Twilio ökar godkännandefrekvensen med 10 % tack vare Stripe

För att nå sitt mål som marknadsledande plattform för kundengagemang behövde Twilio expandera till internationella marknader. Men globala betalningssystem kan vara komplexa och Twilio behövde en betalningsleverantör med expertis som kunde hjälpa dem att växa och samtidigt förbättra deras godkännandefrekvens.

Använda produkter

    Payments
    Sigma
Globalt
Storföretag

Utmaning

Twilio (TWLO) är den ledande kommunikationsplattformen som hjälper hundratusentals företag runt om i världen att nå sina kunder. Företaget hanterar nästan en biljon digitala interaktioner per år (samtal, meddelanden, chatt, video och e-post). Twilio expanderar på nya internationella marknader med målsättningen att leverera en exceptionell betalningsupplevelse för nya kunder på alla marknader. Twilio behövde en betalleverantör med kapacitet att hantera storskaliga internationella transaktioner med hög auktoriseringsandel för att maximera intäkterna, minska andelen nekade betalningar från utfärdarna och på så sätt minska oavsiktligt kundbortfall. För stora företag kan en enda procents ökning av andelen godkända transaktioner leda till mycket stora intäktsökningar.

Lösning

Twilio genomförde ett A/B-test med flera olika stora globala betalleverantörer och granskade andelen auktoriseringar i kortbetalningsnätverk som Visa, Mastercard, American Express, Discover, Diners och JCB. Testet konstruerades för att randomisera routing genom att undersöka ett antal transaktionsattribut som korttyp, kortmärke, kortets land, transaktionsstorlek och transaktionstyp. Efter ett antal veckor med A/B-tester valde Twilio Stripe.

”Vi såg en ungefär 10-procentig total ökning av andelen auktoriseringar”, sade Chris Nasson, Director of Investor Relations & Treasury.

Resultat

Twilio noterade en 10-procentig ökning av andelen auktoriseringar jämfört med deras tidigare leverantör. Här följer en mer ingående titt på vad som ligger bakom denna 10-procentiga ökning av andelen auktoriseringar med Stripe som betalningsleverantör:

+5,5 % tack vare Stripes globala betalningsinfrastruktur

Med Stripe är Twilio direkt integrerat med de stora kreditkortsleverantörerna – Visa, Mastercard och American Express – och kan hantera betalningar lokalt på företagets viktigaste marknaderna som Japan, EU och Nord- och Sydamerika.

Nasson sade: ”Våra tekniker behöver inte bekymra sig om detaljerna och komplexiteten på den japanska marknaden, som är en av de allra mest utmanande marknaderna när det gäller att hantera betalningar. Stripe gör livet mycket lättare för oss genom att förenkla etableringen på en ny marknad.”

+ 1 % tack vare Adaptive Acceptance

Eftersom Stripe är både utfärdare och inlösare kan Stripe skapa högre andel auktoriseringar genom transparens och experimentering gällande utfärdarbeteenden för Twilios räkning. Om ett kort nekas använder Stripes Adaptive Acceptance-funktion maskininlärning för att prova nekade betalningar igen i realtid med optimerad routing och ISO-meddelanden, vilket bidrar till att förbättra andelen auktoriseringar och få in intäkter som annars kanske hade gått förlorade. Med Adaptive Acceptance kunde Twilio åtgärda problem med nekade betalningar, vilket ledde till en ökning på 1 % under det senaste året.

”Stripe har ett knivskarpt fokus på innovation. Ett perfekt exempel på detta är maskininlärningsmodellen som används för att förbättra andelen auktoriseringar. Vi har uppnått en ökning på ungefär 1 % vad gäller andelen auktoriseringar enbart tack vare Adaptive Acceptance. Det kräver ingen insats alls från vår sida – allt sköts av Stripes teknik.”

+2 % tack vare Stripes kortuppdaterare

Stripes kortuppdaterare har bidragit till en ökning av intäkterna på 2 % tack vare intelligent uppdatering av kortuppgifterna för sparade kort som har upphört att gälla eller har ersatts.

+1,5 % tack vare löpande rådgivning och support

Utöver Stripes produkter för optimering av betalningar valde Twilio Stripe för deras löpande konsultativa support. Stripes team med betalningsoptimeringsspecialister analyserade Twilios transaktionstyper och frekvensen för att identifiera hur man kunde optimera auktoriseringar. Genom att standardisera adressverifieringshanteringen och maximera fördelarna med lokala inlösningsprocesser såg företaget en ökning av andelen auktoriseringar om 1,5 % .

”Teamet på Stripe såg till att vår migration gick som planerat. De föreslog nya idéer för hur vi bättre skulle kunna utnyttja Stripes plattform. Sammanlagt ledde de olika kvantitativa förslagen till en ökning av intäkterna på ungefär 1,5 %”, sade Nasson. Stripes ingående kunskap om hur man förbättrar andelen auktoriseringar i kombination med Twilios produkt och tydliga strategi bidrog till att identifiera förbättringsområden – som ledde till avsevärda intäktsökningar.

Vet vad du betalar för

Integrerad transaktionsbaserad prissättning utan dolda avgifter

Påbörja din integration

Kom igång med Stripe på så lite som 10 minuter