HelloAsso uppnår en godkännandegrad på 94 % och omvandlar Frankrikes ideella sektor med Stripe

HelloAsso är en kostnadsfri betallösning för franska idrottsklubbar och ideella organisationer. Plattformen hjälper dem att ordna finansiering, arrangera evenemang och genomföra gräsrotsfinansiering, hantera medlemskap och samla in pengar. Organisationen inledde ett samarbete med Stripe för att kunna erbjuda den säkraste och mest tillförlitliga betaltjänsten i den ideella sektorn.

Använda produkter

    Connect
Europa
Plattform

Utmaning

HelloAsso skapades i syfte att ge franska ideella organisationer en heltäckande tillväxtplattform som de kan använda för att locka till sig givare och samla in pengar online. Ideella organisationer är i hög grad beroende av insamlade medel för sin överlevnad och minsta lilla krångel i donationsprocessen äventyrar deras insamlingsmål – och i förlängningen syftet med insamlingen. Eftersom HelloAsso är en gratisplattform är även den beroende av gåvor. Alla former av problem i samband med behandling av gåvor kan leda till att givarna lämnar webbplatsen med oförrättat ärende.

På grund av de komplicerade onboardingkraven på den europeiska marknaden avvisades även 30 % av de ideella organisationerna av betalningsnätverken under onboardingen och kunde inte slutföra den. Detta gav upphov till ekonomiska bekymmer och äventyrade dessa användares renommé.

För att HelloAsso skulle kunna skala upp och lösa dessa utmaningar för ideella organisationer behövde man en användarvänlig betalningsplattform med följande kravspecifikation:

  • Stöd för både engångsbetalningar och återkommande abonnemang samt verktyg som kan överbrygga gapet mellan offline- och onlinedonationer.
  • Förenklad onboardingprocess för kunder.
  • Driftsäkerhet och stabilitet som ökar godkännandegraden och minskar störningar av tjänsten.
  • Oöverträffad kvalitet och säkerhet samt stöd för avsevärda transaktionsvolymer som ett sätt att locka till sig klienter med hög profil.

Lösning

HelloAsso sökte en användarvänlig betallösning för att åstadkomma en smidig och effektiv betalningsupplevelse i kombination med säkra och förstklassiga tjänster. Valet föll på Stripe, som kunde erbjuda skräddarsydda lösningar som uppfyllde HelloAssos behov.

"Det var Stripes goda rykte för stabilitet och höga prestanda som gjorde vi att valde denna kompletta betallösning i vårt arbete med att hantera de specifika utmaningar som ideella organisationer ställs inför", förklarar Bérengère Alart, Chief Product Officer på HelloAsso.

HelloAsso arbetade med Stripes premiumsupportteam för att lösa utmaningarna i samband med onboarding. Stripes team införde möjligheten att skicka in alternativ dokumentation som klienterna lättare kunde få fram. Stripe hjälpte dessutom HelloAssos expansion genom onboarding av konton från branscher som tidigare inte hade stötts. Plattformen uppdaterade även sin dokumentation med ett avsnitt med vanliga frågor och vedertagen praxis för att ytterligare underlätta onboardingprocessen för klienterna.

Stripe Connect, som är särskilt avsett för plattformar och marknadsplatser, gjorde att HelloAsso enkelt kunde ta fram betalningsformulär. Tack vare att funktionen smidigt hanterar både engångsbetalningar och återkommande abonnemang förenklades donationsprocessen för organisationer och deras användare. Integrationen har resulterat i en okomplicerad donationsprocess med minimal friktion för såväl organisationer som givare.

Nu planerar HelloAsso att integrera Tap to Pay i sin mobilapp. Det är en kontaktfri metod där användarna blippar sina enheter för att donera. Den här funktionen kan förvandla smartphones till insamlingsverktyg som kan användas på plats vid liveevenemang. Kort sagt, en revolution för gåvor till välgörande ändamål.

Med Stripes hjälp kunde HelloAsso också se till att man fick en enhetligt hög godkännandegrad för transaktionerna. När en ideell organisation får donationer överförs uppgifterna om dem omgående till Stripe. Varje donation kopplas därefter till organisationens e-plånbok. På så sätt kan organisationer enkelt hålla koll på sina medel via HelloAssos backoffice med hjälp av Stripes effektiva API-integrationer.

HelloAssos verksamhet stärktes ytterligare genom den robusta arkitekturen i Stripe Connect, något som ledde till en kraftig minskning i tjänstavbrotten. Eftersom HelloAsso har en årlig transaktionsvolym på 400 miljoner euro var den stabilitet som Stripe kunde erbjuda helt enkelt nödvändig. Företaget kunde också dra nytta av Stripes process för kundkännedom, genom vilken man säkerställer att de medel som överförs har legitimt ursprung.

Resultat

Tack vare Stripe kan HelloAsso erbjuda ideella organisationer en mer sofistikerad och tillförlitlig tjänst. Integrationen gjorde det möjligt för HelloAsso att optimera betalningshanteringen (både för engångs- och återkommande betalningar), med konkreta resultat som följd.

Rationaliserad användarupplevelse och innovativa insamlingsverktyg

HelloAssos proaktiva syn på onboardingproblem innebar att 120 000 välgörenhetskonton över hela Europa kunde aktiveras och verifieras. Totalt steg användarverifieringsfrekvensen från 50 % till 80 %. Genom att använda Stripe för onboarding och samarbeta med Stripes premiumsupportteam kunde HelloAsso förbättra upplevelsen för sina välgörenhetsorganisationer och effektivisera verksamheten internt.

Med Stripes avancerade funktioner och integrationer har HelloAsso förändrat donationsupplevelsen i grunden. Plattformens intuitiva design gör att ideella organisationer enkelt kan hantera sina medel, samtidigt som givarna får en friktionsfri process.

"Integrationen av Tap to Pay i vår befintliga mobilapp handlar om mer än att lägga till en funktion. Det innebär att vi kommer att överbrygga gapet mellan donationer ute i verkliga världen och online", säger Alart. "Genom den här funktionen i appen håller vi vårt löfte om kostnadsfria, förstklassiga tjänster."

En ökning i godkännandegraden på 25 %

HelloAsso kunde se att graden av betalningsgodkännanden steg som ett resultat av samarbetet med Stripe. Innan det inleddes låg den på 75 % och efter implementeringen av Stripes rationaliserade lösningar ökade den till 94 %. En högre godkännandegrad är ett viktigt mått på tillförlitlighet för ideella organisationer och har en direkt inverkan på HelloAssos affärsmodell som baseras på frivilliga bidrag.

En reduktion i störningar av tjänsten på 99,2 %

Innan samarbetet med Stripe inleddes drabbades HelloAsso av tjänstavbrott som i genomsnitt varade två timmar per månad. Detta orsakade ett avsevärt ekonomiskt bortfall. Med en årlig transaktionsvolym som uppgår till 400 miljoner EUR var det av avgörande betydelse för HelloAsso att kunna bibehålla en störningsfri tjänst. Genom implementeringen av Stripe har dessa avbrott reducerats drastiskt och uppgår nu till endast några få sekunder i månaden. "Språnget från två timmar till ett fåtal sekunder är inte bara en framgång i fråga om ett minskat intäktsbortfall, utan också en indikation på den effektivisering och tillförlitlighet som valet av Stripe förde med sig", avslutar Alart.

Attraktivt för klienter med hög profil

Stripes tillförlitliga arkitektur har också gjort det lättare för HelloAsso att vinna prestigefyllda klienters förtroende. Idrottsförbund, som tidigare var lite ambivalenta gentemot HelloAsso, ser nu organisationen som förstahandsvalet när de söker en lösning för hantering av betalningar och donationer. Både franska basketförbundet och franska tennisförbundet har integrerat HelloAsso i sina verksamhetsstrukturer.

"Vårt samarbete med Stripe har inte bara stärkt vår effektivitet, utan också höjt vår profil i potentiella klienters ögon", påpekar Alart. "Att välkända förbund har valt oss talar sitt tydliga språk om det förtroende och den pålitlighet som vi har byggt upp, inte minst tack vare Stripe."

Vet vad du betalar för

Integrerad transaktionsbaserad prissättning utan dolda avgifter

Påbörja din integration

Kom igång med Stripe på så lite som 10 minuter