Wiley effektiviserar sin betalningsverksamhet med Stripe

John Wiley & Sons, Inc. (Wiley) är ett 200 år gammalt, globalt ledande företag inom forskning och utbildning. Förlaget hanterar 5 000 domäner under Wiley-paraplyet med support från Stripe, inklusive zyBooks, Dummies-böcker, Everything DiSC samt olika akademiska forskningstidskrifter och publikationer.

Använda produkter

    Checkout
    Elements
    Payments
    Radar
    Terminal
Nordamerika
Storföretag

Utmaning

Som ett teknikinriktat företag hade Wiley – globalt ledande inom forskning och utbildning – ägnat flera decennier åt att bygga en serie sammankopplade teknikstackar som drev var och en företagets digitala produktsviter. Med tiden innebar dessa separata teknikstackar att kunderna fick en splittrad upplevelse som varierade med olika produkter. Det ledde i sin tur till mer krångel när kunderna skulle betala. När Brendan Gualdoni, Head of Digital Commerce Platforms hos Wiley, började undersöka nya affärsstrategier upptäckte han att övergivna varukorgar vid digitala köp motsvarade mer än 200 000 USD i intäkter på grund av att köpupplevelsen var omodern.

Wiley erbjuder ett brett utbud av fysiska och digitala produkter och tjänster i många olika regioner och valutor. Komplexiteten innebar att det skulle ha krävt för stora resurser att konsolidera Wileys samtliga domäner till en enda kassaprocess om man hade använt den gamla betalningslösningen. "Den befintliga strategin var en bred universallösning", säger Gualdoni. "Vi behövde flytta över från stelbenta applikationer till plattformar med frikopplade produkter som drevs av API:er. På så sätt skulle vi kunna införa en komponentbaserad arkitektur och erbjuda flexibel kapacitet för kundresan."

Wiley letade efter en färdig betalningslösning som kunde bevara företagets tydliga varumärkesprofil och konsolidera dess tusentals domäner och tiotals produkter och tjänster under en enda betalningsleverantör med fullständig stack. Det var då man hittade Stripe.

Lösning

När Wiley började byta ut en serie äldre betalningslösningar genom att förena dem med Stripe implementerade organisationen även Stripe Enterprise Support för att få ytterligare experthjälp under distributionsprocessen. Stripe Payments skulle fungera som en bas för Wiley Payment Services, men Wiley ville göra mer än att bara byta ut sin gamla betalningsprocess rakt av. Wiley utformade en skalbar betalningslösning som skulle göra det möjligt för företaget att erbjuda en okomplicerad kundupplevelse i takt med att man växte.

Teamen hos Wiley och Stripe implementerade Stripe Checkout och Stripe Elements för att skapa ett mer enhetligt globalt varumärke och en enklare, säkrare betalningsupplevelse. Idag kan Wiley skapa enhetliga, anpassningsbara kassasidor med varumärkesprofil för nya regioner med nya domäner när företaget fortsätter att växa. Denna nya flexibilitet omfattar även integrerad valutaväxling så att företaget snabbare kan expandera på nya marknader. Och med Elements kan Wiley använda färdiga gränssnittskomponenter så att teamet kan testa sidor för att förbättra konverteringen ytterligare och minska antalet övergivna varukorgar.

De här kassaförbättringarna har också hjälpt Wiley att förenkla köpprocessen vid fysiska köp av böcker. Idag använder Wiley Stripe Terminal vid evenemang, som popup-försäljning av böcker på universitet, vilket ger kunderna en enda, sammanhängande köpupplevelse.

Wiley implementerade också Stripe Radar för att förenkla övervakningen av bedrägerier. Med sina tidigare betalleverantörer tvingades Wiley att integrera nya bedrägerilösningar varje gång man skapade en ny webbplatsdomän, vilket utgjorde ett hinder för företagets internationella tillväxt. Med Radar behövdes ingen ytterligare integrationstid och därför kunde företaget lansera snabbt och behålla fokus på andra delar av verksamheten.

Resultat

Mer än 5 000 domäner filtreras via Wileys betalningsstack

Genom att byta ut sina breda och oflexibla äldre betalningsstackar mot Stripe har Wiley konsoliderat sina drygt 5 000 domäner till en enda betalleverantör.

Företagets äldre lösningar begränsade hur Wileys produkter kunde kombineras i varukorgar, eftersom det fanns olika varukorgar för olika produktsviter. Nu kan kunderna mixa, matcha och kombinera alla Wileys produkter och tjänster genom en enhetlig kassaupplevelse. I denna konsolidering ingår också försäljning i fysisk miljö. Eftersom Terminal kopplar samman Wileys lager- och kassasystem kan kunderna också fylla en varukorg på nätet för en viss bokförsäljning och betala i fysisk miljö.

Wileys online-butiker finns i drygt 180 länder

Med Checkout och Elements kan Wiley på ett effektivare sätt expandera till nya regioner. Automatisk valutaväxling har hjälpt företaget att nå ut i drygt 180 länder, inklusive Kanada, Australien och Storbritannien, och fler länder tillkommer. "Eftersom vi är ett globalt företag har vi registrerade handlare i alla länder där vi bedriver verksamhet", förklarar Gualdoni. "Vi skulle ha varit tvungna att integrera i varje applikation direkt och fortsätta bygga och ge stöd för engångslösningar. Det blir snabbt oerhört komplicerat."

Anpassningsbarhet genererar nya intäktsflöden

Flexibiliteten hos Stripe Payments hjälpte Gualdoni att utveckla ett koncepttest för en molnbaserad abonnemangstjänst för en ny e-läsare med hjälp av viax, på bara sex veckor. "Vi integrerade modellen med Stripe för att visa upp en demo för viktiga intressenter", säger Gualdoni. "Stripe tog hand om det tunga jobbet – som bedrägerier och tokenisering av kort – och dokumentationen och gränssnittet var fantastiska."

Wileys partnerskap med Stripe gjorde ett sådant intryck att Gualdoni nu hanterar förfrågningar från andra avdelningar om att implementera Stripe. Ett initiativ pågår för att lansera Stripe på andra marknadsplatser i branschen i syfte att föra ut företagets forsknings-, utbildnings- och talangresurser till fler experter och studenter runt om i världen.

Vet vad du betalar för

Integrerad transaktionsbaserad prissättning utan dolda avgifter

Påbörja din integration

Kom igång med Stripe på så lite som 10 minuter