Slack använder Stripe globalt för företagsbetalningar och fakturering

Slack är en kanalbaserad meddelandeplattform som ersätter e-post. Slack är börsnoterat (NYSE) och har mer än 12 miljoner aktiva användare dagligen som skickar över en miljard meddelanden varje vecka.

Använda produkter

    Payments
    Radar
    Invoicing
    Sigma
    Data Pipeline
Nordamerika
Growth

Utmaning

Slack har under de senaste åren upplevt snabbt ökande efterfrågan och man har expanderat för att betjäna fler globala kunder, inklusive stora koncerner som Amazon, IBM och HSBC. För att stödja denna tillväxt behövde Slack aktivera globala ACH- och kreditkortsbetalningar, automatisera anpassade användningsbaserade fakturor för kunder som accepterar många olika betalningsmetoder, göra det möjligt för kunderna att justera faktureringsplaner och deras frekvens samt att tillämpa rätt skattesatser globalt – kort sagt, man ville erbjuda varje kund en branschledande köpupplevelse.

Slack fastställde att man skulle behöva avleda omfattande utvecklarresurser från sin kärnprodukt för att skapa den perfekta upplevelsen internt. Slacks produktchef Britt Jamison frågade sig: ”Kan vi leverera större värde till våra kunder om vi låter Stripe hantera det som de är experter på, så att vi kan fokusera på våra kärnkompetenser?”

Lösning

Slack fastställde att ett samarbete med Stripe skulle leda till att man kunde skapa den storkskaliga betalningsupplevelse som deras kunder krävde utan att behöva kompromissa med övriga prioriteter. ”Den inledande lanseringen tog ungefär två veckor och under den tiden fungerade Stripes distributions- och supportteam som våra expertrådgivare”, sade Jamison. ”Vi utnyttjade till och med en gemensam Slack-kanal för hjälp, råd och bästa praxis för betalningar när vi lanserade nya valutor internationellt.”

Slack implementerade Stripe Payments, Billing, Radar (bedrägeribekämpning) och Sigma (SQL-rapportering). ”Att ha ett flexibelt faktureringssystem som kan uppfylla kundernas behov är verkligen A och O. Stripe ger oss den flexibiliteten”, sade produktchefen Jackie Rocca.

Resultat

Användningen av Slack ökade rejält under coronapandemin, då miljontals personer fick anpassa sig till att jobba hemifrån. Det blev ännu viktigare att prioritera interna resurser och säkerställa en smidig upplevelse för miljontals Slack-användare. Under denna tid kunde Slack säkerställa nästan 100 % drifttillgänglighet, detta under en period med den högsta användningen i företagets historia, och lansera efterfrågade funktioner som en del i deras ambitiösa produktplan. Genom att låta Stripe hantera allt som hade med betalning att göra kunde Slack fokusera alla teknikerresurser på kärnprodukten.

Stripe hjälpte Slack att konfigurera och optimera betalningar i 15 länder och implementerade lokala betalningsmetoder för att öka andelen godkända betalningar, vilket bidrog till att öka Slacks intäkter under 2020 till 630 miljoner USD. Stripe har även gjort så att Slacks tekniker kan fokusera på viktigare uppgifter: Sigma ger Slacks redovisningsteam rapporter för att granska faktureringsfrågor från kunderna så att utvecklarna inte behöver lägga tid på databasfrågor om kundanvändning.

Om du tittar på de företag som är större än oss så använder samtliga fler än en betalningsleverantör, men Stripe fanns inte när dessa företag var i sin linda. Vi anser att vi inte bara kan titta på vad våra större konkurrenter har gjort före oss – för nu finns Stripe. Vi tror på Stripes plattform och långsiktiga vision.

Britt Jamison, Produktchef

Vet vad du betalar för

Integrerad transaktionsbaserad prissättning utan dolda avgifter

Påbörja din integration

Kom igång med Stripe på så lite som 10 minuter