Plaats een preorder voor tonnen CO₂-verwijdering

Met Climate Orders kun je eenvoudig een specifiek aantal tonnen uit het afnameportfolio van Frontier reserveren. Koop in een handomdraai CO₂-verwijdering op het dashboard of ontwikkel met de API je eigen klimaatproducten.

Zo werkt het

Hoogwaardige CO₂-verwijdering met minimale inspanning

Met Climate Orders kunnen jij en je klanten eenvoudig tonnen CO₂-verwijdering kopen uit het afnameportfolio van Frontier. Frontier vindt en screent de meest veelbelovende leveranciers en sluit langlopende contracten met hen af, zodat jij dit niet hoeft te doen. Alle bestellingen voor tonnen CO₂-verwijdering zijn voor toekomstige levering.

Toegang tot diverse projecten

Projecten voor CO₂-verwijdering worden gevonden en gescreend door het interne team van experts van Frontier en een groep van meer dan 60 externe technische beoordelaars.

Om de ontwikkeling te versnellen, sluiten we afnameovereenkomsten af met leveranciers van technologieën voor CO₂-verwijdering die zich nog in de groeifase bevinden en in potentie voordelig en op grote schaal kunnen worden toegepast. Door in een vroeg stadium afnameovereenkomsten te sluiten, kunnen projecten direct worden gestart om levering in de toekomst mogelijk te maken. Alle leveringen worden geverifieerd door een externe partij.

Projecten per methode

 • Versnelde verwering
 • Directe afvang uit de lucht
 • Verwijdering en opslag van CO₂ via biomassa
 • 25%
 • 50%
 • 25%

Minimaliseer overhead en risico

Minimale overhead

Frontier vindt, screent, contracteert en controleert de meest veelbelovende projecten, zodat jij dat niet hoeft te doen. Op de leveringscertificaten zie je in een oogopslag belangrijke informatie over de levering.

Minimaal risico

Frontier minimaliseert prijs- en leveringsrisico's door een divers portfolio te bouwen, een voorraadbuffer aan te houden, actief toezicht te houden op de voortgang van leveranciers en indien nodig wijzigingen aan te brengen in het portfolio.

Climate Orders delivery certificate

Zo ga je aan de slag

Bestel via de API of het dashboard

API

Gebruik onze API om CO₂-verwijdering aan je klanten aan te bieden.

await stripe.climate.products.list() /*--- RESPONSE ---*/ { object: "list", url: "v1/climate/products", has_more: false, data: [ { id: "climsku_frontier_offtake_portfolio_2027", object: "climate.product", created: 1678989595, current_prices_per_metric_ton: { usd: { amount_fees: 1650, amount_subtotal: 55000, amount_total: 56650 } }, name: "Frontier’s 2027 offtake portfolio", delivery_year: 2027, livemode: true, metric_tons_available: "18000.0", suppliers: [ { id: "climsup_charm_industrial", object: "climate.supplier", info_url: "https://frontierclimate.com/portfolio/charm-industrial", livemode: true, locations: [ { city: "San Francisco", country: "US", latitude: 37.7749, longitude: -122.4194, region: "CA" } ], name: "Charm Industrial", removal_pathway: "biomass_carbon_removal_and_storage" }, { "id": "climsup_carbon_capture_inc", "object": "climate.supplier", "info_url": "https://frontierclimate.com/portfolio/carboncapture-inc", "livemode": true, "locations": [ { "city": "Los Angeles", "country": "US", "latitude": 34.0549, "longitude": -118.2426, "region": "CA" } ], "name": "CarbonCapture Inc.", "removal_pathway": "direct_air_capture" }, { "id": "climsup_heirloom", "object": "climate.supplier", "info_url": "https://frontierclimate.com/portfolio/heirloom", "livemode": true, "locations": [ { "city": "Brisbane", "country": "US", "latitude": 37.6808, "longitude": -122.4, "region": "CA" } ], "name": "Heirloom", "removal_pathway": "direct_air_capture" } ] }, { id: "climsku_charm_industrial_2026", object: "climate.product", created: 1678989595, name: "Charm Industrial 2026", delivery_year: 2026, livemode: true, metric_tons_available: "3750.0", current_prices_per_metric_ton: { usd: { amount_fees: 300, amount_subtotal: 6000, amount_total: 6300 } }, suppliers: [ { id: "climsup_charm_industrial", object: "climate.supplier", info_url: "https://frontierclimate.com/portfolio/charm-industrial", livemode: true, locations: [ { city: "San Francisco", country: "US", latitude: 37.7749, longitude: -122.4194, region: "CA" } ], name: "Charm Industrial", removal_pathway: "biomass_carbon_removal_and_storage" } ] } ] }
await stripe.climate.orders.create({ product: "climsku_frontier_offtake_portfolio_2027", metric_tons: "1.25", currency: "usd", beneficiary: { public_name: "Togethere, Inc.", } }) /*--- RESPONSE ---*/ { id: "climorder_1NqOXrLlylBo10LY58O8QOoM", object: "climate.order", amount_fees: 1650, amount_subtotal: 55000, amount_total: 56650, beneficiary: { public_name: "Togethere, Inc." }, canceled_at: null, cancellation_reason: null, certificate: null, confirmed_at: 1694732520, created: 1694732519, currency: "usd", delayed_at: null, delivered_at: null, delivery_details: [], expected_delivery_year: 2027, livemode: true, metadata: {}, metric_tons: "1.0", product: "climsku_frontier_offtake_portfolio_2027", product_substituted_at: null, status: "confirmed" }
stripe.webhooks.constructEvent( webhookRequest.body, webhookRequest.header("Stripe-Signature"), webhookSecret ) /*--- RESPONSE ---*/ { id: "evt_123...", object: "event", type: "climate.order.delivered", data: { object: { id: "climorder_678...", object: "climate.order", amount_total: 20600, amount_subtotal: 20000, amount_fees: 600, beneficiary: { public_name: "Togethere, Inc." }, canceled_at: null, cancellation_reason: null, certificate: "https://certificates.frontierclimate.com/1NTF0iDRcIWa6aw9e6PbCsZB", confirmed_at: 1694732520, created: 1678989595, currency: "usd", delayed_at: null, delivered_at: 1677715770, delivery_details: [ { supplier: { id: "climsup_charm_industrial", object: "climate.supplier", name: "Charm Industrial", removal_pathway: "biomass_carbon_removal_and_storage", info_url: "https://frontierclimate.com/portfolio/charm-industrial" }, metric_tons: "0.25" }, { supplier: { id: "climsup_carbon_capture_inc", object: "climate.supplier", name: "CarbonCapture Inc.", removal_pathway: "direct_air_capture", info_url: "https://frontierclimate.com/portfolio/carboncapture-inc" }, metric_tons: "0.15" }, { supplier: { id: "climsup_heirloom", object: "climate.supplier", name: "Heirloom", removal_pathway: "direct_air_capture", info_url: "https://frontierclimate.com/portfolio/charm-heirloom" }, metric_tons: "0.1" } ], expected_delivery_year: 2027, livemode: true metadata: {}, metric_tons: "0.5", product: "climsku_frontier_offtake_portfolio_2027", product_substituted_at: null, status: "delivered", }, previous_attributes: { certificate: null, delivered_at: null, delivery_details: [], status: "confirmed", }, }, }

Producten ophalen

Haal productinformatie over het afnameportfolio van Frontier op zodat je de beschikbare voorraad kunt vermelden voor je klanten.
 • Koop uit het Frontier-portfolio om verschillende technologieën voor CO₂-verwijdering te ondersteunen
 • Koop bij afzonderlijke aanbieders uit het afnameportfolio van Frontier
 • Volg je levering op de voet, zoals het verwachte jaar van levering, de locatie, de methode en nog veel meer

Bestelling voor CO₂-verwijdering

Plaats een bestelling voor tonnen CO₂-verwijdering voor levering in de toekomst. Bevestigde bestellingen worden afgeschreven van je Stripe-saldo en uitgefaseerd namens de betrokken begunstigde, als die is opgegeven.
 • Direct een bestelling plaatsen
 • Betalen in je eigen valuta

Webhooks integreren

Gebruik webhooks om je eigen bedrijfslogica te implementeren en de status van je levering te volgen.
 • De volledige levenscyclus van de levering van een bestelling volgen
 • Ontvang een melding over de beschikbaarheid van nieuwe producten en prijswijzigingen van bestaande producten

Dashboard

Koop permanente CO₂-verwijdering rechtstreeks via het dashboard, zonder dat er iets hoeft te worden geprogrammeerd.

Climate Orders dashboard list overview
Climate Orders dashboard create panel

Als je (i) vooral wilt zorgen voor positieve veranderingen in de sector en (ii) geen specifiek aantal tonnen hoeft te kopen om een klimaatdoelstelling te halen, is Climate Commitments misschien wat voor jou. Hiermee kun je in een handomdraai een percentage van je omzet doneren aan start-ups op het gebied van CO₂-verwijdering in het portfolio van Frontier, zodat zij hun theorieën in de praktijk kunnen testen.

Toepassingen

Koop rechtstreeks CO₂-verwijdering of voeg de optie toe aan je product

Ondernemingen

Koop CO₂-verwijdering om onvermijdbare uitstoot te compenseren.

B2B-platforms

Help ondernemingen met CO₂-verwijdering nadat ze hun uitstoot hebben verminderd.

B2C-platforms

Bied klanten CO₂-verwijdering aan bij het afrekenen.

Jouw idee

Neem contact met ons op en laat ons weten wat je in gedachten hebt.

Help om het potentieel van CO₂-verwijdering optimaal te benutten

Door vroege kopers van CO₂-verwijdering samen te brengen, vergroten we de kans om de klimaatoplossingen te vinden die de wereld nodig heeft.

Zo werkt het

Kom meer te weten over Climate Orders van Stripe.