LaunchDarkly gebruikt Stripe Climate om alle donaties in de strijd tegen klimaatverandering tot op de cent optimaal te benutten

Met LaunchDarkly kunnen softwareteams sneller en veiliger producten leveren en krijgen ze meer controle over welke gebruikers toegang hebben tot welke functionaliteiten. Het maakt testen makkelijker, biedt meer mogelijkheden om gegevens bij te houden en laat andere teams de release van nieuwe functionaliteiten in goede banen leiden. De groei van het bedrijf was voor de oprichters reden om zowel lokaal als internationaal iets terug te doen. LaunchDarkly besloot te gaan samenwerken met Stripe Climate om te helpen oplossingen voor CO₂-verwijdering op grotere schaal in te zetten in de strijd tegen klimaatverandering.

Gebruikte producten

    Climate
    Payments
Noord-Amerika
Groei

Uitdaging

LaunchDarkly zet zich actief in om als succesvol bedrijf ook wat terug te geven aan de maatschappij, zowel op lokaal als internationaal niveau. Via de LaunchDarkly Foundation ondersteunt het bedrijf belangrijke initiatieven op het gebied van onderwijs, huisvesting en klimaat met financiële middelen en door inzet van werknemers. Het klimaat is een van de speerpunten van het bedrijf, omdat de gevolgen van klimaatverandering een onevenredig grote impact hebben op gemeenschappen met mensen van kleur, met lage inkomens en daklozen.

"Klimaatverandering is een existentiële bedreiging voor het leven op aarde zoals we dat kennen en de armste en meest kwetsbare mensen zijn de eersten die onder de gevolgen lijden", aldus het bedrijf in een gerelateerd blogbericht. "Klimaatverandering is een van de drie focusgebieden van de LaunchDarkly Foundation en wij denken dat CO₂-verwijdering op een effectieve wijze ondersteuning kan bieden bij onze initiatieven."

LaunchDarkly kocht in 2020 oorspronkelijk CO₂-compensatie om klimaatneutraal te worden. Het bedrijf verdiepte zich vervolgens in de problemen en schaalvergroting die kwamen kijken bij CO₂-compensatie via herbebossing en kwam tot de conclusie dat CO₂-verwijdering een betere optie is. De ontwikkeling van technologie voor CO₂-verwijdering verliep echter te traag. LaunchDarkly zocht daarom een partner die kon helpen in de strijd tegen klimaatverandering en tegelijk de ontwikkeling van deze belangrijke nieuwe technologie kon ondersteunen.

Oplossing

LaunchDarkly koos voor Stripe Climate om zijn klimaatdoelen te bereiken vanwege de nadruk op CO₂-verwijdering. Met Stripe Climate kunnen platforms eenvoudig een deel van hun inkomsten afdragen zodat opkomende technologieën voor CO₂-verwijdering op grotere schaal kunnen worden ingezet. Dat kan via eenmalige facturen of terugkerende bijdragen. Platforms kunnen vervolgens klimaattoezeggingen delen met hun klanten en kunnen erop rekenen dat 100% van alle bijdragen wordt besteed aan wetenschappelijk ondersteunde projecten. Veel bedrijven op het gebied van CO₂-verwijdering zijn nog relatief nieuw en werken op kleine schaal. Stripe investeert in een vroeg stadium in deze bedrijven. Met dit geld kunnen ze bewijzen dat ze commercieel levensvatbaar zijn en zo meer aandacht en investeringen aantrekken. Voor elf van de veertien ondersteunde bedrijven op het gebied van CO₂-verwijdering was Stripe Climate de allereerste klant.

"Stripe Climate koopt vooraf verwijderde CO₂ tegen de marktprijs", aldus het blogbericht. "Deze prijs is vaak hoog omdat de ontwikkeling bij deze organisaties zich in een vroeg stadium bevindt en ze op kleine schaal opereren... De basis die door deze aankopen wordt gelegd, kan door bedrijven worden benut om te bewijzen dat deze markt commercieel levensvatbaar is. Dit trekt op zijn beurt weer investeerders en ondernemers aan."

LaunchDarkly vertelt waarom het besloot samen te werken met Stripe Climate:
- Stripe helpt om CO₂-verwijdering goedkoper te maken door bedrijven te ondersteunen die commerciële oplossingen voor CO₂-verwijdering bouwen, schalen en commercieel aantrekkelijk maken.
- Stripe erkent de duurzaamheidsvoordelen van CO₂-verwijdering ten opzichte van CO₂-compensatie via natuurinitiatieven en de behoefte om sneller en meer progressie te maken bij het tegengaan van klimaatverandering.
- 100% van alle bijdragen via Stripe gaat naar ondersteunde oplossingen, zodat elke gedoneerde euro optimaal wordt benut. Stripe houdt dan ook geen commissies of extra kosten in.

Resultaten

Sinds de lancering van Stripe Climate in oktober 2021 heeft LaunchDarkly met zijn bijdragen het gebruik en de ontwikkeling van technologie voor CO₂-verwijdering ondersteund. Dit sluit perfect aan op wat de LaunchDarkly Foundation wil bereiken, namelijk iets goed doen met de middelen die het heeft. LaunchDarkly wilde zijn royale bijdragen investeren in programma's die een groot en duurzaam verschil kunnen maken in de aanpak van klimaatverandering. Stripe Climate ondersteunt veelbelovende initiatieven voor CO₂-verwijdering met investeringen in een vroeg stadium zodat de technologieën kunnen worden doorontwikkeld en op grotere schaal kunnen worden ingezet.

In een blogbericht schreef LaunchDarkly: "Deze aankopen [door Stripe Climate] zijn een belangrijk signaal om te laten zien dat er vraag is op de markt."

100% van de bijdragen gaat rechtstreeks naar projecten voor CO₂-verwijdering

LaunchDarkly is zich ervan bewust dat het bedrijf een ecologische voetafdruk heeft vanwege de energie die nodig is om de servers draaiende te houden en de brandstof die wordt gebruikt op de internationale vluchten die werknemers nemen om zaken te doen. Toen CO₂-compensatie niet afdoende bleek, besloot LaunchDarkly te gaan samenwerken met Stripe Climate om ervoor te zorgen dat de volledige bijdrage van het bedrijf ten goede komt aan geverifieerde projecten voor CO₂-verwijdering.

LaunchDarkly benadrukt: "Stripe Climate is slechts een doorgeefluik en brengt geen commissie in rekening. 100% van de bijdrage van de LaunchDarkly Foundation wordt besteed aan CO₂-verwijdering. Dit was de enige manier die we hebben gevonden om een financiële bijdrage te leveren aan CO₂-verwijdering."

Diverse initiatieven in de strijd tegen klimaatverandering

De LaunchDarkly Foundation ondersteunt een scala aan initiatieven op het gebied van klimaat, onderwijs en huisvesting. Het bedrijf kan een grotere impact maken door de ontwikkeling van duurzame technologieën voor CO₂-verwijdering te ondersteunen via Stripe Climate. Daarnaast blijft LaunchDarkly ook milieuorganisaties ondersteunen die werken aan gezondere oceanen en het planten van bomen.

In een artikel over de keuze om CO₂-verwijdering te ondersteunen formuleert LaunchDarkly het als volgt: "We financieren nu directe afvang van CO₂ via Stripe Climate omdat we zo kunnen helpen om CO₂-verwijdering goedkoper te maken en de schaalbaarheid te verbeteren. We denken dat dit uiteindelijk een grotere impact heeft op klimaatverandering dan het compenseren van de CO₂-uitstoot van ons bedrijf."

Weet precies wat je betaalt

Overzichtelijke tarieven per transactie, dus geen verborgen kosten

Begin nu met de integratie

Ga binnen 10 minuten aan de slag met Stripe