CrowdFarming betalar bönderna 89 % snabbare med Stripe

CrowdFarming är en plattform som hjälper bönder att sälja direkt till konsument och skapar på så sätt mer hållbara leveranskedjor. Konsumenter runt om i Europa använder CrowdFarming för att köpa ekologisk frukt och grönt som är i säsong direkt från källan, vilket gör att miljöpåverkan från transport och lagerhållning av livsmedel minskar, liksom matspillet. CrowdFarming kallar denna ekonomiska modell för en "win-win-winner": den är bra för bönderna, konsumenterna och för miljön.

Använda produkter

    Connect
    Billing
    Payments
    Radar
Europa
Startup

Utmaning

När Gonzalo Úrculo återvände till den övergivna släktgården 2009 var han fast besluten att inleda en karriär som bonde. Han såg en möjlighet att göra sitt nya företag digitalt och samarbetade med sin bror, Gabriel, när han startade Naranjas del Carmen, en nätbutik där konsumenter kan köpa frukt och grönt direkt från deras gård. Strax därefter började andra bönder be bröderna om hjälp att digitalisera sina företag och så småningom växte detta digitaliseringsarbete och utmynnade i CrowdFarming: ett svar på ineffektiviteter i leveranskedjan med jordbrukarna i fokus som innebär att konsumenterna kan köpa ekologisk frukt och grönt (och även adoptera träd) direkt från odlarna.

Eftersom traditionella modeller för livsmedelsleveranskedjor innefattar flera mellanhänder, som stormarknader, måste bönderna ibland vänta i upp till 120 dagar innan de får betalt för sina produkter. Denna fördröjning inträffar efter att man under ett helt år finansierat odlingen och skörden på åkrarna. Med förhoppningen att bönderna skulle kunna få betalt snabbare behövde CrowdFarming ett enkelt sätt att hantera pengarna.

Företaget var fast rotat i Spanien, men man sökte också efter sätt att expandera snabbare på internationella marknader med nya betalningsalternativ. Bröderna Úrculos hade från början valt Stripe som betalningsplattform för Naranjas del Carmen och när man såg potential för att expandera valde man också Stripe som grunden för CrowdFarmings betalningar.

Lösning

Eftersom CrowdFarming grundades av bönder med bakgrund inom digital teknik visste företaget var de övriga verksamhetsområdena skulle kunna gynnas av befintlig teknik istället för att behöva bygga allt från grunden. "Som digitalt produktföretag vet vi att vi inte behöver utveckla allt själva", säger Gonzalo Úrculo, CEO och medgrundare av CrowdFarming. "Vi kan lita på att Stripe hanterar den finansiella efterlevnaden och ger våra bönder och konsumenter de verktyg de behöver så att vi kan fokusera på att förbättra vår plattform för våra kunder."

Denna strategi med tekniken i fokus är också den faktor som skiljer företaget från den främsta konkurrenten på konsumentmarknaden för frukt och grönt: traditionella livsmedelsbutiker. "Det kan vara svårt att få nya kunder när man inte är ett storföretag och därför ville vi vara säkra på att vår webbplats fungerade bättre än stormarknadernas webbplatser", säger Úrculo. "Att kunna erbjuda fler betalningsalternativ och fler valutor med ett renare användargränssnitt innebar att vi kunde attrahera en bredare målgrupp."

Med Stripe Payments har CrowdFarming på ett enkelt sätt kunna utöka sina tillgängliga valutor och betalningsmetoder så att de inkluderar PayPal och SEPA (Single Euro Payments Area). Det innebär att konsumenter erbjuds större flexibilitet att betala på det sätt som passar dem och företaget får möjlighet att nå ut på nya marknader.

Genom att kombinera den här expansionen med Stripe Connect hjälper CrowdFarming bönderna att ta emot betalningar från kunder i olika länder. Dessutom gör Stripe Connect Express att Stripe hanterar utbetalningar till bönder direkt så att CrowdFarming kan fokusera på sin egen verksamhet medan Stripe hanterar betalningarna. "Stripe hanterar växlingen om en kund i Storbritannien vill använda pund för att handla från en spansk bonde", säger Úrculo. "Betalningen växlas över till euro direkt, vilket underlättar för bönderna. Vi behöver aldrig hantera böndernas pengar, vilket bidrar till att vi kan efterleva olika finansiella regelverk."

Med grunden för det uppgraderade betalsystemet på plats ville företaget fortsätta att kunna erbjuda nya försäljningsalternativ för sina bönder. CrowdFarming implementerade Stripe Billing så att bönderna kan erbjuda ett månadsabonnemang för konsumenter som är intresserade av regelbundna leveranser. Genom att bygga in fler sätt att beställa frukt och grönt i plattformen kan företaget förse både bönder och konsumenter med fler alternativ och större flexibilitet.

Resultat

Fler än 300 bönder får tillgång till sina pengar 89 % snabbare

Med CrowdFarming kan hundratals bönder sälja direkt till konsumenter och få betalt inom 14 dagar – 89 % snabbare än betalningsprocessen i den traditionella leveranskedjan. De här bönderna kan använda sina Stripe Connect-konton för att hantera utbetalningar och pengarna överförs direkt till deras konton utan att de behöver hantera någon ytterligare relation till tredje part.

Denna direktkontakt med konsumenterna blev också avgörande för hålla igång böndernas verksamhet när en torkperiod i södra Europa minskade skörden av vissa grödor med 70 %. Trots denna nedgång har CrowdFarming växt med 25 % genom att hjälpa de drabbade bönderna att nå ut till konsumenterna och sälja de grödor de lyckades odla på ett mer effektivt sätt.

Besparingar på i genomsnitt 8 % på kostnader för kundförvärv med nya betalningsalternativ

Efter att ha introducerat betalningsmetoder som PayPal och SEPA på CrowdFarmings tyska marknad har företagets kostnader för kundförvärv minskat med 8 %. Företaget såg en liknande minskning på 5 % i Sverige efter introduktionen av Klarna. Man kombinerade de här förändringarna med ytterligare kundsupport från Stripe Payments.

"Om en kund anger fel nummer eller ett kort som löpt ut får de ett meddelande direkt från Stripe med information om exakt vad de behöver göra för att åtgärda problemet", säger Úrculo. "Det meddelandet översätts automatiskt för våra användare och denna smidiga kundresa hjälper dem att känna sig tryggare på vår webbplats."

Lansering av en abonnemangstjänst på mindre än tre månader

Med Stripe Billing kunde CrowdFarming introducera bönder och konsumenter för sin Discovery Fruit Box, en abonnemangstjänst som innebär att kunder kan beställa fruktlådor varje månad från olika delar av Europa. "Vi kom på idén bakom Discovery Fruit Box i maj och mindre än tre månader senare var tjänsten igång", säger Úrculo. "Med Billing blev det möjligt för oss att snabbt förverkliga idén eftersom det var så enkelt att konfigurera återkommande betalningar."

Dessa upprepade beställningar hjälper bönderna att på ett mer effektivt sätt expandera sin direktförsäljning av frukt och grönt till konsumenter runt om i Europa – och det slutar inte där. Företaget planerar att fortsätta sin internationella tillväxt i hela Europa och vidare till USA för att stötta bönder runt om i världen.

Vet vad du betalar för

Integrerad transaktionsbaserad prissättning utan dolda avgifter

Påbörja din integration

Kom igång med Stripe på så lite som 10 minuter