Een ongewone benadering

Ben je veelzijdig, behulpzaam, ongeduldig, maar kun je je vooral goed inleven in de gebruiker? Dan nodigen we je uit om mee te schrijven aan het eerste hoofdstuk van ons verhaal. En we verwachten dat je een belangrijke rol zal spelen in de ontwikkeling van de verhaallijnen.

Een cultuur die is ontworpen voor developers

Je bent niet alleen bezig met de nieuwste ontwikkeling op het internet, maar werkt bovendien samen met uitzonderlijke mensen die hun uiterste best doen om hun doel te bereiken. Mensen met onverbiddelijk hoge eisen die anderen inspireren om meer te doen en verder te gaan.

Een omgeving die gericht is op groei

We hebben een platte organisatiestructuur zonder functieomschrijvingen. Bij ons gaat het om wat je doet, niet om de naam van je functie. We waarderen managers die experts op hun gebied zijn (en blijven) en in de praktijk hun handen uit de mouwen willen steken. Daarnaast hechten we veel waarde aan het ontwikkelen van talent en het opzetten van succesvolle organisaties. Je kunt enorm veel invloed hebben en grote stappen voorwaarts maken in je carrière zonder mensen te managen. We willen graag dat jij ons vertelt hoe je werk moet worden gedaan. Misschien levert het iets op waar wij nooit aan hadden gedacht. Zo hebben we accountmanagers gehad die een uitgeverij zijn begonnen, stagiairs die een hele bedrijfsunit runnen en deelnemers aan hackatons die voor het bedrijf bepalende producten hebben ontwikkeld.

Doelbewuste communicatie

We hebben altijd heel bewust informatie met elkaar gedeeld. Onze communicatienormen voor bedrijfsbrede vergaderingen, vraag-en-antwoordsessies, wiki's, e-mails en interne berichten zijn uniek, omdat we informatie voor iedereen toegankelijk willen maken en hokjesdenken proberen te voorkomen. Stripe-medewerkers worden zelfs aangemoedigd om 'mee te gluren' bij projecten van collega's om meer te weten te komen over de gang van zaken en om relevante feedback te geven. We hechten buitengewoon veel waarde aan transparantie omdat we ervan overtuigd zijn dat toegang tot informatie essentieel is om optimaal te kunnen presteren. En vooral omdat we veel van elkaar kunnen leren.

Snel tempo en oog voor detail

In tegenstelling tot wat veel mensen denken, is het mogelijk om snel vooruitgang te boeken zonder de details uit het oog te verliezen. Het is alleen moeilijker. Bij het faciliteren van geldstromen is het van essentieel belang dat vernieuwing en zorgvuldigheid niet op gespannen voet met elkaar komen te staan. In onze beginperiode werd elke API-fout naar iedereen in het bedrijf gemaild. En nu we op piektijden 10.000 API-verzoeken per seconde krijgen, willen we er nog steeds zeker van zijn dat elk verzoek correct is, omdat onze klanten van ons afhankelijk zijn. Elke verzoek is van cruciaal belang en mag niet zomaar achter een uiteindelijk consequente caching-laag worden gegooid.

Razend nieuwsgierig

Er zijn geen spelregels voor het oplossen van de problemen die op onze weg komen. Stripe-medewerkers moeten elke dag antwoorden zien te vinden op vragen die nog nooit eerder zijn gesteld. Om zinvolle vooruitgang te kunnen boeken, hebben we mensen nodig die zonder pardon naar het waarom durven te vragen, voortdurend op zoek zijn naar betere oplossingen en op het eerste gezicht bijna onmogelijke vraagstukken doelbewust aanpakken.

Integratie bevorderen door middel van vertegenwoordiging

We zijn ervan overtuigd dat we binnen onze eigen muren moeten beginnen met het wegnemen van barrières en het garanderen van integratie. Stripe-community's zijn groepen die door medewerkers zijn opgezet om de connecties met elkaar, met onze community en met onze gebruikers te bevorderen.

 • logo
 • logo
 • logo
 • logo
 • logo
 • logo
 • logo
 • logo
 • logo
 • Desi

  Desi vertegenwoordigt, bevordert en behartigt de culturele identiteit en belangen van Stripe-medewerkers die van Indiase of Zuid-Aziatische afkomst zijn. De groep fungeert als forum om Zuid-Aziatische aangelegenheden binnen (en buiten) Stripe te bespreken, bevorderen en promoten. Daarnaast vormt deze groep een nuttig netwerk voor onze uitbreiding naar de Indiase markt.

 • Equate

  Het is de missie van Equate om een open werkklimaat tot stand te brengen en te promoten. Een klimaat waarin alle Stripe-medewerkers proactief de gelijkheid, professionele ontwikkeling en het leiderschapspotentieel van vrouwen en non-binaire personen kunnen ondersteunen en bevorderen door middel van onderwijs, begeleiding, samenwerking en discussie, zowel bij Stripe als in de hele technologiebranche.

 • ESEA

  ESEA vertegenwoordigt, bevordert en behartigt de belangen van Stripe-medewerkers die zichzelf identificeren als van Oost-Aziatische of Zuidoost-Aziatische afkomst. De groep geeft workshops over spreken in het openbaar voor Stripe-medewerkers die Engels als tweede taal hebben en organiseert lezingen met vooraanstaande Aziatische ondernemers en technologen. ESEA heeft verschillende doelstellingen, zoals het ondersteunen van de community, het scheppen van een veilige plek, de bevordering van relevante initiatieven, en Stripe een beter inzicht verschaffen in de ESEA-markt.

 • Interfaith

  Interfaith is een groep Stripe-medewerkers die zichzelf als gelovig identificeren of die geïnteresseerd zijn in een respectvolle dialoog rondom het geloof. Stripe-medewerkers hebben allerlei verschillende religieuze, spirituele, culturele, etnische en geografische achtergronden. Voor velen geldt dat het geloof hun denkprocessen beïnvloedt, interesses aanstuurt en dagelijkse activiteiten vormgeeft. In contact komen met anderen voor wie het geloof ook een belangrijke rol speelt, kan veel steun en bemoediging geven.

 • Jew-ish

  De groep Jew-ish biedt ondersteuning en voorlichting aan iedereen die zich in religieus of cultureel opzicht identificeert met de joodse leer en aan joodse Stripe-medewerkers die een evenwicht proberen te vinden tussen hun carrière en hun tradities of geloofsovertuigingen. Jew-ish heeft een veilige plek gecreëerd waar mensen die zich als joods identificeren meer inzicht en informatie kunnen verschaffen aan iedereen die geïnteresseerd is in de joodse cultuur en religie. Daarnaast streeft de groep ernaar andere community's met dezelfde uitdagingen ondersteuning te bieden.

 • Parents

  Als werkende ouder heb je het niet gemakkelijk. Onze Parents-community zet zich in om Stripe-werknemers met een gezin te helpen. Dat doen we via evenementen en trainingsprogramma's, door aanbevolen werkwijzen en lastige uitdagingen te delen en door te pleiten voor personeelsbeleid. Parents speelt een actieve rol bij de ontwikkeling van tools voor ouderschapsverlof bij Stripe, zoals hulpmiddelen voor managers en aanstaande ouders.

 • Rainbows

  Rainbows heet lesbische, homoseksuele, biseksuele, transgender, queer, interseksuele, aseksuele (LHBTQIA) Stripe-medewerkers en hun pleitbezorgers van harte welkom. Door te investeren in mensen, beleidsregels en partnerschappen met onze gebruikers, wil Rainbows de inclusie bevorderen en LHBTQIA-aangelegenheden onder de aandacht van alle Stripe-medewerkers brengen.

 • The Black Stripes

  The Black Stripes vertegenwoordigt, bevordert en behartigt de belangen van Stripe-medewerkers die zichzelf identificeren als zwart, Afrikaans, Afrikaans-Amerikaans, Afro-Europees, Afro-Caraïbisch, Afro-Latijns of enige andere identiteit die deel uitmaakt van de Afrikaanse diaspora. De groep is voornamelijk gericht op het ondersteunen van de community. Daarnaast wil The Black Stripes andere Stripe-medewerkers meer inzicht bieden in de uitdagingen waarmee zwarte Stripe-medewerkers te maken krijgen, zowel op het werk als daarbuiten.

 • Unidos

  Unidos vertegenwoordigt, bevordert en behartigt de culturele identiteit en belangen van Stripe-medewerkers van Spaanse of Latijns-Amerikaanse afkomst. Unidos biedt een forum om de vraagstukken die deze groep bezighouden te bespreken en ondersteunen. Die kunnen betrekking hebben op Stripe, maar dat hoeft niet. Ook vormt Unidos een platform om het inzicht in en de expressie van de Spaanse en Latijns-Amerikaanse cultuur te bevorderen.

,

Lowering barriers to opportunity starts within our own walls. We have numerous Stripe Communities: employee-created resource groups that partner closely with our People and executive teams to advance diversity, equity and inclusion throughout Stripe’s culture and processes.

While Stripes today already come from a wide range of backgrounds, we’ll need an even more diverse group of talented individuals to join us from around the world to serve our users and build products that drive economic growth.

Gender (Global)
Women
Non-binary
All Stripes
36,5%
0,9%
Leadership
40,9%
0,9%
Technical
22,5%
0,9%

>

De voordelen van een kleine organisatie grootschalig werkt

Ons bedrijf is opgericht in 2010 en verschillende onderdelen zijn nog niet volledig ontwikkeld. Maar wat secundaire arbeidsvoorwaarden betreft, zijn we absoluut te vergelijken met grotere bedrijven die al een tijd meedraaien. Zorgen over dit onderwerp hoeven dus geen obstakel te zijn om bij ons te komen werken.

Uitgebreide secundaire arbeidsvoorwaarden

We bieden Stripe-medewerkers een uitgebalanceerd pakket secundaire arbeidsvoorwaarden, zodat ze zich volledig kunnen ontplooien en hun werk zo goed mogelijk kunnen doen. Dit pakket omvat bijvoorbeeld geestelijke, fysieke en medische gezondheidszorg, een positieve bijdrage aan de financiële toekomst van Stripe-medewerkers, vruchtbaarheidsbehandelingen en ouderschapsverlof. En uiteraard zorgen we ervoor dat er gezond voedsel op kantoor is. Bij Stripe komen de medewerkers en hun gezin op de eerste plaats.

Groeien door te leren

We zijn fanatieke leerlingen en docenten. Ons Education-team heeft een leerplan voor onboarding en producttraining opgesteld voor alle nieuwe Stripe-medewerkers. Daarnaast organiseert het team door experts geleide cursussen over bijvoorbeeld de basisbeginselen van projectbeheer en de kenmerken van de macro-economie. Naast het officiële programma delen Stripe-medewerkers constant kennis met elkaar via besprekingen, documenten, leesgroepen en informele gesprekken.

Een principiële benadering van voedsel

Het voedselprogramma heeft een speciale plek in zowel de geschiedenis als de toekomst van Stripe. In onze keuken werken Stripe-medewerkers met totaal verschillende achtergronden respectvol met elkaar samen. Dit blijkt niet alleen uit de lokale ingrediënten waarmee ze werken of de aantrekkelijke buffetlijnen die duidelijk op teamwerk zijn gebaseerd, maar ook uit de manier waarop ze een wereldwijd team vormen dat streeft naar duurzame voedselpraktijken en een minimale hoeveelheid afval.

You’re viewing our website for France, but it looks like you’re in the United States.