Verwijder CO₂ met je omzet

Met Stripe Climate kun je eenvoudig een stukje van je omzet doneren aan de ontwikkeling van nieuwe technologieën om CO₂ te verwijderen. Voeg je bij een groep ambitieuze ondernemingen die klimaatverandering willen aanpakken.

Schrijf je eenvoudig in

Doneer een stukje van de omzet van je onderneming aan technologieën voor permanente CO₂-verwijdering. Gewoon, vanaf je Dashboard van Stripe.

Steun CO₂-verwijdering

We besteden 100% van je bijdrage aan het verwijderen van CO₂. Projecten voor CO₂-verwijdering worden ingekocht en gescreend door Frontier, het interne team van wetenschappelijke en commerciële experts van Stripe.

Stripe Climate-badge

Laat je klanten zien dat je duurzaam onderneemt met een Stripe Climate-badge. Deze wordt automatisch getoond bij betalingen en op facturen. Je kunt de badge ook downloaden en overal eenvoudig gebruiken.

Nu wereldwijd beschikbaar

Een wereldwijde gezamenlijke aanpak is noodzakelijk om meer CO₂ te kunnen verwijderen. Stripe Climate is beschikbaar voor Stripe-gebruikers over de hele wereld.

Early adopters

Doe mee met andere duurzame bedrijven

Een groeiende groep early adopters maakt de weg vrij voor CO₂-verwijdering.

Steun CO₂-verwijdering

CO₂-verwijdering is noodzakelijk om klimaatverandering te beperken

Om de meest dramatische gevolgen van klimaatverandering te voorkomen, moeten we de wereldwijde gemiddelde temperatuurstijging beperken tot 1,5 °C boven het pre-industriële niveau. Dat komt overeen met het terugbrengen van de jaarlijkse wereldwijde CO₂-uitstoot van 40 gigaton per jaar in 2018 tot klimaatneutraal in 2050.

Om dit voor elkaar te krijgen, moeten we wereldwijd niet alleen de nieuwe CO₂-uitstoot radicaal verminderen maar ook CO₂ verwijderen die zich al in de atmosfeer bevindt.

Trend om temperatuurstijging wereldwijd te beperken tot ~1,5 °C
Beperk de temperatuurstijging wereldwijd tot:
Historische uitstoot Trend voor ~2 °C Trend voor ~1,5 °C Huidige trend
CO₂-verwijdering die nodig is om wereldwijde temperatuurstijging te beperken tot ~1,5 °C.
Historische uitstoot via Global Carbon Project,1 'Huidige trend' toont SSP4-6.0,2,3 verwijderingstrends aangepast op basis van CICERO.4 De gemodelleerde scenario’s houden rekening met andere broeikasgassen waarvan de uitstoot ook moet worden verminderd, maar omwille van de eenvoud wordt in deze grafiek alleen CO₂ weergegeven.

CO₂-verwijdering loopt nog ver achter

Bestaande technologieën voor CO₂-verwijdering zoals herbebossing en CO₂-opslag in de bodem zijn belangrijk, maar alleen deze technologieën zullen niet toereikend zijn gezien de omvang van het probleem. Nieuwe technologieën moeten verder worden ontwikkeld, zodat die uiterlijk in 2050 grote hoeveelheden CO₂ kunnen verwijderen tegen lage kosten.

Op dit moment hebben technologieën om CO₂ te verwijderen last van een kip-of-eiprobleem. Het zijn nieuwe technologieën en ze zijn dus nog vrij duur. Daardoor trekken ze maar een kleine groep gebruikers. Maar zonder bredere toepassing kan de productie niet worden vergroot en goedkoper worden gemaakt.

Early adopters kunnen het verschil maken voor CO₂-verwijdering

Snelle kopers van nieuwe technologieën voor CO₂-verwijdering kunnen helpen om de kosten te verlagen en volumes te verhogen. Uit verschillende technologische leercurven is gebleken dat bij productie en schaalvergroting de kosten sterk worden verminderd. Dit fenomeen zien we bijvoorbeeld ook bij DNA-sequencing, zonnepanelen en de capaciteit van harde schijven in computers.

De eerste aankopen van Stripe waren hierop gebaseerd. Ook lag dit aan de basis van de lancering van Frontier, een vroegtijdige marktverbintenis om CO₂-verwijdering te kopen. Hiermee willen we een sterk signaal afgeven aan onderzoekers, ondernemers en investeerders dat er een groeiende markt is voor deze technologieën. We geloven erin dat we de branche in de juiste richting kunnen wijzen en het portfolio van oplossingen dat de wereld nodig heeft kunnen uitbreiden om de ergste effecten van klimaatverandering tegen te gaan.

Illustratieve weergave van de leercurven van het Santa Fe Institute.5

Het vinden en beoordelen van projecten

Onze projecten en wetenschappers

Stripe Climate werkt met Frontier, het interne team van wetenschappelijke en commerciële experts van Stripe op het gebied van technologieën voor CO₂-verwijdering, om permanente CO₂-verwijdering te kopen. Frontier wordt geadviseerd door een groep topwetenschappers uit allerlei disciplines om de meest veelbelovende technologieën voor CO₂-verwijdering te beoordelen. Hieronder vind je onze groeiende selectie van projecten. Lees ook over de criteria die we hanteren en bekijk alle aanvragen voor projecten.

Doelcriteria

Kijk waar we op letten bij het evalueren van projecten.

Projectaanvragen

Bekijk onze aanvragen voor opensourceprojecten.

Onze projecten

Projecten in herfst 2023

Airhive bouwt een systeem voor geochemische directe afvang uit de lucht op basis van een sorptiemiddel dat kan worden gemaakt van goedkope, overvloedige mineralen. Wanneer dit sorptiemiddel in de reactor met wervelbed van Airhive wordt gemengd met lucht reageert het snel met atmosferische CO₂. In combinatie met een regeneratieproces op elektriciteit om de CO₂ vrij te laten komen voor geologische opslag, is dit een veelbelovende methode om tegen lage kosten CO₂ uit de lucht af te vangen.

Alkali Earth gebruikt alkalische bijproducten van industriële processen als koolstofverwijderend grind voor wegen. Deze mineralen slaan CO₂ uit de atmosfeer permanent op en kunnen worden gebruikt voor het verharden van wegen. De vorming van CO₂-houdende mineralen in het grind kan direct worden gemeten, waardoor het verwijderingsresultaat met grote zekerheid kan worden vastgesteld.

Banyu Carbon gebruikt zonlicht om CO₂ af te vangen uit zeewater. Een herbruikbaar, door licht geactiveerd molecuul dat zuur wordt bij blootstelling aan licht, zorgt ervoor dat in zeewater opgeloste koolstof ontgast als CO₂, dat vervolgens permanent wordt opgeslagen. Omdat slechts een klein deel van het zichtbare lichtspectrum nodig is om de reactie in gang te zetten, is dit een zeer energie-efficiënte aanpak van directe verwijdering uit de oceaan.

Carbon Atlantis past een elektrochemisch proces toe dat is gebaseerd op pH-verschillen. Hierbij wordt een oplosmiddel gebruikt om CO₂ af te vangen en een zuur om het weer vrij te laten komen. De methode is geïnspireerd op recente innovaties op het gebied van brandstof- en elektrolytische cellen met een protonenuitwisselingsmembraan, waardoor dit proces zowel kosteneffectief als energie-efficiënt is. De CO₂ doorloopt vervolgens het mineralisatieproces van Paebbl om permanent te worden opgeslagen in bouwmaterialen.

CarbonBlue maakt gebruik van calcium in een gesloten cyclus om opgeloste CO₂ uit water te mineraliseren, scheiden en verwijderen. Dit levert een pure stroom CO₂ op die duurzaam kan worden opgeslagen. Deze methode kan worden toegepast op zoet en op zilt water en er kan afvalwarmte worden gebruikt voor het regeneratieproces. Het team is van plan de technologie te integreren in ontziltingsinstallaties en andere industrieën die water extraheren om het energieverbruik en de kosten tot een minimum te beperken.

CarbonRun versterkt het natuurlijke vermogen van de stroming van rivieren om overvloedige, goedkope kalksteen te verweren en zo het zuurgehalte van rivieren te verlagen. Dit heeft positieve effecten op lokale rivierecosystemen en verbetert de capaciteit van de rivieren om CO₂ uit de atmosfeer af te vangen. Rivieren − natuurlijke CO₂-transportsystemen − brengen de CO₂ vervolgens naar de oceaan voor permanente opslag in de vorm van bicarbonaat.

EDAC Labs maakt gebruik van een elektrochemisch proces om een zuur en een base te produceren. Het zuur wordt gebruikt om waardevolle metalen uit mijnbouwafval terug te winnen en de base om CO₂ uit de lucht af te vangen. De zuur- en basestromen worden vervolgens gecombineerd voor de productie van metalen die kunnen worden verkocht voor toepassingen zoals batterijen, en van vaste carbonaten die CO₂ permanent opslaan.

Holocene vangt CO₂ af uit de lucht met behulp van organische moleculen die tegen lage kosten geproduceerd kunnen worden. In de eerste stap van het proces wordt CO₂ afgevangen uit de lucht wanneer het in contact komt met een vloeibare oplossing. In de tweede stap wordt het materiaal via een chemische reactie gekristalliseerd tot een vaste stof. Die vaste stof wordt vervolgens verhit om de CO₂ te laten vrijkomen, waarbij de energie die wordt gebruikt voor het verhitten van het water tot een minimum wordt beperkt. Het proces van Holocene vindt plaats bij lagere temperaturen, zodat er nog minder energie nodig is, de energieflexibiliteit toeneemt en de algehele kosten dalen.

Mati past verpulverd silicaathoudend gesteente toe op landbouwvelden, in eerste instantie op rijstvelden in India. Het poeder reageert met water en CO₂ om opgeloste anorganische koolstof te produceren, die vervolgens wordt opgeslagen in het lokale stroomgebied en uiteindelijk in de oceaan. Mati benut het feit dat rijstvelden onder water worden gezet en de hogere subtropische temperaturen om de erosie te versnellen. Met uitgebreide bemonstering en bodem- en riviermodellering wordt de verwijderde CO₂ gemeten. Bovendien krijgen kleine boeren zo bijkomende voordelen.

Planetary benut de oceaan voor schaalbare CO₂-verwijdering. Het bedrijf voegt alkalische materialen toe via bestaande afvoerleidingen naar de oceaan, zoals die van afvalwaterzuiveringen en koelcircuits van elektriciteitscentrales. Op deze manier kan de veilige, permanente opslag van CO₂ als bicarbonaationen in de oceaan worden versneld. Planetary verifieert de verwijdering vervolgens aan de hand van geavanceerde meet- en modelleringstechnieken.

Spiritus gebruikt een sorptiemiddel dat is gemaakt van commercieel verkrijgbare materialen en een passieve luchtcontactor die weinig energie nodig heeft om CO₂ af te vangen. Het sorptiemiddel vol CO₂ wordt vervolgens geregenereerd aan de hand van een innovatief desorptieproces, waarbij de CO₂ wordt verwijderd zodat het sorptiemiddel kan worden hergebruikt. Dit vereist minder energie dan de warmere vacuümkamers die over het algemeen worden gebruikt voor directe afvang uit de lucht. De goede resultaten, het goedkope sorptiemiddel en de regeneratie waarvoor minder energie nodig is, maken dit een aantrekkelijk geprijsd potentieel traject.

Vaulted Deep injecteert organisch afval in duurzame putten, waar de koolstof uit het afval wordt opgeslagen naarmate het ontbindt. Het proces is gebaseerd op een gespecialiseerde injectietechnologie voor mest en kan met minimale energie en voorbehandeling diverse biologische koolstofbronnen verwerken. Dit systeem heeft de potentie om snel op grote schaal te worden toegepast.

Arbon maakt gebruik van een proces dat is gebaseerd op verschillen in vochtigheid om CO₂ uit de lucht af te vangen. Het sorptiemiddel bindt CO₂ wanneer het droog is en laat het vrijkomen wanneer het nat is. Bij dit proces wordt minder energie verbruikt dan bij methoden die afhankelijk zijn van temperatuur- en drukverschillen om CO₂ te laten vrijkomen. Het is aangetoond dat het vermogen van het sorptiemiddel om CO₂ te binden ook na duizenden cycli stabiel blijft. Deze innovaties kunnen de kosten van directe afvang uit de lucht verlagen.

Vycarb gebruikt een reactor om aan de kust de alkaliteit van kalksteen toe te voegen aan oceaanwater, zodat atmosferische CO₂ wordt afgevangen en opgeslagen. Het oplossysteem van het bedrijf heeft een innovatief detectieapparaat dat een loogtest uitvoert op water, calciumcarbonaat oplost en een veilige, gecontroleerde dosis alkaliteit aan het water toevoegt voor dispersie. Het gesloten systeem maakt het eenvoudiger om de hoeveelheid toegevoegde opgeloste alkaliteit en verwijderde CO₂ te meten.

Carboniferous laat balen ongebruikte suikerrietpulp en maïsstengels in de diepe, zilte, zuurstofloze wateren van de Golf van Mexico zinken. De afwezigheid van zuurstof in deze omgeving − waardoor er geen dieren en bijna geen microben leven − vertraagt de afbraak van biomassa zodat deze efficiënt geconserveerd blijft en duurzaam kan worden opgeslagen in oceaansedimenten. Het team gaat experimenten uitvoeren om de functionele stabiliteit van de afgezonken biomassa en de interactie met de biogeochemie van de oceaan te bepalen.

Rewind gebruikt kranen op boten om landbouw- en bosresiduen af te zinken naar de zuurstofloze bodem van de Zwarte Zee, het grootse anoxische waterlichaam ter wereld. Zuurstofloos water vertraagt de afbraak van biomassa aanzienlijk. Omdat er maar weinig organismen leven in de Zwarte Zee, zijn de risico's voor het ecosysteem beperkt. Dit proces maakt betaalbare, milieuvriendelijke CO₂-verwijdering mogelijk.

Technische beoordelaars

Brentan Alexander, PhD

Tuatara Advisory
Tech-to-market

Stephanie Arcusa, PhD

Arizona State University
Governance

Habib Azarabadi, PhD

Arizona State University
Directe CO₂-afvang uit de lucht

Damian Brady, PhD

Darling Marine Center University of Maine
Oceanen

Robert Brown, PhD

Iowa State University
Biohoutskool

Holly Jean Buck, PhD

University at Buffalo
Governance

Liam Bullock, PhD

Geosciences Barcelona
Geochemie

Wil Burns, PhD

Northwestern University
Governance

Micaela Taborga Claure, PhD

Repsol
Directe CO₂-afvang uit de lucht

Struan Coleman

Darling Marine Center University of Maine
Oceanen

Niall Mac Dowell, PhD

Imperial College London
Biomassa/bio-energie

Anna Dubowik

Negative Emissions Platform
Governance

Petrissa Eckle, PhD

ETH Zurich
Energiesystemen

Erika Foster, PhD

Point Blue Conservation Science
Ecologie en ecosystemen

Matteo Gazzani, PhD

Utrecht University Copernicus Institute of Sustainable Development
Directe CO₂-afvang uit de lucht

Lauren Gifford, PhD

University of Arizona’s School of Geography, Development & Environment
Governance

Sophie Gill

University of Oxford, afdeling aardwetenschappen
Oceanen

Emily Grubert, PhD

University of Notre Dame
Governance

Steve Hamburg, PhD

Environmental Defense Fund
Ecologie en ecosystemen

Booz Allen Hamilton

Energy Technology Team
Biomassa / Directe CO₂-afvang uit de lucht

Jens Hartmann, PhD

Universität Hamburg
Geochemie

Anna-Maria Hubert, PhD

University of Calgary Faculty of Law
Governance

Lennart Joos, PhD

Out of the Blue
Oceanen

Marc von Keitz, PhD

Grantham Foundation for the Protection of the Environment
Oceanen / Biomassa

Yayuan Liu, PhD

Johns Hopkins University
Elektrochemie

Matthew Long, PhD

National Center for Atmospheric Research
Oceanen

Susana García López, PhD

Heriot-Watt University
Directe CO₂-afvang uit de lucht

Kate Maher, PhD

Stanford Woods Institute for the Environment
Geochemie

John Marano, PhD

JM Energy Consulting
Tech-to-market

Dan Maxbauer, PhD

Carleton College
Geochemie

Alexander Muroyama, PhD

Paul Scherrer Institut
Elektrochemie

Sara Nawaz, PhD

University of Oxford
Governance

Rebecca Neumann, PhD

University of Washington
Biohoutskool / Geochemie

NexantECA

Energy Technology Team
Biomassa / Directe CO₂-afvang uit de lucht

Daniel Nothaft, PhD

University of Pennsylvania
Mineralisatie

Simon Pang, PhD

Lawrence Livermore National Laboratory
Directe CO₂-afvang uit de lucht

Teagen Quilichini, PhD

Canadian National Research Council
Biologie

Zach Quinlan

Scripps Institution of Oceanography
Oceanen

Mim Rahimi, PhD

University of Houston
Elektrochemie

Vikram Rao, PhD

Research Triangle Energy Consortium
Mineralisatie

Paul Reginato, PhD

Innovative Genomics Institute at UC Berkeley
Biotechnologie

Debra Reinhart, PhD

University of Central Florida
Afvalbeheer

Phil Renforth, PhD

Heriot-Watt University
Mineralisatie

Sarah Saltzer, PhD

Stanford Center for Carbon Storage
Geologische opslag

Saran Sohi, PhD

University of Edinburgh
Biohoutskool

Mijndert van der Spek, PhD

Heriot-Watt University
Directe CO₂-afvang uit de lucht

Max Tuttman

The AdHoc Group
Tech-to-market

Shannon Valley, PhD

Woods Hole Oceanographic Institution
Oceanen

Jayme Walenta, PhD

University of Texas, Austin
Governance

Frances Wang

ClimateWorks Foundation
Governance

Fabiano Ximenes, PhD

New South Wales Department of Primary Industries
Biomassa/bio-energie

FAQ's

Vragen en antwoorden over Stripe Climate.