gjorde att vi kunde eliminera mycket av den överflödiga frontend-koden som den tidigare betalleverantören krävde, vilket innebar att vårt produktteam kunde experimentera och innovera snabbare”, säger Mond. ”Integrationer, aviseringar, abonnemang, kreditkortsvalideringar – allt blev effektivare med Stripe.”

DonorsChoose samarbetade med Stripe för att snabbt skapa en prototyp för insamling av gåvor. Stripe Payments kraftfulla API:er och programvarulösningar möjliggjorde enkel implementering av bedrägeriskydd som skulle ge fler godkännanden. Stripe Billing gjorde det enkelt för givare att skänka engångsgåvor eller återkommande gåvor. Smart Retries och automatisk kortuppdatering bidrog till att man kunde debitera gåvor som missats och behålla givarna. För att ytterligare effektivisera givarupplevelsen kunde DonorsChoose implementera nya betalningsmetoder, som Apple Pay, och utnyttja Stripes intuitiva aviseringar och användargränssnitt.
Personalen hos DonorsChoose var entusiastiska över Stripes gedigna rapporterings- och analysfunktioner som ger ökad transparens, insyn i realtid och anpassningsbara dashboards. Teknikerna hos DonorsChoose ville utnyttja denna nya transparens för att påskynda felsökning och möjliggöra bättre övervakning.

Resultat

Efter att ha implementerat den nya betalningsupplevelsen med Stripe förbättrades viktiga resultatmått omedelbart. DonorsChoose hade äntligen fått en pålitlig betalningsinfrastruktur som hade stöd för organisationens storlek och tillväxt och kunde skapa en bättre upplevelse för givare och personal.

En ökning på nästan 17 % för godkännandefrekvensen för kreditkort

Med Stripes förenklade givarupplevelse hanteras kreditkorts- och postnummervalideringar i realtid, inklusive automatisk formatering av inmatning. Dessutom fastställer Stripes Smart Retries-verktyg automatiskt den optimala tidpunkten för att försöka genomföra misslyckade transaktioner på nytt. Det ledde till att DonorsChoose snabbt såg att godkännandefrekvensen för kreditkort ökade från 82 % till 99 %.
”Efter att ha gått över till Stripe fick våra givare en förbättrad och snabbare betalningsupplevelse med kreditkort, något som har förbättrat inflödet av gåvor till skolklasser”, säger Mond.

Avsevärt färre betalningsavstämningsfel

Stripe ersatte en långsam och opålitlig betalningsplattform som ibland krävde manuell behandling av DonorsChooses personal – och nu strömmar gåvorna in.

”Vår tidigare betalleverantör hade överdrivet långa transaktionstider och debiteringarna kunde ibland gå igenom, men ändå markeras som misslyckade i vårt system. Då var vårt team tvunget att göra återbetalningar eller kontakta givaren. Med Stripe har vår personal sparat massor av tid, eftersom transaktionerna går snabbare och fungerar mer tillförlitligt”, säger Mond.

Flexibilitet, kraft och funktioner för fortsatt plattformsinnovation

Stripes banbrytande funktioner och användarvänliga integrationer gör det möjligt för DonorsChoose att snabbt och enkelt undersöka nya möjligheter, lägga till och testa nya funktioner i takt med att organisationen växer för att kunna hjälpa ännu fler skolklasser.

”Stripe ger oss massor av innovativ kapacitet som vi inte hade tidigare. De stabila rapporteringsfunktionerna skapar förutsättningar för mer exakta analyser och prognoser. Dashboard för utvecklare ger utmärkt insyn i betalningarna. Och den moderna arkitekturen effektiviserar det tekniska underhållet över lag”, säger Mond.

Stripe har som mål att vara nyskapande och erbjuda en stabil, tillförlitlig och skalbar betallösning.

Nancy Mond, senior teknikchef hos DonorsChoose

Vet vad du betalar för

Integrerad transaktionsbaserad prissättning utan dolda avgifter

Påbörja din integration

Kom igång med Stripe på så lite som 10 minuter