Frontdoor förbättrar godkännande- och bedrägerifrekvensen med Stripe

Frontdoor gör det okomplicerat att äga en bostad. Frontdoor utnyttjar avancerad teknik för att erbjuda ett brett utbud av paket och tjänster som hjälper bostadsägare att underhålla, reparera och njuta av sina bostäder.

Använda produkter

    Payments
Nordamerika
Storföretag

Utmaning

Frontdoor vände sig till Stripes professionella tjänster när man behövde vägledning om hur man förbättrar godkännande- och bedrägerifrekvensen, vilket påverkar antalet förfallna premiumfakturor – ett nyckelmått för Frontdoor.

Lösning

Frontdoor samarbetade med Stripes professionella tjänster i ett tvåmånadersuppdrag med målet att ge råd om intäktsoptimering genom att identifiera potentiella förbättringar av godkännande- och bedrägerifrekvensen för premiumfakturor.

Djupgående analys för att identifiera möjligheter

Under uppdragets inledande fas genomförde Stripes professionella tjänster en djupgående analys av Frontdoors integration i syfte att förstå företagets betalningsflöden och identifiera potentiella optimeringar med stor effekt. Resultatet av analysen var en sammanfattning av slutsatser och rekommendationer för att förbättra Frontdoors godkännandefrekvens, rangordnad från de optimeringar som skulle ge störst genomslag till förändringar med mindre effekter som teamet kunde gå tillbaka till i framtiden.

Samarbete som ger omedelbara resultat

Under den andra fasen gav Stripes professionella tjänster Frontdoor detaljerade råd när företaget införde flera förbättringar. Detta nära samarbete gjorde att Frontdoor snabbt kunde lösa blockeringar och uppleva framsteg i realtid. De rekommendationer som implementerades under den här fasen var bland annat:

  • Korrekt märkning av betalningar utanför sessioner för att identifiera automatiska återkommande transaktioner som gjorts medan användarna varit offline, vilket leder till att godkännandefrekvensen ökar.
  • Meddela kunder om betalningsproblem med hjälp av webhooks och fingeravtryck på kort för att identifiera och koppla betalningsmetoder med händelser där fingeravtryck används.
  • Minska antalet falskt positiva blockeringar genom att justera Stripe Radar-reglerna så att de tillåter specifika transaktionstyper.

Resultat

Efter två månader, i slutet av uppdraget, hade Frontdoors nyckelmått för antal förfallna premiumfakturor minskat med 1,84 procent. I takt med att Frontdoor fortsätter att testa och införa fler rekommendationer förväntas siffran att minska kontinuerligt.

Vet vad du betalar för

Integrerad transaktionsbaserad prissättning utan dolda avgifter

Påbörja din integration

Kom igång med Stripe på så lite som 10 minuter