TravelPerks COO Huw Slater om hur man går stärkt ur en kris

TravelPerk är en ledande plattform för affärsresor som hjälper små och medelstora företag att hantera alla aspekter av sina resor på ett enda ställe. I detta ingår medarbetarbokningar, reseräkningar, automatiska utgiftsgränser och resepolicyer. Genom att samarbeta med Stripe erbjuder TravelPerk företag runt om i världen enkla och effektiva reselösningar – och gör det så enkelt som möjligt att träffas fysiskt för att knyta viktiga kontakter.

När världen går in i en period av ekonomisk osäkerhet pratade vi med Huw Slater, TravelPerks COO, som berättade om sina erfarenheter av att leda ett reseföretag genom pandemin, vilken roll innovation spelar om man vill överleva en kris och hur man utnyttjar motgångar för att stärka ett företag.

Använda produkter

    Payments
Europa
Storföretag

Vilka problem löser TravelPerk för sina kunder?

I många företag ansvarar medarbetarna själva för att boka sina affärsresor. Det innebär ökad arbetsbelastning för medarbetaren och är också dåligt för arbetsgivaren, som inte har någon kontroll eller överblick över vilka kostnader som uppkommer innan reseräkningarna kommer in. TravelPerk integrerar hela processen på en enda plattform som företaget betalar och kontrollerar. Det är en fantastisk upplevelse för resenären, då hen får en upplevelse på konsumentnivå och alla i ekonomiteamet blir nöjda då de vet att budgeten inte kommer att överskridas i slutet av månaden.

Marknaden för affärsresor har ställts inför flera allvarliga utmaningar under de senaste åren. Hur har ni hanterat dem?

Man måste anpassa sig till förändrade behov. I början av pandemin trappade vi inte ned på verksamheten, utan vår produkt- och teknikavdelning växte faktiskt med drygt 250 procent. De här teamen fortsatte med att utveckla nya produkter som FlexiPerk, som är utformat för att ge resenärerna större flexibilitet och säkerhet i en osäker miljö. De här innovationerna genomfördes för att vi skulle ta oss igenom krisen, men många av de förändringar vi gjorde är fortfarande populära bland kunderna.

Vi har haft en liknande strategi för de utmaningar som klimatförändringen medför. Även om branschen blir bättre på hållbarhet sker det inte tillräckligt snabbt. Vi ville utvecklas snabbare och därför introducerade vi GreenPerk för att koldioxidkompensera för alla reseaktiviteter som bokas på vår plattform. Vi ser hundratals kunder ansluta sig till GreenPerk och vi har redan kompenserat för femtiotusen ton CO2.

I takt med att pandemin mattats av har nya ekonomiska utmaningar uppstått. Hur kan digitala plattformar som TravelPerk stötta kunderna i detta?

En av kärnkomponenterna i vår produkt handlar om att ge våra kunder kontroll och möjlighet att påverka vissa resultat. Kontrollen att främja hållbarhet på praktiska sätt, exempelvis genom att prioritera tåg framför flyg. Eller att på nytt få människor att träffas i verkligheten, vilket har visat sig ha positiva effekter för att locka och behålla talanger samt för produktiviteten och kreativiteten. TravelPerk ger alla – från CFO, administratörer, kontorschefer eller HR – överblick och kontroll så att de kan fatta beslut som stämmer överens med det som händer i den ekonomiska miljön runt om dem – och vi gör det på ett sätt som är okomplicerat. I genomsnitt sparar våra kunder in 20 procent på resekostnader genom att använda vår plattform.

Vilka råd skulle du ge andra företag när det gäller motståndskraft?

Det finns tre olika råd som jag skulle ge företag utifrån vår upplevelse av covid.

För det första: var förberedd. Var medveten om vad som är viktigt och var du kan göra kompromisser. För oss innebar det här att minska kostnaderna på mindre viktiga områden och att fortsätta investera i sådant som är viktigt för kunden på lång sikt. Vi skapade ett ramverk som hjälpte oss att fatta de besluten, där vi fastställde kostnaden för nedskärningar och vilken effekt det skulle få för oss om vi tog oss stärkta ur situationen. Alla våra idéer mättes mot de här två kriterierna. Jag skulle uppmana alla att gå in i den här perioden genom att införa ett ramverk, eftersom man då inte behöver få panik när man hamnar i en situation där beslut ska fattas under hög stress.

För det andra ska man fortsätta att utvärdera vad kunden vill ha och ta reda på om man erbjuder det. Kundernas behov kan förändras mycket snabbt och behoven ser kanske inte likadana ut för hela användarbasen. Om era kunder har bytt fokus till kostnadsbesparingar och ni hela tiden pratar med dem om omsättningstillväxt kommer de inte att lyssna.

Till sist ska man fokusera på medarbetarna. Om det förekommer extern osäkerhet finns det definitivt osäkerhet inom organisationen. En del av vår strategi under pandemin var att fokusera på våra medarbetares säkerhet och välbefinnande. Empati och ödmjukhet är avgörande, inte minst när man kommer med dåliga nyheter. Man måste säkerställa att man kommunicerar på lämpligt sätt, enas som grupp och skapar en djupare känsla av samhörighet bland medarbetarna.

Vilken roll kan teknik spela för att göra företag som TravelPerk mer effektiva?

Vi vill fokusera på det som är viktigt för våra kunder. Det är där vi i slutändan vill sätta in våra resurser. Att arbeta med företag som Stripe innebär att vi kan göra det, eftersom vi inte behöver investera massor av tid i att hantera betalningsstrukturer. Det jobbet är redan klart. Den moderna teknikstacken gör det möjligt för företag som vårt att fokusera på våra kunder: det är det vi vill göra och det är därför vi finns.

Hur arbetar Stripe med TravelPerk för att företaget ska uppnå sina mål?

Vi är ett globalt företag. Våra kunder kommer främst från företag i Europa och USA, men de reser i hela världen. Det medför direkta utmaningar vad gäller att hantera olika betalningsmetoder och lokala valutor. Stripe gör den processen smidig för oss. Vi behöver aldrig tänka på var kunden är eller vart kunden är på väg.

Stripe har också varit en fantastisk partner för oss när vi överväger att skala upp produkten. Vi är ett företag med hypertillväxt. Våra återkommande årliga intäkter växte från 1 miljon till 100 miljoner dollar på knappt fem år. Våra teknikteam kan snabbare ta fram innovationer och vi kan utveckla produkter snabbare, eftersom vi har Stripe bakom oss.

Hur tror du marknaden för affärsresor kommer att se ut om fem år?

Resebranschen har återhämtat sig kraftfullt och marknaden kommer att vara större än före pandemin. Den kommer dock att ha en annan form. Det kommer fortsatt att finnas utrymme för hybridarbete och verktyg som Zoom, men det ligger i människans natur att vilja träffas i verkligheten. Verktyg för affärsresor kommer att användas för mer djupgående kontakter – sådant som möten utanför kontoret och whiteboard-sessioner där kontakt är viktigt. Teknikplattformar som vår kommer fortsatt att ligga i framkant, eftersom vi kan anpassa oss och mycket snabbt erbjuda dessa komplexa programvarulösningar.

Vet vad du betalar för

Integrerad transaktionsbaserad prissättning utan dolda avgifter

Påbörja din integration

Kom igång med Stripe på så lite som 10 minuter