Öka intäkterna med färre nekade betalningar med Stripe

Öka intäkterna och förbättra godkännandefrekvensen med en plattform som erbjuder direktintegration med branschens infrastruktur, insikter på utfärdarnivå och effektiv maskininlärning som optimerar varje transaktion och ger färre nekade betalningar.

Prestandadriven infrastruktur

Stripes direktintegrationer med kortbetalningsnätverken ger kortare svarstider, högre tillförlitlighet samt åtkomst till de senaste funktionerna och datafälten – som t.ex. svarskoder i råformat – i syfte att optimera betalningar.

Designad för att ge högre intäkter

Maximera dina intäkter med verktyg designade för att undvika problem i kassan, skydda ditt företag mot bedrägeri och minimera antalet nekade betalningar. Våra verktyg för godkännande anpassar sig automatiskt till ditt företag för att förbättra konverteringsgraden.

Sätt maskininlärningen i arbete

Föråldrade betalningssystem kan förlita sig på förlegad infrastruktur. Stripes moderna inlösarplattform har designats för att lära sig av miljarder datapunkter och optimera routing- och meddelandefunktionen för varje transaktion.

Enkel integration

Stripes färdiga lösning fungerar direkt, utan att något integrationsarbete krävs, så att du kan glädjas åt bättre resultat och minskat antal nekade betalningar ända från första början.

Optimerad inlösen

Förbättra godkännandefrekvensen med smart inlösen

Stripe använder sina direktanslutna nätverksintegrationer och branschpartners för att leverera effektiva, utfärdarbaserade insikter och åtkomst till de senaste nätverksfunktionerna. Vår enhetliga API-integration erbjuder:

  • Utfärdaroptimerade autentiseringar tillhandahållna av maskininlärning
  • Dynamisk validering för bekräftelse av kortinformation
  • Realtids- och batchuppdatering av kort
  • Enhanced Authorizations för American Express
  • Tokeniseringstjänst
  • Sparade autentiseringsoptimeringar

Smart återvinning

Återvinn nekade betalningar med maskininlärning

Stripes system för förbearbetning utnyttjar optimerade nätverksmeddelanden och synkroniserade kortuppdateringar för att förebygga nekade betalningar. Om en betalning nekas använder Stripes Adaptive Acceptance maskininlärning för att identifiera den bästa försöksmeddelande- och routingkombinationen för att förebygga förlorade intäkter för samtliga kortbetalningar. Stripe Billing kan dessutom minska antalet nekade betalningar vid återkommande debiteringar med upp till 45 % genom att automatiskt försöka igen vid ett senare tillfälle.

Stripes maskininlärningsmodeller väljer de bästa optimeringsinställningarna för att försöka genomföra misslyckade betalningar igen

Är du redo att sätta i gång?

Kontakta oss eller skapa ett konto

Återkommande betalningar

Skicka fakturor för engångsbelopp eller regelbundet, hantera abonnemang och minska andelen nekade betalningar med Stripes återvinningsverktyg.

Plattformsbetalningar

Skicka fakturor för engångsbelopp eller regelbundet, hantera abonnemang och minska andelen nekade betalningar med Stripes återvinningsverktyg.