Verwijder CO₂ terwijl je bedrijf groeit

Met Stripe Climate kun je eenvoudig een percentage van je omzet doneren aan de ontwikkeling van technologieën waarmee CO₂ verwijderd kan worden. Doe mee en help samen met vele andere duurzame bedrijven om klimaatverandering tegen te gaan.

Schrijf je binnen een minuut in

Doneer met een paar klikken een percentage van de omzet van je bedrijf aan technologieën voor permanente CO₂-verwijdering, gewoon via je Stripe-dashboard.

Permanente CO₂-verwijdering financieren

100% van je bijdrage wordt gebruikt voor het verwijderen van CO₂. Projecten voor CO₂-verwijdering worden ingekocht en gescreend door Frontier, het interne team van wetenschappelijke en commerciële experts van Stripe.

Stripe Climate badge

Laat je klanten zien dat je duurzaam onderneemt met een nieuwe badge. Deze wordt automatisch getoond bij betalingen en op facturen. Met onze materiaalkit kun je de badge overal eenvoudig gebruiken.

Nu wereldwijd beschikbaar

Een wereldwijde gezamenlijke aanpak is noodzakelijk om meer CO₂ te kunnen verwijderen. Stripe Climate is beschikbaar voor Stripe-gebruikers over de hele wereld.

Early adopters

Doe mee met andere duurzame bedrijven

Een groeiende groep early adopters maakt de weg vrij voor CO₂-verwijdering.

Steun CO₂-verwijdering

CO₂-verwijdering is noodzakelijk om klimaatverandering te beperken

Om de meest catastrofale gevolgen van klimaatverandering te voorkomen, moeten we ernaar streven de wereldwijde gemiddelde temperatuurstijging te beperken tot 1,5 °C boven het pre-industriële niveau. Dat komt overeen met het terugbrengen van de jaarlijkse wereldwijde CO₂-uitstoot van 40 gigaton per jaar in 2018 tot klimaatneutraal in 2050.

Om dit voor elkaar te krijgen, moeten we wereldwijd niet alleen de nieuwe CO₂-uitstoot radicaal verminderen maar ook CO₂ verwijderen die zich al in de atmosfeer bevindt.

Trend om wereldwijde temperatuurstijging te beperken tot ~1,5 °C
Beperk de temperatuurstijging wereldwijd tot:
Historische uitstoot Trend voor ~2 °C Trend voor ~1,5 °C Huidige trend
CO₂-verwijdering die nodig is om temperatuurstijging wereldwijd te beperken tot ~1,5 °C.
Historische uitstoot via Global Carbon Project,1 'Huidige trend' toont SSP4-6.0,2,3 verwijderingstrends aangepast op basis van CICERO.4 De gemodelleerde scenario’s houden rekening met andere broeikasgassen waarvan de uitstoot ook moet worden verminderd, maar omwille van de eenvoud wordt in deze grafiek alleen CO₂ weergegeven.

CO₂-verwijdering loopt nog ver achter

Bestaande technologieën voor CO₂-verwijdering zoals herbebossing en CO₂-opslag in de bodem zijn belangrijk, maar alleen deze technologieën zullen niet toereikend zijn gezien de omvang van het probleem. Nieuwe technologieën moeten verder worden ontwikkeld, zodat die uiterlijk in 2050 grote hoeveelheden CO₂ kunnen verwijderen tegen lage kosten.

Op dit moment hebben technologieën om CO₂ te verwijderen last van een kip-en-eiprobleem. Het zijn nieuwe technologieën en ze zijn dus nog vrij duur. Daardoor trekken ze maar een kleine groep gebruikers. Maar zonder bredere toepassing kan de productie niet worden vergroot en goedkoper worden gemaakt.

Early adopters kunnen het verschil maken voor CO₂-verwijdering

Vroege gebruikers van nieuwe technologieën voor CO₂-verwijdering kunnen helpen om de kosten te verlagen en volumes te verhogen. Uit verschillende technologische leercurven is gebleken dat bij productie en schaalvergroting de kosten sterk worden verminderd. Dit fenomeen zien we bijvoorbeeld ook bij DNA-sequencing, zonnepanelen en de capaciteit van harde schijven in computers.

De eerste aankopen van Stripe waren hierop gebaseerd. Ook lag dit aan de basis van de lancering van Frontier, een vroegtijdige marktverbintenis om CO₂-verwijdering te kopen. Hiermee willen we een sterk signaal afgeven aan onderzoekers, ondernemers en investeerders dat er een groeiende markt is voor deze technologieën. We geloven erin dat we de branche in de juiste richting kunnen wijzen en het portfolio van oplossingen dat de wereld nodig heeft kunnen uitbreiden om de ergste effecten van klimaatverandering tegen te gaan.

Illustratieve weergave van de leercurven van het Santa Fe Institute.5

Hoe we CO₂ verwijderen

Onze projecten en wetenschappelijke beoordelaars

Stripe Climate werkt met Frontier, het interne team van wetenschappelijke en commerciële experts van Stripe op het gebied van technologieën voor CO₂-verwijdering, om permanente CO₂-verwijdering te kopen. Frontier wordt geadviseerd door een multidisciplinaire groep van wetenschappelijke topexperts om de meest veelbelovende technologieën voor CO₂-verwijdering te beoordelen. Bekijk onze groeiende selectie van projecten, lees de criteria die we hanteren bij de selectie of bekijk alle aanvragen voor projecten.

Doelcriteria

Kijk waar we op letten bij het evalueren van projecten.

Projectaanvragen

Bekijk onze aanvragen voor opensourceprojecten.

Onze projecten

Projecten in lente 2022

AspiraDAC bouwt een modulair, op zonne-energie gebaseerd systeem voor directe afvang in de lucht waarbij de energietoevoer is geïntegreerd in de modules. Het sorptiemateriaal van het metaal-organische raamwerk heeft geen hoge temperaturen nodig en de materiaalkosten zijn laag. Door de modulaire aanpak kan het bedrijf met verschillende schaalgroottes experimenteren.

Directe CO₂-afvang uit de lucht

Via minerale verwering wordt al op natuurlijke wijze CO₂ opgevangen. Lithos versnelt dit proces door basalt op akkers te verspreiden en zo de opgeloste anorganische koolstof in de bodem te verhogen. De technologie maakt gebruik van nieuwe bodemmodellen en machine-learning om CO₂-verwijdering te maximaliseren en de gewasgroei te stimuleren. Het team doet op grote schaal onderzoek naar empirische verificatie, riviernetwerken en plantweefsel om de metingen van CO₂-afvang en de impact op het ecosysteem te verbeteren.

Verspreiding van vergruisd gesteente

Travertine werkt aan nieuwe chemische producten om CO₂ te verwijderen. Met behulp van elektrochemie produceert Travertine zwavelzuur om de verwering van ultramafische mijnresiduen te versnellen. Zo komen reactieve elementen vrij die koolstofdioxide uit de lucht omzetten in carbonaatmineralen die stabiel zijn op geologische tijdschalen. Met dit proces kan mijnafval worden gebruikt voor zowel CO₂-verwijdering als voor grondstoffen voor andere technologieën bij de schone-energietransitie, zoals batterijen.

Verspreiding van vergruisd gesteente

RepAir gebruikt schone elektriciteit om CO₂ uit de lucht af te vangen met behulp van een nieuwe elektrochemische cel. Het bedrijf werkt samen met Carbfix om CO₂ in de grond te injecteren en daar te mineraliseren. Deze afvang door RepAir is aantoonbaar energie-efficiënt en wordt steeds verder ontwikkeld. Deze aanpak heeft de potentie om CO₂-verwijdering mogelijk te maken op een voordelige manier die het elektriciteitsnet zo min mogelijk belast.

Directe CO₂-afvang uit de lucht

Dit project, een samenwerkingsverband van Calcite van 8 Rivers en Origen, versnelt het natuurlijke proces van koolstofmineralisering door zeer reactieve gebluste kalk in contact te laten komen met omgevingslucht om CO₂ af te vangen. De resulterende carbonaten worden gecalcineerd om een geconcentreerde CO₂-stroom voor geologische opslag te creëren. Dit proces wordt vervolgens doorlopend herhaald. De goedkope materialen en de snelle doorlooptijd maken dit tot een veelbelovende aanpak voor betaalbare afvang op schaal.

Directe CO₂-afvang uit de lucht

Living Carbon wil algen ontwikkelen om snel sporopollenine te produceren, een zeer duurzaam biopolymeer dat vervolgens kan worden gedroogd, geoogst en opgeslagen. Het eerste onderzoek heeft tot doel om beter inzicht te krijgen in de duurzaamheid van sporopollenine en welke algenstam optimaal is om deze snel te produceren. Het toepassen van synthetische biologische hulpmiddelen om natuurlijke systemen te ontwikkelen voor een betere en duurzame koolstofafvang kan in potentie een voordelige en schaalbare manier van CO₂-verwijdering zijn.

Synthetische biologie

Technische beoordelaars

Habib Azarabadi, PhD

Arizona State University
Directe CO₂-afvang uit de lucht

Holly Jean Buck, PhD

University at Buffalo
Governance

Wil Burns, PhD

Northwestern University
Governance

Anna Dubowik

Negative Emissions Platform
Governance

Petrissa Eckle, PhD

ETH Zurich
Energiesystemen

Erika Foster, PhD

Point Blue Conservation Science
Ecologie en ecosystemen

Matteo Gazzani, PhD

Utrecht University Copernicus Institute of Sustainable Development
Directe CO₂-afvang uit de lucht

Lauren Gifford, PhD

University of Arizona’s School of Geography, Development & Environment
Governance

Sophie Gill

University of Oxford, afdeling aardwetenschappen
Oceanen

Steve Hamburg, PhD

Environmental Defense Fund
Ecologie en ecosystemen

Anna-Maria Hubert, PhD

University of Calgary Faculty of Law
Governance

Lennart Joos, PhD

Out of the Blue
Oceanen

Susana García López, PhD

Heriot-Watt University
Directe CO₂-afvang uit de lucht

Kate Maher, PhD

Stanford Woods Institute for the Environment
Geochemie

Alexander Muroyama, PhD

Paul Scherrer Institut
Elektrochemie

Daniel Nothaft, PhD

University of Pennsylvania
Mineralisatie

Teagen Quilichini, PhD

Canadian National Research Council
Biologie

Zach Quinlan

Scripps Institution of Oceanography
Oceanen

Vikram Rao, PhD

Research Triangle Energy Consortium
Mineralisatie

Paul Reginato, PhD

Innovative Genomics Institute at UC Berkeley
Biotechnologie

Debra Reinhart, PhD

University of Central Florida
Afvalbeheer

Phil Renforth, PhD

Heriot-Watt University
Mineralisatie

Sarah Saltzer, PhD

Stanford Center for Carbon Storage
Geologische opslag

Mijndert van der Spek, PhD

Heriot-Watt University
Directe CO₂-afvang uit de lucht

Shannon Valley, PhD

Woods Hole Oceanographic Institution
Oceanen

Fabiano Ximenes, PhD

New South Wales Department of Primary Industries
Biomassa/bio-energie

FAQ's

Vragen en antwoorden over Stripe Climate.