ร่วมกันสร้างการเติบโตให้กับ GDP บนอินเทอร์เน็ต

Stripe สร้างเครื่องมือทางการเงินและระบบเศรษฐกิจบนอินเทอร์เน็ต เราช่วยให้ธุรกิจสตาร์ทอัพขนาดเล็ก รวมถึงบริษัทใหญ่ๆ ทั่วโลกสร้างผลิตภัณฑ์ โมเดลธุรกิจ และขยายธุรกิจออกสู่ตลาดสากลได้ และเราอยากให้คุณเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินงานนี้

ลูกค้าของเราเป็นองค์กรที่มีความมุ่งมั่นมากที่สุดในระดับโลก ก่อนหน้านี้ ลูกค้าของเราจะต้องสร้างช่องทางดำเนินงานด้านการเงินที่ใช้เฉพาะอย่าง ซึ่งยังไม่ครอบคลุมทุกความต้องการและเต็มไปด้วยข้อผิดพลาดในระบบมากมาย แต่ในปัจจุบันนี้ เรากำลังคิดค้นและพัฒนาระบบที่ซับซ้อนแต่จำเป็นต่อการสร้างเครือข่ายการเงินและการชำระเงินที่ครอบคลุมทั่วโลก ผู้ประกอบการและองค์กรหลายๆ แห่งจึงมีเวลาในการสร้างมูลค่าให้ธุรกิจได้มากขึ้นโดยไม่ต้องเสียเวลาไปกับงานด้านการโอนย้ายเงิน

เราดำเนินงานขอบเขตที่กว้าง แต่บริษัทของเรายังมีขนาดเล็กเมื่อเทียบกับโอกาสที่เราได้รับ เราจึงยังมีงานมากมายรออยู่ ซึ่งหมายความว่าคุณจะได้รับโอกาสที่ไม่เคยมีมาก่อนในการช่วยให้ทุกคนเข้าถึงเศรษฐกิจระดับโลกไปพร้อมๆ กับการหน้าที่ที่สำคัญที่สุดในบทบาทของคุณ

เราให้ความสำคัญกับสิ่งที่เราคิดค้นเพื่อผู้อื่น

เราให้ความสำคัญกับรายละเอียดของทุกสิ่งที่เราทำ ทุกสิ่งที่ช่วยให้ธุรกิจทั่วโลกมีเวลาให้กับสิ่งที่สำคัญที่สุดในธุรกิจของตนเอง เช่น Lyft ที่มุ่งเน้นการให้บริการกับผู้ขับและผู้โดยสารให้ได้รับความพึงพอใจ โดยที่ทั้งสองฝ่ายไม่ต้องโอนเงินให้กันเอง ในขณะที่ Slack ทุ่มเทกับการปรับเปลี่ยนวิธีการสื่อสารในองค์กรได้โดยไม่ต้องออกใบแจ้งหนี้ใดๆ ส่วน Khan Academy ช่วยเผยแพร่และสร้างการเรียนรู้ได้ทั่วโลกโดยไม่ต้องจัดการกับการฉ้อโกงบัตรเครดิต เราภาคภูมิใจกับการช่วยเหลือให้ธุรกิจต่างๆ ได้ดำเนินงานในส่วนที่ตนเองเชี่ยวชาญผ่านการแก้ไขปัญหาด้านระบบโครงสร้างที่ซับซ้อนที่อาจเป็นอุปสรรคต่อการเติบโต

ร่วมกันสร้างระบบพื้นฐานทางเศรษฐกิจบนอินเทอร์เน็ต

ความท้าทายที่เรากำลังเผชิญอยู่

ลูกค้าแสดงความเชื่อมั่นในตัวเราโดยมอบหมายหน้าที่อันยิ่งใหญ่ในการดำเนินงานให้ธุรกิจของลูกค้า เราไม่เคยย่อท้อต่อการทำหน้าที่นั้นเพื่อให้ได้มาซึ่งความเชื่อมั่นจากลูกค้า และนี่คือส่วนหนึ่งของงานที่เรารับผิดชอบแม้ในช่วงเวลากลางคืน

เรามีจำนวนพนักงานที่จำกัด

ธุรกิจของเราเติบโตรวดเร็วกว่าขนาดของบริษัทมาก เมื่อเราวางแผนและจัดลำดับความสำคัญของงานก็พบว่าโครงการที่ "ไม่สำเร็จตามเป้าหมาย" (ซึ่งเป็นงานที่ทำในแผนระยะสั้นไม่ได้เนื่องจากเราไม่มีบุคลากรเพียงพอ) เป็นงานที่น่าตื่นเต้นและจะให้ผลลัพธ์จากการทำงานสูง แต่เรายังคงตั้งมาตรฐานในการสร้างสิ่งต่างๆ และการมีปฏิสัมพันธ์กับลูกค้าไว้ในระดับที่สูงมากเช่นเดิม เราจึงไม่ต้องการที่จะสร้างผลลัพธ์ให้ได้จำนวนมากจนมาตรฐานเหล่านั้นตกลง

เราจะเติบโตได้เมื่อลูกค้าได้เติบโต

การทำงานให้มากกว่าคู่แข่งคงจะไม่เพียงพอ เราจึงต้องทำงานให้มากกว่าลูกค้าทุกๆ รายด้วย เราต้องขยายบริการไปยังภูมิภาคที่ลูกค้าต้องการขยายกิจการก่อนที่ลูกค้าจะเริ่มลงมือทำ เราต้องรองรับรูปแบบการค้าที่ยังไม่เคยมีที่ไหนมาก่อน เนื่องจากลูกค้ากำลังทุ่มเทกับการพัฒนารูปแบบการค้าเหล่านั้นขึ้นมา เราต้องนำหน้าธุรกิจหลายล้านรายที่ใช้งาน Stripe ทุกวัน จึงจะช่วยให้ธุรกิจเหล่านั้นเติบโตและประสบความสำเร็จได้

เราไม่ได้มีคำตอบสำหรับทุกสิ่ง

ปัญหาที่เรามุ่งมั่นอยากแก้ไขที่สุดเป็นปัญหาที่อยู่นอกเหนือความเชี่ยวชาญของเราในปัจจุบัน และนี่เป็นสิ่งที่กระตุ้นให้เราเดินหน้าต่อ อีกทั้งยังช่วยให้บุคลากรใน Stripe เรียนรู้และเติบโตได้เป็นอย่างดี หากชาว Stripe แสดงให้เราเห็นถึงศักยภาพในการทำสิ่งเหล่านั้นได้ เราก็พร้อมมอบหมายหน้าที่อันยิ่งใหญ่ในทุกขั้นของบทบาทหน้าที่ที่เขาได้รับ ที่ผ่านมาเราขยายธุรกิจไปสู่ประเทศใหม่ๆ ได้ด้วยทีมงานคุณภาพที่มีเพียง 2 คน เรามีผลิตภัณฑ์ประจำบริษัทที่โดดเด่นจากฝีมือการสร้างของวิศวกรที่เพิ่งเริ่มเข้าทำงานหลังจบการศึกษา (หรือเข้าฝึกงาน) เพียง 1-2 คน

เรากำลังสร้างรากฐานเพื่อการดำเนินงานในระยะยาว

เราต้องก้าวให้ทันต่อการเติบโตของอินเทอร์เน็ต และรักษาสถานะการเป็นหนึ่งในองค์กรบนโลกอินเทอร์เน็ตที่น่าเชื่อถือที่สุดเอาไว้ให้ได้ เราต้องคิดค้นและสร้างวิธีการทำงานที่ทั้งตอบสนองความต้องการในการดำเนินงานอย่างแข็งขันแบบที่ธุรกิจสตาร์ทอัพต้องการ ไปพร้อมๆ กับการสร้างเส้นทางอาชีพที่ยั่งยืนและการสร้างระบบจำข้อมูลขององค์กร เราอยากให้ช่วงเวลาการดำเนินงานของ Stripe ดำเนินไปอย่างยาวนานหลายสิบปี โดยที่ไม่ต้องรื้อคลังข้อมูลใหม่ทุกๆ 18 เดือนที่พนักงานลาออก

ผู้ที่เหมาะกับงานมักไม่คิดว่าตัวเองเหมาะกับงาน

พนักงาน Stripe ที่ประสบความสำเร็จมักเป็นนักคิดที่มีหลักการรองรับและมองว่างานที่น่าทำนั้นมักจะไม่ใช่งานที่ง่าย เราต้องการบุคลากรที่ไม่กลัวว่าตนเองจะคิดได้ไม่ถูกต้อง บุคลากรที่กล้าหันมาสนับสนุนในสิ่งที่ตนเองไม่เห็นด้วยตอนแรก และบุคลากรที่ตัดสินใจด้วยข้อมูลตัวเลขและรายละเอียดต่างๆ ที่มีอยู่ การทำงานของเรามักอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่แน่นอน และเรามองว่าการคล้อยตามโดยไม่โต้แย้งใดๆ และการพิจารณาที่ไม่รอบคอบไม่สมควรเกิดขึ้นในการทำงานของเรา

ระบบการเงินสากลอาจดูเป็นส่วนงานที่เข้าใจยาก แต่ที่จริงแล้วไม่ได้เป็นอย่างนั้น ในระบบนี้จะมีเพียงบุคลากรและคอมพิวเตอร์เหมือนกับระบบการทำงานอื่นๆ ที่คุณเคยสัมผัสมาก่อน ชาว Stripe ส่วนใหญ่ไม่เคยมีความรู้หรือประสบการณ์ด้านการเงิน แต่ก็เติบโตได้ด้วยมุมมองการทำงานที่แปลกใหม่ เราจึงมองหาบุคลากรทั่วไปที่ทำงานในส่วนปฏิบัติงานใดก็ได้ ศึกษาและเรียนรู้ในสาขาที่ไม่เคยได้เรียนมาก่อน และทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพในงานที่ตัวเองไม่ได้มีหน้าที่ประจำ

เราต้องการบุคลากรที่มีทักษะพิเศษ ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญในสาขาของตนเองและพร้อมที่จะใช้เวลาหลายปีในการยกระดับความก้าวหน้าของสาขานั้น เราทราบดีว่าองค์กรจะประสบความสำเร็จไม่ได้หากไม่มีการทำงานของบุคลากรที่เราจะคอยสนับสนุนตลอดช่วงเวลาอันยาวนานในการทำงานของตัวเอง

Stripe อาจไม่เหมาะกับพนักงานทำงานได้ดีในสภาวะการทำงานที่มีความขัดแย้งสูง เพราะเราพยายามที่จะผลักดันคุณค่าในการเห็นอกเห็นใจผู้อื่นไปพร้อมกับการส่งเสริมให้ชาว Stripe กล้าเสี่ยงและปฏิบัติงานได้ด้วยความมั่นใจแม้ว่าจะมีความคิดเห็นไม่ตรงกันก็ตาม เราหวังว่าคุณจะสร้างสมดุลระหว่างการเป็นผู้ที่กล้าพูดในสิ่งที่ควรพูด และให้การสนับสนุนกับผู้อื่นไปพร้อมกัน

เสริมสร้างแนวคิดสากล

Stripe มีฐานการทำงานอยู่บนอินเทอร์เน็ต โดยมีสำนักงานที่ซานฟรานซิสโกเป็นศูนย์กลางในการควบคุมการดำเนินงานมานานนับตั้งยุคเริ่มต้นของเรา ซึ่งจะมีการเปลี่ยนแปลงในอนาคต การค้าทั่วโลกในอนาคตจะพึ่งพาจุดศูนย์กลางของเทคโนโลยีและบริการด้านการเงินที่มีอยู่เหมือนในปัจจุบันน้อยลง

ที่ตั้งธุรกิจของเรา

พนักงาน Stripe มากกว่า 4,000 คนดำเนินการสร้างผลิตภัณฑ์และให้ความช่วยเหลือกับลูกค้าจากสำนักงานในซานฟรานซิสโก ชิคาโก นิวยอร์ก ซีแอตเทิล อัมสเตอร์ดัม บังกาลอร์ เบอร์ลิน ดับลิน ลอนดอน ปารีส เมลเบิร์น สิงคโปร์ เม็กซิโกซิตี้ และโตเกียว นอกจากนี้พนักงานบางส่วนยังทำงานจากที่บ้านและ Co-working Space

เป้าหมายของเรา

เราต้องดำเนินงานทั่วโลกเพื่อให้เข้าใจถึงวัฒนธรรมในพื้นที่เหล่านั้นได้จริงโดยไม่พึ่งพาอินเทอร์เน็ต หากเราไม่ได้โดยสารรถแท็กซี่ไปกับลูกค้าในสิงคโปร์ หรือซื้ออาหารกับเขาในซุ้มอาหารมังสวิรัติที่บังกาลอร์ เราคงไม่ทราบว่าความต้องการของลูกค้าคืออะไร เราต้องพูดคุยกับลูกค้าในภาษาที่ลูกค้าเข้าใจ ไม่ว่าจะเป็นการสื่อสารโดยตรงหรือยกตัวอย่างเปรียบเทียบ (ชาว Stripe ในสำนักงานหลายๆ แห่งของเราพูดคุยกันโดยใช้มากกว่า 30 ภาษา หากคุณเดินไปทานข้าวกลางวันก็อาจได้ยินถึง 5 ภาษาเลยทีเดียว) ทั้งหมดนี้คือสิ่งที่เราต้องให้ความสำคัญเพื่อให้พัฒนาการใช้งานที่รองรับการชำระเงินในแต่ละประเทศที่เหมาะกับทุกคนได้

สิ่งที่เรากำลังปรับปรุง

เรามีก้าวย่างที่สำคัญซึ่งสำเร็จลุล่วงไปแล้ว แต่ก็ยังมีงานในอนาคตที่ท้าทายความสามารถของเรา ซึ่งเรามีบุคลากรที่ทำงานเป็นทีมอยู่ใน 4 ทวีปทั่วโลก เรายังต้องการบุคลากรที่เป็นเหมือนเรี่ยวแรงสำคัญในการทำงานระดับสากล โดยมีบุคลากรอีกส่วนที่จะต้องรับฟังความต้องการของแต่ละพื้นที่ ผู้ใช้ของเราคงจะทึ่งเมื่อทราบว่า Stripe ไม่ได้ดำเนินงานในประเทศที่ผู้ใช้อาศัยอยู่ และเราจะขยายการดำเนินงานในอีกหลายพื้นที่

เราทำการสำรวจใน Stripe ปีละ 2 ครั้งเพื่อปรับปรุงการทำงานในแง่ขององค์กรและตัวบุคคล

 • สำรวจและแบ่งปันข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ

  ฉันเข้าใจว่า Stripe ตัดสินใจอย่างไร และได้รับทราบถึงข้อเปลี่ยนแปลงที่สำคัญต่างๆ เป็นอย่างดี

  57%
  31%
  11%
 • คำติชม

  ฉันได้รับคำติเพื่อก่อจากเพื่อนร่วมงาน

  66%
  24%
  10%
 • ความเชื่อมั่นใน Stripe

  ฉันเชื่อในอนาคตและเป้าหมายของบริษัท

  92%
  6%
 • พึงพอใจ
 • เฉยๆ
 • ไม่พึงพอใจ

การส่งเสริมเพื่อการทำงานที่ดีที่สุด

เรามีสวัสดิการที่ครอบคลุมและน่าสนใจเมื่อเทียบกับบริษัทอื่น แต่เรามีโอกาสการทำงานที่หาจากที่ไหนไม่ได้ ซึ่งก็คือผลลัพธ์ที่คุณเป็นผู้สร้างจากการทำงานในธุรกิจสตาร์ทอัพที่เติบโตอย่างรวดเร็ว และการทำงานกับแพลตฟอร์มที่มีขอบเขตงานที่กว้างขวาง (และเติบโตเร็วเช่นกัน)

การฝึกอบรมและการให้คำปรึกษา

เมื่อได้เข้าทำงานที่ Stripe แล้ว คุณจะต้องเข้ารับการเตรียมความพร้อมสำหรับการทำงานในเชิงลึกเป็นเวลา 2 สัปดาห์ โดยเราจะจับคู่คุณกับสมาชิกในทีมที่มีประสบการณ์เพื่อให้คุณเห็นวิธีการทำงาน จากนั้นคุณจะได้เรียนรู้ผ่านการทำงานจริง สำหรับพนักงานของ Stripe การทำงานที่อยู่นอกเหนือจากความเชี่ยวชาญของตนเองเป็นเรื่องปกติ เราจึงส่งเสริมให้บุคลากรเข้าเรียนในคลาสที่ได้ลงมือปฏิบัติจริง ซึ่งสอนโดยผู้เชี่ยวชาญภายในองค์กรและผู้เชี่ยวชาญจากภายนอกในหลายหัวข้อ ตั้งแต่หัวข้อเรียนรู้การเขียนโค้ด ไปจนถึงการคิดแบบนักกฎหมาย

มุมมองที่แตกต่าง

ชาว Stripe มีพื้นเพที่แตกต่างกันโดยมีประสบการณ์การทำงานด้านวิศวกรรม การออกแบบ การปฏิบัติงาน การให้คำปรึกษา ส่วนงานของรัฐ การเงิน การแพทย์ การศึกษา รวมไปถึงด้านนิติมานุษยวิทยา เราอยากให้พนักงานและองค์กรของเราถ่อมตนอยู่เสมอ และเราทราบดีว่าการทำในสิ่งที่ยอดเยี่ยมไม่จำเป็นต้องพึ่งพาใครอื่น แต่การทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งให้ประสบความสำเร็จร่วมกับคนอื่นๆ นั้นย่อมดีกว่า และองค์กรของเราภายในก็ทำงานกันอย่างโปร่งใสและเปิดเผย คุณจึงได้เรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญในด้านต่างๆ หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับงานด้านวิศวกรรม การดำเนินงานในธุรกิจสตาร์ทอัพ กลยุทธ์ขององค์กร หรือแม้แต่เศรษฐกิจโลก และคนอื่นๆ ก็อยากเรียนรู้จากคุณเช่นกัน

ความรู้สึกเป็นเจ้าของและผลลัพธ์ที่ได้

Stripe มีเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ แต่การทำงานจริงของเราส่วนมากมักเกิดจากทีมเล็กๆ และการทำงานกับพาร์ทเนอร์ธนาคารในญี่ปุ่น การโอนย้ายเงินหลายพันล้านดอลลาร์ในพื้นที่ทั่วโลก และผลักดันข้อจำกัดการแสดงภาพเคลื่อนไหวที่เหมือนในเบราว์เซอร์เมื่อเปิดหน้าผลิตภัณฑ์ของเราในเว็บล้วนแล้วแต่เป็นงานที่ต้องใช้พลังของทีมทั้งสิ้น ในองค์กรของเรามีบุคลากรฝีมือดีที่ใส่ใจในทุกรายละเอียด สร้างสรรค์ผลงานขึ้นมาโดยที่ไม่มีต้นแบบใดๆ จากนั้นจึงทำจนกว่าจะเสร็จสิ้น และตรวจสอบความเรียบร้อยจนกว่าจะออกมาเป็นผลงานที่ยอดเยี่ยมที่สุด คุณจะไม่มีทางเห็นถึงสิ่งที่ให้ผลลัพธ์ในวงกว้างจนกว่าคุณจะได้ลงมือสร้างมันขึ้นมาเอง

เราอยากพูดคุยกับคุณ

เราจะเลือกผู้คนนับร้อยที่อ่านข้อความเหล่านี้ทั้งหมดเข้าทำงาน เพราะเราเชื่อว่าหากเขาไม่เข้าใจถึงสิ่งที่เราต้องการ เป้าหมายขององค์กรคงจะไม่มีทางบรรลุผล เรายินดีที่จะตอบคำถามเกี่ยวกับโอกาสการทำงานหรือการได้พูดคุยกับคุณเรื่องทางเลือกต่างๆ ผ่านแชท โปรดอย่ากังวลหากยังเลือกงานที่ต้องการไม่ได้ คุณจะได้ทราบข้อมูลทางเลือกต่างๆ เพิ่มเติมเมื่อเราเริ่มพูดคุยกัน

ดูตำแหน่งที่เปิดรับอยู่
You’re viewing our website for Australia, but it looks like you’re in the United States.