Donorbox behandlar gåvor för drygt 1 miljarder USD med Stripe

Donorbox ger ideella organisationer enkla, transparenta verktyg för att hantera insamlingsaktiviteter och komma i kontakt med givare. Donorbox globala insamlingsnätverk har samlat in mer än 1 miljard USD från nästan fem miljoner generösa givare. Med Stripe som betalningsplattform har Donorbox lyckats minska den belastning regelefterlevnad innebär för dessa ideella organisationer samtidigt som man tillhandahåller en pålitlig, bedrägeriskyddad lösning för att ge gåvor online.

Använda produkter

    Payments
    Connect
    Radar
Nordamerika
Startup

Utmaning

Donorbox skapades för att ge ideella organisationer en övergripande plattform för insamling av onlinegåvor som gör det enklare att uppfylla lagkraven och skyddar dem mot bedrägerier. Många ideella organisationer har slimmade organisationer, vilket innebär att hanteringen av betalningsteknik, komplexa rapporteringskrav och fördelningen av skatteintäkter tar värdefulla resurser i anspråk. Ideella organisationer är också enkla måltavlor för bedragare som ofta testar stulna kreditkort på dessa organisationer med begränsade resurser.

”Ideella organisationer arbetar med slimmade team och när man måste lägga begränsade resurser på efterlevnad, rapportering och bedrägerier minskar deras förmåga att göra skillnad”, säger Charles Zhang, grundare av Donorbox.

Donorbox satte som mål att lösa de här utmaningarna för de ideella organisationer som förlitar sig på gåvor för sitt välgörenhetsarbete. Efter att ha läst positiva recensioner på nätet där Stripe hyllades för att det är lätt att använda, har en okomplicerad kod och stödjande dokumentation beslutade sig Donorbox för att göra en förändring.

Lösning

Donorbox ville erbjuda sina kunder en smidigare betalningsupplevelse samt få gedigen rapportering och bedrägeribekämpning. Man valde Stripe Elements för att effektivisera den övergripande betalningsupplevelsen för ideella organisationer och givare, Stripe Connect för att hantera en sömlös integration i Donorboxs befintliga plattform och minska Donorboxs arbete med att efterleva regelverken samt Stripe Radar för att identifiera och blockera bedrägerier utan att skapa friktion för legitima givare.

”För att ideella organisationer ska kunna nå framgång är det viktigt att de erbjuder givarna ett smidigt och väloljat kassaflöde”, säger Zhang. ”Stabiliteten hos Stripe Elements, med funktioner som validering i realtid och kortuppdaterare, skapar en fantastisk givarupplevelse och uppmuntrar till fortsatt givande.”

Resultat

Med Stripe har Donorbox kunnat expandera till drygt 40 länder då det lilla, men snabbrörliga utvecklarteamet förbättrade användarupplevelsen, optimerade betalningsbehandlingen och minskade förluster som beror på bedrägerier avsevärt.

En minskning med mer än 30 % för förlorade återkommande gåvor

Med Stripes lättanvända erbjudande kunde Donorbox snabbt införa en smidig användarupplevelse samtidigt som man förbättrade säkerheten och möjliggjorde fortsatt tillväxt och expansion.

Att erbjuda en snabb och enkel upplevelse för givare är avgörande för att maximera antalet insamlade gåvor och Stripe hjälper till att ta bort hinder genom att automatiskt fylla i givaruppgifter och validera betalningar i realtid. Vid återkommande gåvor eliminerar Stripes kortuppdaterare nekade betalningar så att gåvor fortsätter att flöda in även om en givares kort har bytts ut. Stripes integration med Plaid gör det också möjligt för ideella organisationer att på ett enkelt sätt ta emot ACH-betalningar för större gåvor eller från institutionella givare.

”Det som kan tyckas vara små optimeringar, som Stripes kortuppdaterare, är viktiga för de här ideella organisationerna eftersom så många förlitar sig på återkommande gåvor”, säger Zhang. ”Enbart kortuppdateraren hjälper till att minska förlorade intäkter med mer än 30 %.”

80 % minskning av antalet bedrägerier på en högfrekvensmarknad

Brottslingar riktar ofta in sig på ideella organisationer för carding, vilket leder till både stora förluster och oavsiktliga nekade betalningar för legitima givare. Stripe Radar använder maskininlärning för att identifiera och blockera bedrägerier samtidigt som riktiga gåvor kan fortsätta flöda till Donorboxs ideella kundorganisationer. Små ideella organisationer har ofta problem att hålla sig flytande på grund av hundratals återkrediteringar och bedrägliga betalningar. Med Radar har Donorbox kunnat minska bedrägerierna med drygt 80 %.

Förenklad betalningsinfrastruktur erbjuder fler funktioner med mindre utvecklingsarbete

Stripe Connect fungerar som betalningsförmedlare, vilket gör att Donorbox slipper den belastning som efterlevnadskrav innebär samtidigt som gåvorna når de ideella organisationerna snabbare. Stripes globala funktioner möjliggör enkel integration med internationella betalningsleverantörer, vilket gör att Donorbox snabbt kan expandera runt om i världen.

”Stripe erbjuder en svit betalningsprodukter som är enkla att integrera så att vi snabbt kan ge ideella organisationer fler fördelar”, säger Zhang.

Stripe tar hand om arbetet med efterlevnad, regelverk och rapportering vid behandling av gåvor så att vi kan fokusera våra begränsade resurser på att göra så stor skillnad som möjligt.

Charles Zhang, Grundare

Vet vad du betalar för

Integrerad transaktionsbaserad prissättning utan dolda avgifter

Påbörja din integration

Kom igång med Stripe på så lite som 10 minuter