Nasdaq väljer Stripe för stark säkerhet och skalbarhet

Nasdaq är ett globalt teknikföretag som demokratiserar tillgången till kapitalmarknaderna. Företaget äger och driver flera börser i USA och Europa.

Använda produkter

    Payments
    Billing
Nordamerika
Storföretag

Utmaning

Efter att ha gjort flera förvärv insåg Nasdaq att de behövde en betalningsleverantör som kunde hjälpa dem att arbeta säkert i alla deras dotterbolag och dessutom bidra till att förbättra deras återkommande fakturering och finansiella rapportering.

Lösning

Med Stripe Payments kunde Nasdaq ge kunderna enkla kortbetalningsalternativ och samtidigt skydda deras uppgifter med hjälp av stark säkerhet och tillförlitlighet. Stripe Billing ger även Nasdaq-teamet fullständig kapacitet för hantering av abonnemang.

Resultat

Med Stripe Billing kan Nasdaq flexibelt fakturera sina kunder på återkommande basis, och dessutom acceptera alternativa betalningsmetoder. Nasdaq kommer även fortsättningsvis att utveckla sina programvarulösningar med hjälp av Stripes ledande infrastruktur för säkerhet.

Vet vad du betalar för

Integrerad transaktionsbaserad prissättning utan dolda avgifter

Påbörja din integration

Kom igång med Stripe på så lite som 10 minuter