Le Monde väljer Stripe för att förbättra lokala och internationella betalningar

Le Monde är en fransk dagstidning som ges ut sedan 1944. Den har genom åren expanderat på digitala plattformar för att nå internationella marknader som USA, Storbritannien, Kanada, Australien och andra fransktalande länder som Belgien och Luxemburg.

Använda produkter

    Payments
    Sigma
    Radar
Europa
Storföretag

Utmaning

Le Monde är känt runt hela världen, men deras läsare är i huvudsak fransktalande. Målsättningen var att expandera internationellt och erbjuda digitalt innehåll på engelska, vilket innebar att Le Monde behövde kunna erbjuda olika betalningsmetoder för att värva och behålla nya abonnenter, särskilt i regioner som USA och Afrika. Man ville även förbättra betalningsupplevelsen för att effektivt efterleva reglerna i EU:s andra betaltjänstdirektiv.

Lösning

Le Monde samarbetade med Stripe för att tillhandahålla en friktionsfri betalningsupplevelse för sina abonnenter i hela världen, med lokala betalningsmetoder som användarna är bekanta med och litar på. Stripes robusta API möjliggör en intuitiv och snabb process genom kassan med färre misslyckade transaktioner. Le Monde använder även Stripe Sigma på Dashboard för rapportering i realtid och Stripe Radar för att hantera bedrägeriarbetet och minska riskerna.

Resultat

Tack vare Stripe kan Le Monde effektivisera sina tekniska lösningar samtidigt som man ökar antalet abonnenter. "Stripe hjälper oss inte bara att förbättra våra betalningshanteringssystem i Frankrike, utan också att skala upp verksamheten och expandera internationellt", berättar Louis Dreyfus, vd för Le Monde. "Nu kan vi genomföra alla de betalningar som tidigare gick förlorade". Le Monde planerar att migrera betalningshanteringen för alla bolagets enheter till Stripe för att dra nytta av fördelarna som Stripe ger dem.

Vet vad du betalar för

Integrerad transaktionsbaserad prissättning utan dolda avgifter

Påbörja din integration

Kom igång med Stripe på så lite som 10 minuter