ค่าบริการที่สร้างมาสำหรับทุกโมเดลธุรกิจ

ราคาผลิตภัณฑ์ Connect คิดตามการใช้งานและยืดหยุ่นตามความต้องการของคุณ
Standard

ให้ผู้ใช้ของคุณเข้าถึง Stripe ได้ทันใจ

เหมาะสำหรับแพลตฟอร์ม ช่วยให้ผู้ใช้รับการชำระเงินได้โดยตรง

  • แดชบอร์ด Stripe เต็มรูปแบบสำหรับลูกค้าของคุณ
  • Stripe จะรับผิดชอบความสูญเสียของบัญชี
  • Earn revenue share on payments

รวมแล้ว

ไม่มีค่าธรรมเนียมเฉพาะแพลตฟอร์ม
แพลตฟอร์มที่ใช้ Connect กับบัญชี Standard จะไม่มีค่าธรรมเนียมสำหรับบัญชีเพิ่มเติม ค่าธรรมเนียมสำหรับจำนวนการโอนเงิน ค่าธรรมเนียมต่อการเบิกจ่ายเงิน หรือค่าธรรมเนียมการรายงานภาษี
Express

ปรับแต่งประสบการณ์การชำระเงิน

เหมาะสำหรับตลาด โอนเงินให้ผู้ขายและผู้ให้บริการ

  • ตั้งค่าง่ายดายด้วยตัวเลือกแบบร่วมแบรนด์
  • แดชบอร์ดกะทัดรัดสำหรับผู้ใช้
  • ปรับแต่งเวลาเบิกจ่ายเงินและค่าบริการ

€2

ต่อบัญชีที่ใช้งานอยู่ต่อเดือน
บัญชีจะถือว่ามีความเคลื่อนไหวหากในเดือนนั้นๆ มีการส่งเงินเบิกจ่ายไปยังบัญชีธนาคารหรือบัตรเดบิตของบัญชี โดยจะมีการเริ่มใช้งาน การยืนยัน และการปฏิบัติตามข้อกำหนดอย่างต่อเนื่อง

0.25% + €0.10

ต่อการเบิกจ่ายเงินที่ส่ง
การเบิกจ่ายเงินจะเกิดขึ้นทุกครั้งที่ระบบส่งเงินไปยังบัญชีธนาคารหรือบัตรเดบิตของบัญชี และจำนวนการเบิกจ่ายเงินก็คือจำนวนเงินที่ส่งไปที่บัญชีธนาคารเหล่านั้น โดยจะมีการจัดเส้นทางส่งเงินและการจัดการแพลตฟอร์มด้วย
Custom

ปรับแต่งประสบการณ์การชำระเงินได้ในแบบของคุณ

ควบคุมประสบการณ์ได้อย่างเต็มที่ คุณควรมีบุคลากรด้านวิศวกรรมค่อนข้างมาก

  • API ที่ยืดหยุ่นสำหรับการสร้าง UI แบบกำหนดเอง
  • UI กระบวนการเริ่มต้นใช้งานแบบร่วมแบรนด์ที่คุณเลือกได้
  • ปรับแต่งเวลาเบิกจ่ายเงินและค่าบริการ

€2

ต่อบัญชีที่ใช้งานอยู่ต่อเดือน
บัญชีจะถือว่ามีความเคลื่อนไหวหากในเดือนนั้นๆ มีการส่งเงินเบิกจ่ายไปยังบัญชีธนาคารหรือบัตรเดบิตของบัญชี โดยจะมีการเริ่มใช้งาน การยืนยัน และการปฏิบัติตามข้อกำหนดอย่างต่อเนื่อง

0.25% + €0.10

ต่อการเบิกจ่ายเงินที่ส่ง
การเบิกจ่ายเงินจะเกิดขึ้นทุกครั้งที่ระบบส่งเงินไปยังบัญชีธนาคารหรือบัตรเดบิตของผู้ใช้ และจำนวนการเบิกจ่ายเงินก็คือจำนวนเงินที่ส่งไปที่บัญชีธนาคารเหล่านั้น โดยจะมีการจัดเส้นทางส่งเงินและการจัดการแพลตฟอร์มด้วย

เปรียบเทียบฟีเจอร์

เลือกแนวทางการผสานการทำงานที่เหมาะกับคุณ สำหรับค่าธรรมเนียมระหว่างประเทศและเฉพาะประเทศ โปรดดูหัวข้อด้านล่าง หากมีการแปลงสกุลเงิน จะมีค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม 1% สำหรับบัญชีที่อยู่ในสหรัฐฯ และ 2% สำหรับบัญชีที่อยู่นอกสหรัฐฯ
บัญชี Standard

เหมาะสำหรับแพลตฟอร์มที่ต้องการช่วยให้ผู้ใช้รับชำระเงินได้โดยตรง

บัญชี Express

เหมาะสำหรับตลาดที่ต้องการโอนเงินให้ผู้ขายและผู้ให้บริการ

บัญชี Custom

เหมาะสำหรับแพลตฟอร์มที่ต้องการรับชำระเงินด้วยแบรนด์ของตนอย่างสมบูรณ์

กระบวนการเริ่มต้นใช้งาน การยืนยัน และการปฏิบัติตามข้อกำหนด
ไม่มีค่าธรรมเนียม €2 ต่อบัญชีที่ใช้งานอยู่ต่อเดือน บัญชีจะถือว่ามีความเคลื่อนไหวหากในเดือนนั้นๆ มีการส่งเงินเบิกจ่ายไปยังบัญชีธนาคารหรือบัตรเดบิตของบัญชี €2 ต่อบัญชีที่ใช้งานอยู่ต่อเดือน บัญชีจะถือว่ามีความเคลื่อนไหวหากในเดือนนั้นๆ มีการส่งเงินเบิกจ่ายไปยังบัญชีธนาคารหรือบัตรเดบิตของบัญชี

ข้อกำหนดการปฏิบัติตามกฎทั่วโลกที่ปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

การตรวจสอบ KYC และ AML โดยอัตโนมัติ และการคัดกรองสถานะการคว่ำบาตรและ OFAC แบบเรียลไทม์

การตรวจสอบความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง

การสนับสนุนเกี่ยวกับการชำระเงินสำหรับบัญชีที่เชื่อมโยง

การอัปเดตโดยอัตโนมัติตามข้อกำหนดการปฏิบัติตามกฎใหม่

มีให้บริการเมื่อใช้ Connect Onboarding และแพลตฟอร์มยังเลือกที่จะใส่แบรนด์ของตนในประสบการณ์การชำระเงินได้ด้วยการสร้างกระบวนการเริ่มต้นใช้งานของตัวเอง

ประสบการณ์ของกระบวนการเริ่มต้นใช้งานแบบร่วมแบรนด์

มีให้บริการเมื่อใช้ Connect Onboarding และแพลตฟอร์มยังเลือกที่จะใส่แบรนด์ของตนในประสบการณ์การชำระเงินได้ด้วยการสร้างกระบวนการเริ่มต้นใช้งานของตัวเอง
การจัดเส้นทางส่งเงินและการจัดการแพลตฟอร์ม
ไม่มีค่าธรรมเนียม 0.25% ของจำนวนการเบิกจ่ายเงิน ปริมาณเงินเบิกจ่ายคือจำนวนเงินที่ส่งเข้าบัญชีธนาคารของผู้ใช้ 0.25% ของจำนวนการเบิกจ่ายเงิน ปริมาณเงินเบิกจ่ายคือจำนวนเงินที่ส่งเข้าบัญชีธนาคารของผู้ใช้

การส่งเงินที่ยืดหยุ่นสำหรับโมเดลธุรกิจหลากหลายรูปแบบ

เครื่องมือการรายงานแพลตฟอร์มที่ครอบคลุม

แดชบอร์ดสำเร็จรูปสำหรับบัญชีที่เชื่อมโยง

Stripe รับผิดชอบความสูญเสียของบัญชี

เมื่อแพลตฟอร์มสร้างการเรียกเก็บเงินแบบ Direct ในบัญชีที่เชื่อมโยง บัญชีที่เชื่อมโยงดังกล่าวจะรับผิดชอบค่าธรรมเนียมของ Stripe, การคืนเงิน และการดึงเงินคืน และ Stripe จะเป็นผู้รับผิดชอบต่อความสูญเสียในบัญชีที่เชื่อมโยงเหล่านี้เอง

ควบคุมกำหนดเวลาการเบิกจ่าย

การเบิกจ่าย
ไม่มีค่าธรรมเนียม €0.10 ต่อการเบิกจ่าย การเบิกจ่ายเงินจะเกิดขึ้นทุกครั้งที่ระบบส่งเงินไปยังบัญชีธนาคารหรือบัตรเดบิตของผู้ใช้ €0.10 ต่อการเบิกจ่าย การเบิกจ่ายเงินจะเกิดขึ้นทุกครั้งที่ระบบส่งเงินไปยังบัญชีธนาคารหรือบัตรเดบิตของผู้ใช้

ส่งเงินไปที่บัญชีธนาคารหรือบัตรเดบิตของผู้ใช้

การหักเงินจากบัญชี
ไม่มี 1.4% ของจำนวนที่หักบัญชี 1.4% ของจำนวนที่หักบัญชี

เรียกเก็บค่าสินค้าหรือบริการจากยอดคงเหลือ Stripe ของลูกค้าโดยตรง ตัวอย่างเช่น แพลตฟอร์มซอฟต์แวร์จะใช้การหักเงินจากบัญชีเพื่อเรียกเก็บเงินค่าบริการรายเดือนจากลูกค้าได้

ค่าธรรมเนียมระหว่างประเทศและเฉพาะประเทศ

โปรดดูค่าธรรมเนียมของแต่ละประเทศสำหรับบัญชี Express และ Custom ด้านล่าง หากมีการแปลงสกุลเงินจะมีค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม 1% สำหรับบัญชีที่อยู่ในสหรัฐฯ และ 2% สำหรับบัญชีที่อยู่นอกสหรัฐฯ หากคุณโอนเงินไปที่ประเทศอื่น จะมีค่าธรรเนียมเพิ่มเติม 1% สำหรับการโอนเงินข้ามพรมแดน มีค่าธรรมเนียมในการเบิกจ่ายเงินให้ผู้รับที่อยู่ต่างประเทศ โปรดทราบว่าค่าธรรมเนียมนี้จะไม่มีผลกับการเรียกเก็บเงินโดยตรงหรือการเรียกเก็บเงินที่ตั้งค่าพารามิเตอร์ "on_behalf_of"
ประเทศที่มีเครื่องหมายดอกจัน (*) กำกับใช้ได้เฉพาะการเบิกจ่ายข้ามพรมแดนเท่านั้น
กระบวนการเริ่มต้นใช้งาน การยืนยัน และการปฏิบัติตามข้อกำหนด
การจัดเส้นทางเบิกจ่ายเงินและการจัดการ
AR
อาร์เจนตินา*
ARS170 ARS45 + 0.25%
AU
ออสเตรเลีย
AU$2 AU$0.25 + 0.25%
AT
ออสเตรีย
€2 €0.10 + 0.25%
BE
เบลเยียม
€2 €0.10 + 0.25%
BO
โบลิเวีย*
BOB14 BOB3.50 + 0.25%
BR
บราซิล
R$7 R$5 + 0.25%
BG
บัลแกเรีย
BGN4 BGN0.60 + 0.25%
CA
แคนาดา
C$2 C$0.25 + 0.25%
CL
ชิลี*
CLP1,500 CLP350.00 + 0.25%
CO
โคลอมเบีย*
COP7,000 COP1,700 + 0.25%
CR
คอสตาริกา*
CRC1,200 CRC300 + 0.25%
HR
โครเอเชีย*
€2 €0.10 + 0.25%
CY
ไซปรัส
€2 €0.10 + 0.25%
CZ
สาธารณรัฐเช็ก
CZK50 CZK8 + 0.25%
DK
เดนมาร์ก
DKK15 DKK5 + 0.25%
DO
สาธารณรัฐโดมินิกัน*
DOP120 DOP30 + 0.25%
EG
อียิปต์*
EGP32 EGP8 + 0.25%
EE
เอสโตเนีย
€2 €0.10 + 0.25%
FI
ฟินแลนด์
€2 €0.10 + 0.25%
FR
ฝรั่งเศส
€2 €0.10 + 0.25%
DE
เยอรมนี
€2 €0.10 + 0.25%
GR
กรีซ
€2 €0.10 + 0.25%
HK
ฮ่องกง
HK$15 HK$5 + 0.25%
HU
ฮังการี
HUF600 HUF100 + 0.25%
IS
ไอซ์แลนด์*
€2 €0.10 + 0.25%
IN
อินเดีย
₹150 ₹20 + 0.25%
ID
อินโดนีเซีย*
IDR28,000 IDR7,000 + 0.25%
IE
ไอร์แลนด์
€2 €0.10 + 0.25%
IL
อิสราเอล*
₪6.50 ₪1.60 + 0.25%
IT
อิตาลี
€2 €0.10 + 0.25%
JP
ญี่ปุ่น
¥200 ¥250 + 0.25%
LV
ลัตเวีย
€2 €0.10 + 0.25%
LI
ลิกเตนสไตน์*
CHF2 CHF0.55 + 0.25%
LT
ลิทัวเนีย
€2 €0.10 + 0.25%
LU
ลักเซมเบิร์ก
€2 €0.10 + 0.25%
MY
มาเลเซีย
MYR6 MYR1.50 + 0.25%
MT
มอลตา
€2 €0.10 + 0.25%
MX
เม็กซิโก
MXN$35 MXN$12 + 0.25%
NL
เนเธอร์แลนด์
€2 €0.10 + 0.25%
NZ
นิวซีแลนด์
NZ$2 NZ$0.25 + 0.25%
NO
นอร์เวย์
NOK15 NOK5 + 0.25%
PY
ปารากวัย*
PYG14,000 PYG3,500 + 0.25%
PE
เปรู*
PEN7 PEN1.80 + 0.25%
PL
โปแลนด์
PLN9 PLN1.35 + 0.25%
PT
โปรตุเกส
€2 €0.10 + 0.25%
RO
โรมาเนีย
RON10 RON1.50 + 0.25%
SG
สิงคโปร์
S$2 S$0.50 + 0.25%
SK
สโลวาเกีย
€2 €0.10 + 0.25%
SI
สโลวีเนีย
€2 €0.10 + 0.25%
ES
สเปน
€2 €0.10 + 0.25%
SE
สวีเดน
SEK15 SEK5 + 0.25%
CH
สวิตเซอร์แลนด์
CHF2 CHF0.55 + 0.25%
TH
ไทย*
฿60 ฿15 + 0.25%
TT
ตรินิแดดและโตเบโก*
TTD14 TTD3.40 + 0.25%
AE
สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
AED7.50 AED5.50 + 0.25%
GB
สหราชอาณาจักร
£2 £0.10 + 0.25%
US
สหรัฐอเมริกา
US$2 US$0.25 + 0.25%
UY
อุรุกวัย*
UYU85 UYU20 + 0.25%
ดูประเทศทั้งหมด  
หากไม่เห็นประเทศของคุณ โปรดติดต่อเรา 
Payments logo

Payments

ฟังก์ชันหลักของ Stripe คือการชำระเงิน ผลิตภัณฑ์ Payments ของเราจะช่วยให้คุณรับการชำระเงินผ่านบัตรเครดิต บัตรเดบิต และกระเป๋าเงินบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ได้จากทั่วโลก เรายังรองรับบัตรต่างประเทศ การแปลงสกุลเงิน วิธีการชำระเงินอีกหลายประเภทรวมถึงการโอนเงินระหว่างธนาคารและการยืนยันตัวตนแบบ 3D Secure โดยมีค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมด้วย
1.4% + €0.25 สำหรับบัตรที่ออกในยุโรป
2.9% + €0.25 สำหรับบัตรที่ไม่ได้ออกในยุโรป