Findigs ökar andelen bankanslutningar med 14 % tack vare Stripe Financial Connections

Digital riskbedömning utgör grunden i Findigs verksamhet och används av fastighetsägare för att kontrollera potentiella hyresgäster och förenkla hyresansökningsprocessen. Hyresgäster kan ge tillstånd till att vissa av deras bankkontouppgifter delas med plattformen och på så sätt visa att de uppfyller kriterierna och kan börja betala hyra. Samtidigt kan också hyresgäster använda Findigs för att enkelt gå igenom hyresansökningsprocessen och snabbare få veta om de har blivit godkända, tack vare de integrerade verifieringsverktygen.

Använda produkter

    Financial Connections
    Checkout
Nordamerika
Startup

Utmaning

För att godkänna ansökningar från potentiella hyrestagare måste fastighetsbolag kunna lita på att de ekonomiuppgifter de får från sina sökande är riktig och tillförlitlig. Findigs, en plattform designad för att förbättra uthyrningsprocessen för båda parter, ville ge hyrestagare och fastighetsbolag en snabb och säker screening-process som de kunde lita på.

För att hjälpa fastighetsbolag fatta snabba och informerade beslut behövde Findigs tillhandahålla en holistisk vy över hyrestagarens finansiella hälsa, inklusive inkomstkällor och kontantflöden, samt ett sätt att verifiera deras identitet.

Vanligtvis måste hyrestagaren stänga ner ansökningsflödet för att logga in på sitt bankkonto, ladda ner alla relevanta ekonomiuppgifter och därefter manuellt ladda upp dem på en ansökningsplattform. Findigs ville effektivisera flödet för att göra ansökningsprocessen så friktionsfri som möjligt.

Och för att säkerställa att såväl fastighetsägare som hyrestagare kände sig bekväma med att använda plattformen och hade tilltro till systemets säkerhet och riktighet, var det väsentligt för Findigs att vinna användarnas förtroende.

Lösning

Findigs har jobbat med Stripe sedan lanseringen, när de implementerade kassalösningen Stripe Checkout. Med Stripes dokumenterade roll som en partner man kan lita på var betalleverantören ett naturligt val när Findigs behövde tillförlitlig åtkomst till de sökandes hyresrelaterade betalningshistorik och inkomstuppgifter i syfte att effektivisera uthyrningsprocessen och göra den säkrare.

Findigs använde Stripe Financial Connections för att sömlöst ansluta till hyrestagares bankkonton. Allt hyrestagaren behöver göra är att länka sitt bankkonto under ansökningsprocessen och bevilja Findigs åtkomst till de uppgifter som är tillgängliga.

Med en enda Stripe-integration och inbäddad autentisering låter Financial Connections Findigs verifiera kontoinnehavare, kontrollera saldon för att bekräfta att användare är förmögna att betala och erhålla data om hyrestagares kontantflöden och inkomster – allt från en rad olika finansinstitut.

Findigs var medvetna om att hyrestagarna behövde kunna lita på att plattformen kunde skydda deras känsliga uppgifter och ville ha en partner med ett etablerat varumärke förknippat med dataskydd och integritet.

"Det krävs mycket tillit för att man ska vilja tillhandahålla ett företag sina privatekonomiuppgifter", säger Sebastian Hart, director of finance and business development hos Findigs. "Genom att samarbeta med ett varumärke som kunderna känner igen, till exempel Stripe, kan vi få dem att känna sig bekväma med att dela sin information och lita på att den skyddas."

Resultat

Genom att främja säker delning av kunders finansiella data har Findigs kunnat effektivisera sin inkomst- och identitetsverifieringsprocess, förebygga bedrägerier och implementera en riskbedömningsmotor som är designad att göra det lika lätt att hyra en bostad som att boka ett hotellrum.

14 % högre konverteringsgrad och över 100 000 månatliga anslutningar

Sedan Findigs implementerade Financial Connections har företaget sett en ökning på 14 % av personer som fullföljer processen med att verifiera sin bankkontoinformation, vilket har resulterat i över 100 000 bankanslutningar per månad. Företaget tillskriver ökningen till de sökandes ökade tilltro till hur systemet samlar in och använder data under den snabba och pålitliga kontolänkningsprocessen.

"Vi har en vision om att skapa en magisk kundupplevelse där allt är integrerat och sker bakom kulisserna", förklarar Hart. "Det är vad vi vill uppnå sett ur ett riskbedömningsperspektiv, och med Stripe kan vi skapa en sådan upplevelse."

Anslutning till över 90 % av amerikanska bankkonton främjar finansiell inkludering

Det är en sak att verifiera en persons inkomst när den personen bara har ett jobb och en inkomstkälla per månad – för frilansare och andra gigarbetare med flera inkomstkällor blir processen snabbt mer komplicerad. Med Financial Connections får Findigs större inblick i en sökandes inkomststatus så att de lättare kan bedöma huruvida hyrestagaren kan betala hyran. Findigs ansluter omedelbart till över 90 % av amerikanska bankkonton och hämtar lätt data på användarens begäran, vilket hjälper företaget att expandera sin riskbedömning och pool med godkända hyrestagare. Det är ett smidigt sätt att göra processen mer jämlik för alla sorters inkomsttagare och göra det lättare att få tillträde till bostadsmarknaden.

Hundratals insparade timmar

Jämfört med att själva granska kundernas kontoutdrag sparar Findigs support- och riskbedömningsteam i dag hundratals timmar varje månad på att kunna ansluta till kundernas bankuppgifter direkt i realtid. Istället för att verifiera användarnas inkomst manuellt kan företaget nu fokusera på att utveckla sin kärnverksamhet och sina riskbedömningsverktyg.

Vet vad du betalar för

Integrerad transaktionsbaserad prissättning utan dolda avgifter

Påbörja din integration

Kom igång med Stripe på så lite som 10 minuter