Vertic hjälper Good Friday Appeal att sätta ett nytt insamlingsrekord genom att förbättra skalbarheten, förenkla lösningsstacken och öka flexibiliteten för givarna

Sedan 1931 har Good Friday Appeal samlat in pengar till Royal Children’s Hospital i Melbourne i Australien. Varje år sammanför man människor från olika sektorer i samhället för att samla in pengar, en insats som avslutas med en tv-sänd insamlingsgala på långfredagen.

Vertic, ett globalt företag som erbjuder digitalt stöd, samarbetar med Stripe för att ge sociala och ideella organisationer som Good Friday Appeal digitalt stöd genom människocentrerad designmetodik.

Använda produkter

    Billing
    Invoicing
    Payments
Asien-Stillahavsområdet
Startup

Utmaning

Good Friday Appeal har samlat in pengar till Royal Children’s Hospital i mer än 90 år. För fem år sedan började man arbeta med Vertic för att förbättra sin skalbarhet och öka sitt genomslag. Good Friday Appeals specialbyggda app förlitade sig på flera databaser. Vertic konsoliderade dem till en enda Salesforce-lösning som länkade till Good Friday Appeals betalnings-gateway. Med den här lösningen fick man bättre tillgång till och öppenhet kring givarregister.

Under 2020 drabbades organisationens insamlingsverksamhet hårt av pandemin och donationerna halverades. Det blev uppenbart att det skulle vara avgörande att anpassa sig till det faktum att insamlingar flyttat över online om man ville nå långsiktiga framgångar. Under de kommande två åren investerade organisationen mer i digital infrastruktur när givarna i allt större utsträckning flyttade online.

Good Friday Appeal ville göra det enklare för givarna att skänka pengar online, men samtidigt behålla en personlig upplevelse. Eftersom man historiskt varit en kontantbaserad organisation grundad på relationer ville man erbjuda den flexibilitet som kontantfria gåvor ger – också vid fysiska evenemang – utan att förlora den mänskliga kontakten. Organisationen behövde ett sätt att samla in mer data för att få en inblick i vilka givarna var. På så sätt skulle man kunna ge dem bättre stöd samt tacka dem och berika hela deras givarupplevelse.

I takt med att Good Friday Appeal expanderade ville man minska komplexiteten, förenkla lösningsstacken och integrera betalningar på ett bättre sätt med Vertics app för insamlingshantering. Organisationen ville ha en betalningslösning som kunde hjälpa till när man expanderade samtidigt som processerna förenklades. Man ville också ha tillgång till digitala plånboksbetalningar som Google Pay och Apple Pay som kunde göra givarprocessen så enkel och smidig som möjligt. Och eftersom merparten av insamlingsaktiviteten är koncentrerad till långfredagen behövdes en pålitlig och säker plattform som kunde hantera den stora volymen betalningar som kommer in under en enda dag.

Lösning

Vertic, Good Friday Appeals betrodda partner, rekommenderade ett byte från den tidigare CRM-lösningen till Salesforces lösning för ideella organisationer, som skulle göra det möjligt att arbeta med Stripe som betalnings-gateway. Vertic hjälpte Good Friday Appeal att integrera Stripe med Vertics digitala insamlingslösning, NPSP+ och Salesforce-plattformen. På så sätt blev det möjligt att förbättra, effektivisera och förenkla organisationens system.

Med Salesforces Nonprofit Success Pack kan Good Friday Appeal infoga uppmaningar att skänka pengar var som helst på sin webbplats, vilket ger bättre spårbarhet och tillgång till data och gör det möjligt att optimera hur man arbetar med insamlingar. Dessutom ger den donations-widget som drivs av Stripe Good Friday Appeal mer administrativ flexibilitet och kontroll över designfunktioner.

Genom att integrera med Stripe via Salesforce kunde Good Friday Appeal börja ta emot mobila betalningar via digitala plånböcker som Apple Pay och Google Pay. Nu kan organisationen även ge stöd för återkommande gåvor genom abonnemang med Stripe Billing och Salesforce, vilket ger givarna mer flexibla alternativ när de vill skänka pengar.

Resultat

Good Friday Appeal överträffade alla tidigare insamlingsrekord under 2022 genom att samla in mer än 22 miljoner AUD – varav drygt 25 procent behandlades via Stripe. Stripe kunde hantera 44 000 individuella transaktioner för Good Friday Appeal under en 24-timmarsperiod.

Vertic har också hjälpt Good Friday Appeal att göra det enklare och bekvämare för givare att skänka pengar genom att erbjuda fler alternativa betalningsmetoder och ökad flexibilitet. Good Friday Appeals insatser för att införliva mobila betalningar via digitala plånböcker har visat sig vara mycket framgångsrika. Apple Pay och Google Pay började användas brett och svarade för 22 procent av Stripe-transaktionerna. Antalet Apple Pay-transaktioner överträffade branschstandarden med mer än 50 procent.

Good Friday Appeal har sett en förbättrad effektivitet totalt sett. Genom att lyfta över betalnings-gateway till Stripe, som skickar metadata till Salesforce, kan man nu använda Salesforce som en enda källa till data om alla gåvor och givarinformation. Det här har effektiviserat arbetet för det lilla Good Friday Appeal-teamet och deras många volontärer. Oavsett om det gäller avstämningar eller givarproblem eller om man bara vill få en överblick över kampanjen, kan Good Friday Appeal få tillgång till alla data på en enda plats.

I framtiden planerar Good Friday Appeal att fortsätta konsolidera och optimera sina insatser för att skala upp sin räckvidd och påverkan samtidigt som man förenklar och automatiserar fler av sina processer med Vertic, Stripe och Salesforce.

Om partnern

Vertic, ett digitalt konsultföretag med bas i Australien och partner med Salesforce och Stripe, ger kundfokuserade och digitalt ambitiösa organisationer möjlighet att förändras på ett relevant och empatiskt sätt och, i slutändan, nå organisatorisk framgång.

Vet vad du betalar för

Integrerad transaktionsbaserad prissättning utan dolda avgifter

Påbörja din integration

Kom igång med Stripe på så lite som 10 minuter