eero lanserar nya produkter på rekordtid med Stripe Billing och Payments

Företaget eero har som uppdrag att fixa grunden för all hemteknik: wifi. Det erbjuder hårdvara och programvara för att kunna ge en pålitlig och säker internetupplevelse för varje enhet och varje person i hemmet. I takt med att företaget växer hjälper Stripe eeros ingenjörs- och redovisningsteam att fokusera på eeros kärnverksamhet istället för att oroa sig för fakturering och betalningar.

Använda produkter

    Billing
    Payments
Nordamerika

Utmaning

När eero etablerade sig på programvarumarknaden med lanseringen av sin exklusiva abonnemangstjänst, eero Plus, behövde man omstrukturera sin betalningsmodell för att stödja återkommande betalningar. Teamet på eero övervägde att bygga funktionerna själva, men man insåg snart att det skulle ta flera månader att utforma dem och hundratals timmar att bygga, vilket skulle medföra stor risk för att lanseringen av eero Plus försenades.

Lösning

Teamet valde att utvärdera externa leverantörers betalningsplattformar och kriterierna var enkla: eero behövde en lösning som var snabb och lätt att implementera, inom tidsramarna för den nya produktlanseringen. eero valde Stripe Billing och Payments på grund av dess flexibilitet, skalbarhet och användarvänlighet, vilket skulle stödja företagets växande verksamhet. Genom att välja Stripe frigjordes fler resurser i eeros IT-team och man kunde fokusera på produktutveckling i stället för att lösa fakturerings- och betalningsfrågor, vilket i slutändan ledde till att tjänsten kunde lanseras i tid.

Stripe erbjuder hundratals tilläggsprogram från tredjepartsleverantörer som är färdiga att använda direkt. Detta gjorde att Stripe enkelt kunde anpassas till eeros befintliga e-handels-, redovisnings- och CRM-arbetsflöden och att man kunde tillhandahålla en fullt integrerad lösning som täckte samtliga kund- och ekonomiprocesser. eero valde att använda Stripes färdiga integration med NetSuite, vilket innebar att Stripe-data automatiskt synkas med NetSuites huvudbok för kontantavstämning och intäktsredovisning. För intäktsredovisning hämtas data från Stripe Billing till NetSuites intäktshanteringsmodul på fakturaradsnivå. Denna automatiserade intäktsredovisningsuppgift körs i slutet på månaden och gör att ekonomiavdelningen inte behöver använda kalkylblad för att periodisera betalningsdata.

Resultat

Teknikerteamet kunde snabbt lansera Stripe Billing och Payments, vilket även gjorde att produktlanseringen av eero Plus gick smidigt. Genom att lösa problem med fakturering och betalningar före lanseringen av eero Plus sparade man tid och resurser på teknikersidan och i slutänden ledde det till nöjdare kunder och ökad kundretention. ”Stripe Billing gjorde det möjligt för oss att lansera vår abonnemangsprodukt, eero Plus, i tid och med fakturering helt integrerad”, säger Mark Siegelock, operativ chef på eero.

Efter att man integrerade Stripe med Netsuite kunde eeros redovisningsteam dessutom automatisera många manuella uppgifter och spara mer än 50 % på den tid man lade på att avsluta bokföringen vid månadsskiftena. Automatiserade processer och en enhetlig lösning sparar eeros redovisningsteam många timmar varje månad på avstämning av bokföringen och man behöver inte längre använda kalkylblad för att periodisera betalningsdata.

Vet vad du betalar för

Integrerad transaktionsbaserad prissättning utan dolda avgifter

Påbörja din integration

Kom igång med Stripe på så lite som 10 minuter