Intäktsredovisning för företag med hög tillväxt

Stripe Revenue Recognition effektiviserar periodiserad redovisning så att du snabbt och enkelt kan göra bokslut. Automatisera och konfigurera intäktsrapporter för att göra det lättare att efterleva standarderna IFRS 15 och ASC 606.

Inbyggt i Stripe

Periodiserad redovisning behöver inte vara komplicerat

I takt med att ditt företag växer kan redovisningen av intäkter snabbt bli krånglig och svårhanterad. Vi tog fram en intäktsredovisningslösning i Stripe så att du kan automatisera periodiserad redovisning av dina transaktioner och faktureringar.

Stripe Revenue Recognition hanterar också de mest komplexa scenarion – uppgraderingar, nedgraderingar, proportionella betalningar, återbetalningar och tvister på ett smidigt sätt. Med korrekta data kan du förbereda redovisningsfärdiga balansräkningar och få en omfattande överblick av ditt företag.

Revenue Recognition Dashboard

Detta ingår

Bättre insikter om ditt företags resultat

En enhetlig bild av alla intäkter

Visa alla Stripe-transaktioner och villkor automatiskt och importera data från andra källor än Stripe från Dashboard.

Automatiserad intäktsrapportering och dashboards

Skapa redovisningsrapporter som är klara att användas direkt – inga teknikerresurser krävs.

Anpassningsbar för ditt företag

Skapa och automatisera anpassade regler för att redovisa intäkter i enlighet med företagets specifika bokföringsrutiner.

Revision i realtid

Förbered dig inför revisioner genom att spåra alla belopp till de bakomliggande kunderna och transaktionerna.

En enhetlig bild av alla intäkter

Få en komplett överblick av alla dina intäkter – oavsett hur du tjänade dem. Med Revenue Recognition kan du inkludera de abonnemang, fakturor och betalningstransaktioner som redan sparats i Stripe.

Du kan importera intäkter från andra källor än Stripe, orderhanteringsscheman och servicevillkor för att samla alla dina intäktsdata på en och samma plats. (För närvarande i betaversion.)

Adyen

Bill.com

Braintree

Chase Paymentech

Checkout.com

Dwolla

GoCardless

PayPal

Payrix

QuickBooks

Sage Intacct

Square

Wave

WePay

Worldpay

Zoho

Kortbetalningar

Plånboksbetalningar

Checkbetalningar

Expedieringsscheman

Tjänstevillkor

Stripe Invoicing

Stripe Billing

Stripe Payments

Automatiserad intäktsredovisning och dashboards

Granska detaljerade tabeller, diagram och journalposter som efterlever standarderna ASC 606 och IFRS 15 för att få en ögonblicksbild av ditt företag.

Intäkter i vattenfallsdiagram
Bokförda
Aug 2021
Aug 2022
Redovisade t.o.m.
Aug 2022
Ladda ner
Bokförda
Redovisade
Fr.o.m. AUG 2022
Månad
Totalt
Aug 2021
3 110 775,43 CHF
Sep 2021
2 726 446,44 CHF
Okt 2021
2 672 266,24 CHF
Nov 2021
4 157 751,89 CHF
Dec 2021
4 336 538,51 CHF
Jan 2022
3 775 148,18 CHF
Feb 2022
5 731 307,09 CHF
Mars 2022
4 869 104,68 CHF
April 2022
5 679 296,26 CHF
Maj 2022
7 719 195,63 CHF
Juni 2022
6 522 069,11 CHF
Juli 2022
7 399 431,11 CHF
Aug 2022
10 538 631,01 CHF
Totalt
69 237 961,57 CHF
Aug 2021
Sep 2021
Okt 2021
Nov 2021
Dec 2021
Jan 2022
Feb 2022
Mars 2022
April 2022
Maj 2022
Juni 2022
Juli 2022
Aug 2022
523 341,58 CHF
618 978,87 CHF
231 516,05 CHF
220 080,03 CHF
207 395,20 CHF
200 663,25 CHF
193 878,83 CHF
189 800,05 CHF
171 356,98 CHF
178 979,55 CHF
157 381,91 CHF
149 559,03 CHF
67 844,11 CHF
522 341,50 CHF
591 390,52 CHF
175 326,93 CHF
176 043,04 CHF
165 312,53 CHF
170 985,39 CHF
158 961,32 CHF
136 486,42 CHF
151 237,31 CHF
140 285,27 CHF
136 231,80 CHF
132 015,97 CHF
553 324,78 CHF
608 867,31 CHF
166 189,11 CHF
158 229,03 CHF
161 618,69 CHF
161 620,07 CHF
138 763,97 CHF
146 579,30 CHF
141 983,19 CHF
135 072,67 CHF
116 300,17 CHF
601 525,98 CHF
806 581,64 CHF
293 914,74 CHF
294 897,00 CHF
289 784,09 CHF
261 994,68 CHF
278 267,99 CHF
252 774,36 CHF
261 217,81 CHF
236 907,52 CHF
721 517,05 CHF
814 787,03 CHF
305 211,74 CHF
300 798,08 CHF
263 926,10 CHF
292 146,74 CHF
276 997,77 CHF
273 853,41 CHF
265 028,25 CHF
708 970,69 CHF
824 378,37 CHF
249 199,88 CHF
217 274,17 CHF
233 608,05 CHF
226 414,19 CHF
226 888,84 CHF
210 615,37 CHF
898 609,19 CHF
1 016 953,11 CHF
388 835,89 CHF
419 539,13 CHF
394 866,15 CHF
407 154,54 CHF
372 077,67 CHF
893 253,86 CHF
925 470,43 CHF
338 868,51 CHF
320 725,37 CHF
314 805,37 CHF
304 507,07 CHF
849 783,64 CHF
1 136 531,00 CHF
388 475,18 CHF
390 759,47 CHF
367 657,20 CHF
1 144 837,06 CHF
1 287 104,07 CHF
581 159,56 CHF
544 214,51 CHF
1 129 501,68 CHF
1 279 174,94 CHF
442 947,27 CHF
1 195 739,37 CHF
1 389 341,78 CHF
1 376 970,43 CHF
523 341,58 CHF
1 141 320,37 CHF
1 376 231,35 CHF
1 605 800,25 CHF
2 077 726,03 CHF
2 341 877,27 CHF
2 849 579,22 CHF
3 260 370,46 CHF
3 353 892,28 CHF
4 320 594,65 CHF
4 716 509,14 CHF
5 351 616,81 CHF
5 826 427,30 CHF
Redovisade
Återstående
3 110 775,43 CHF
0,00 CHF
2 656 618,02 CHF
69 828,43 CHF
2 488 548,29 CHF
183 717,95 CHF
3 577 865,82 CHF
579 886,08 CHF
3 514 266,15 CHF
822 272,36 CHF
2 897 349,57 CHF
877 798,61 CHF
3 898 035,69 CHF
1 833 271,40 CHF
3 097 630,61 CHF
1 771 474,07 CHF
3 133 206,49 CHF
2 546 089,77 CHF
3 557 315,20 CHF
4 161 880,43 CHF
2 851 623,89 CHF
3 670 445,23 CHF
2 585 081,14 CHF
4 814 349,96 CHF
1 376 970,43 CHF
9 161 660,58 CHF
38 745 286,71 CHF
30 492 674,86 CHF

Anpassningsbar för ditt företag

Anpassa och ta fram regler för att hantera olika typer av intäkter i enlighet med dina bokföringsrutiner.

  • Uteslut mellanhandsavgifter
  • Hantera skattebehandling
  • Justera redovisningsscheman
  • Öppna och stäng redovisningsperioder för att göra justeringar i efterhand

Definiera intäktsredovisningsschema för frakt

Tillämpa på

Betalningar som matchar "markleverans"

Behandling

Redovisa 7 dagar efter mottagen betalning

Säkerställ att mellanhandsavgifter behandlas

Tillämpa på

Fakturaposter som matchar "avgifter"

Behandling

Hantera som mellanhandsavgift

Definiera redovisningsschema baserat på expediering av service

Tillämpa på

Produkt-id som matchar "prod_Jqo2bBLbemZkRw"

Behandling

Redovisa på serviceperiodens startdatum

Definiera redovisningsschema vid betalningshändelser

Tillämpa på

Produktbeskrivning som matchar "månadsabonnemang"

Behandling

Redovisa över 30 dagar

Säkerställ att skatter behandlas

Tillämpa på

Fakturaposter som matchar "skatt"

Behandling

Behandla som skatt

Uteslut testtransaktioner

Tillämpa på

Fakturaposter som matchar "test"

Behandling

Uteslut transaktioner

Definiera anpassad behandling av intäkter för stora fakturor

Tillämpa på

Fakturabelopp som överstiger 5 000,00 CHF

Behandling

Redovisa 50 % för betalning och …

Definiera anpassat schema för utvalda kunder

Tillämpa på

Customers with ID matching “cus_JqwbjAKZ8z5MGL”

Behandling

Redovisa över 2 år

Byte från kontantmetoden till faktureringsmetoden

Tillämpa på

Alla radposter före 1 mars 2021

Behandling

Redovisa vid färdigställande av faktura

Uteslut intäkter från utvalda kundfakturor

Tillämpa på

Kunder med e-postadresser som matchar "test@stripe.com"

Behandling

Uteslut transaktioner

Definiera anpassat schema för fakturor

Tillämpa på

Alla fakturaposter

Behandling

Redovisa över serviceperiod

Uteslut intäkter från destination charges

Tillämpa på

Destination charges

Behandling

Uteslut transaktioner

Omfördela intäkter

Tillämpa på

Fakturaposter som matchar "paket"

Behandling

Redovisa 25 % efter betalning, 75 % över tjänst ...

Definiera flera expedieringar

Tillämpa på

Fakturaposter som matchar "tjänster"

Behandling

Redovisa 40 % efter betalning, 30 % efter 2 dagar …

Kontrollera när intäkter bokförs

Tillämpa på

Alla fakturaposter

Behandling

Redovisa över radpostens serviceperiod

Revision i realtid

Granska dina finanser enkelt och förbered dig inför extern revision. Revenue Recognition gör det till en sömlös process genom att spåra alla redovisade och förutbetalda intäkter till de bakomliggande kunderna och fakturorna.

Granska en detaljerad fördelning av aktivitet per månad
Identifiera vilka kunder som fakturerades
Spåra hur en viss kund betalade
Förstå hur transaktionerna kategoriserades

Rapporter

Gör månadsboksluten mer effektiva

Få åtkomst till och exportera standardrapporter till dina redovisningssystem.

  • Debet- och kredit-loggar
  • Balansräkningar
  • Resultaträkningar
  • Intäkter i vattenfallsdiagram
  • Åldersanalysrapporter för kundfordringar

Priser

Enkel, transparent prissättning

Prova Revenue Recognition gratis i 30 dagar. Revenue Recognition ingår också i Billing Scale-abonnemanget.

0,25 %

av volymen

I volymen ingår både Stripe-transaktioner och transaktioner som importeras från andra källor.

 

För Billing Scale-användare tillkommer inga extra avgifter för Revenue Recognition i volymen för Stripe Billing. För transaktioner som importeras till Stripe eller genereras utanför Stripe Billing tillkommer en separat avgift på 0,25 %.

0,2 %

när dina volymer överstiger 50 000 CHF per månad

Redo att sätta i gång?

Förenkla periodiserad redovisning och efterlevnad av standarderna IFRS 15 och ASC 606 med hjälp av automatisk intäktsrapportering.

Sätt ditt backoffice i första rummet

Väx snabbare och agera med större flexibilitet med hjälp av vår plattform för intäkts- och ekonomiautomatisering.

Fakturera kunder med Stripe

Abonnemang och fakturor för återkommande betalningar.