Intäktsredovisning för företag med hög tillväxt

Stripe Revenue Recognition effektiviserar periodiserad redovisning så att du snabbt och enkelt kan göra bokslut. Automatisera och konfigurera intäktsrapporter för att göra det lättare att efterleva ASC 606 och IFRS 15.

Inbyggt i Stripe

Periodiserad redovisning behöver inte vara komplicerat

I takt med att ditt företag växer kan redovisningen av intäkter snabbt bli krånglig och svårhanterad. Vi tog fram Revenue Recognition i Stripe så att du automatiskt kan redovisa dina transaktioner och faktureringar.

Revenue Recognition hanterar också de mest komplexa scenarion – uppgraderingar, nedgraderingar, proportionella betalningar, återbetalningar och tvister på ett smidigt sätt. Med korrekta data kan du förbereda redovisningsfärdiga balansräkningar och få en omfattande överblick av ditt företag.

Revenue Recognition Dashboard

Detta ingår

Bättre insikter om ditt företags resultat

En enhetlig bild av alla intäkter

Visa alla Stripe-transaktioner och villkor automatiskt och importera data från andra källor än Stripe från Dashboard.

Automatiserade instrumentpaneler och rapporter

Skapa redovisningsrapporter som är klara att användas direkt – inga teknikerresurser krävs.

Anpassningsbar för ditt företag

Skapa och automatisera anpassade regler för att redovisa intäkter i enlighet med företagets specifika bokföringsrutiner.

Revision i realtid

Förbered dig inför revisioner genom att spåra alla belopp till de bakomliggande kunderna och transaktionerna.

En enhetlig bild av alla intäkter

Få en komplett överblick av alla dina intäkter – oavsett hur du tjänade dem. Med Revenue Recognition kan du inkludera de abonnemang, fakturor och betalningstransaktioner som redan sparats i Stripe.

Du kan importera intäkter från andra källor än Stripe, orderhanteringsscheman och servicevillkor för att samla alla dina intäktsdata på en och samma plats. (För närvarande i betaversion.)

Adyen

Bill.com

Braintree

Chase Paymentech

Checkout.com

Dwolla

GoCardless

PayPal

Payrix

QuickBooks

Sage Intacct

Square

Wave

WePay

Worldpay

Zoho

Kortbetalningar

Plånboksbetalningar

Checkbetalningar

Expedieringsscheman

Tjänstevillkor

Stripe Invoicing

Stripe Billing

Stripe Payments

Automatiserade kontrollpaneler och rapporter

Granska detaljerade tabeller, diagram och journalposter direkt för att få en ögonblicksbild av ditt företag.

Intäkter i vattenfallsdiagram
Bokförda
Aug 2021
Aug 2022
Redovisade t.o.m.
Aug 2022
Ladda ner
Bokförda
Redovisade
Fr.o.m. AUG 2022
Månad
Totalt
Aug 2021
311 077 543 JPY
Sep 2021
272 644 644 JPY
Okt 2021
267 226 624 JPY
Nov 2021
415 775 189 JPY
Dec 2021
433 653 851 JPY
Jan 2022
377 514 818 JPY
Feb 2022
573 130 709 JPY
Mars 2022
486 910 468 JPY
April 2022
567 929 626 JPY
Maj 2022
771 919 563 JPY
Juni 2022
652 206 911 JPY
Juli 2022
739 943 111 JPY
Aug 2022
1 053 863 101 JPY
Totalt
6 923 796 157 JPY
Aug 2021
Sep 2021
Okt 2021
Nov 2021
Dec 2021
Jan 2022
Feb 2022
Mars 2022
April 2022
Maj 2022
Juni 2022
Juli 2022
Aug 2022
52 334 158 JPY
61 897 887 JPY
23 151 605 JPY
22 008 003 JPY
20 739 520 JPY
20 066 325 JPY
19 387 883 JPY
18 980 005 JPY
17 135 698 JPY
17 897 955 JPY
15 738 191 JPY
14 955 903 JPY
6 784 411 JPY
52 234 150 JPY
59 139 052 JPY
17 532 693 JPY
17 604 304 JPY
16 531 253 JPY
17 098 539 JPY
15 896 132 JPY
13 648 642 JPY
15 123 731 JPY
14 028 527 JPY
13 623 180 JPY
13 201 597 JPY
55 332 478 JPY
60 886 731 JPY
16 618 911 JPY
15 822 903 JPY
16 161 869 JPY
16 162 007 JPY
13 876 397 JPY
14 657 930 JPY
14 198 319 JPY
13 507 267 JPY
11 630 017 JPY
60 152 598 JPY
80 658 164 JPY
29 391 474 JPY
29 489 700 JPY
28 978 409 JPY
26 199 468 JPY
27 826 799 JPY
25 277 436 JPY
26 121 781 JPY
23 690 752 JPY
72 151 705 JPY
81 478 703 JPY
30 521 174 JPY
30 079 808 JPY
26 392 610 JPY
29 214 674 JPY
27 699 777 JPY
27 385 341 JPY
26 502 825 JPY
70 897 069 JPY
82 437 837 JPY
24 919 988 JPY
21 727 417 JPY
23 360 805 JPY
22 641 419 JPY
22 688 884 JPY
21 061 537 JPY
89 860 919 JPY
101 695 311 JPY
38 883 589 JPY
41 953 913 JPY
39 486 615 JPY
40 715 454 JPY
37 207 767 JPY
89 325 386 JPY
92 547 043 JPY
33 886 851 JPY
32 072 537 JPY
31 480 537 JPY
30 450 707 JPY
84 978 364 JPY
113 653 100 JPY
38 847 518 JPY
39 075 947 JPY
36 765 720 JPY
114 483 706 JPY
128 710 407 JPY
58 115 956 JPY
54 421 451 JPY
112 950 168 JPY
127 917 494 JPY
44 294 727 JPY
119 573 937 JPY
138 934 178 JPY
137 697 043 JPY
52 334 158 JPY
114 132 037 JPY
137 623 135 JPY
160 580 025 JPY
207 772 603 JPY
234 187 727 JPY
284 957 922 JPY
326 037 046 JPY
335 389 228 JPY
432 059 465 JPY
471 650 914 JPY
535 161 681 JPY
582 642 730 JPY
Redovisade
Återstående
311 077 543 JPY
0 JPY
265 661 802 JPY
6 982 843 JPY
248 854 829 JPY
18 371 795 JPY
357 786 582 JPY
57 988 608 JPY
351 426 615 JPY
82 227 236 JPY
289 734 957 JPY
87 779 861 JPY
389 803 569 JPY
183 327 140 JPY
309 763 061 JPY
177 147 407 JPY
313 320 649 JPY
254 608 977 JPY
355 731 520 JPY
416 188 043 JPY
285 162 389 JPY
367 044 523 JPY
258 508 114 JPY
481 434 996 JPY
137 697 043 JPY
916 166 058 JPY
3 874 528 671 JPY
3 049 267 486 JPY

Anpassningsbar för ditt företag

Anpassa och ta fram regler för att hantera olika typer av intäkter i enlighet med dina bokföringsrutiner.

  • Uteslut mellanhandsavgifter
  • Hantera skattebehandling
  • Justera redovisningsscheman
  • Öppna och stäng redovisningsperioder för att göra justeringar i efterhand

Definiera intäktsredovisningsschema för frakt

Tillämpa på

Betalningar som matchar "markleverans"

Behandling

Redovisa 7 dagar efter mottagen betalning

Säkerställ att mellanhandsavgifter behandlas

Tillämpa på

Fakturaposter som matchar "avgifter"

Behandling

Hantera som mellanhandsavgift

Definiera redovisningsschema baserat på expediering av service

Tillämpa på

Produkt-id som matchar "prod_Jqo2bBLbemZkRw"

Behandling

Redovisa på serviceperiodens startdatum

Definiera redovisningsschema vid betalningshändelser

Tillämpa på

Produktbeskrivning som matchar "månadsabonnemang"

Behandling

Redovisa över 30 dagar

Säkerställ att skatter behandlas

Tillämpa på

Fakturaposter som matchar "skatt"

Behandling

Behandla som skatt

Uteslut testtransaktioner

Tillämpa på

Fakturaposter som matchar "test"

Behandling

Uteslut transaktioner

Definiera anpassad behandling av intäkter för stora fakturor

Tillämpa på

Fakturabelopp som överstiger 500 000 JPY

Behandling

Redovisa 50 % för betalning och …

Definiera anpassat schema för utvalda kunder

Tillämpa på

Customers with ID matching “cus_JqwbjAKZ8z5MGL”

Behandling

Redovisa över 2 år

Byte från kontantmetoden till faktureringsmetoden

Tillämpa på

Alla radposter före 1 mars 2021

Behandling

Redovisa vid färdigställande av faktura

Uteslut intäkter från utvalda kundfakturor

Tillämpa på

Kunder med e-postadresser som matchar "test@stripe.com"

Behandling

Uteslut transaktioner

Definiera anpassat schema för fakturor

Tillämpa på

Alla fakturaposter

Behandling

Redovisa över serviceperiod

Uteslut intäkter från destination charges

Tillämpa på

Destination charges

Behandling

Uteslut transaktioner

Omfördela intäkter

Tillämpa på

Fakturaposter som matchar "paket"

Behandling

Redovisa 25 % efter betalning, 75 % över tjänst ...

Definiera flera expedieringar

Tillämpa på

Fakturaposter som matchar "tjänster"

Behandling

Redovisa 40 % efter betalning, 30 % efter 2 dagar …

Kontrollera när intäkter bokförs

Tillämpa på

Alla fakturaposter

Behandling

Redovisa över radartikelns serviceperiod

Revision i realtid

Granska dina finanser enkelt och förbered dig inför extern revision. Revenue Recognition gör det till en sömlös process genom att spåra alla redovisade och förutbetalda intäkter till de bakomliggande kunderna och fakturorna.

Rapporter

Gör månadsboksluten mer effektiva

Få åtkomst till och exportera standardrapporter till dina redovisningssystem.

  • Debet- och kredit-loggar
  • Balansräkningar
  • Resultaträkningar
  • Intäkter i vattenfallsdiagram
  • Åldersanalysrapporter för kundfordringar

Priser

Enkel, transparent prissättning

Redo att sätta i gång?

Förenkla din redovisning med automatisk intäktsrapportering.

Lär dig hur det funkar

Information om vad du kan förvänta dig redan från första början.

Fakturera kunder med Stripe

Abonnemang och fakturor för återkommande betalningar.