AMA with Patrick and John Collison

การพูดคุยแบบมีผู้ดำเนินรายการ, Trends and inspiration

ระยะเวลา

กรอกแบบฟอร์มเพื่อดูวิดีโอเวอร์ชันเต็ม

Stripe จะดำเนินการกับข้อมูลของคุณตามนโยบายความเป็นส่วนตัว

การส่งแบบฟอร์มนี้หมายความว่าคุณรับทราบและยินยอมให้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของ Stripe และจัดเก็บข้อมูลของคุณนอกประเทศจีนตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของ Stripe

Instacart CEO Fidji Simo puts the top-rated audience-submitted questions to Stripe’s cofounders live in this 45-minute session.

Speakers

Patrick Collison, Cofounder and CEO, Stripe
John Collison, Cofounder and President, Stripe
Fidji Simo, CEO, Instacart

Join us at Sessions 2025

Register for Sessions 2025 with the code S25EARLYBIRD to secure your pass for $399—a further $200 discount on our early-bird pricing. Join us to learn about the latest internet economy trends and get practical insights for optimizing your business.

หากพร้อมเริ่มใช้งานแล้ว

สร้างบัญชีและเริ่มรับการชำระเงินโดยไม่ต้องทำสัญญาหรือระบุรายละเอียดเกี่ยวกับธนาคาร

บริษัททุกขนาดต่างใช้บริการ Stripe

ธุรกิจสตาร์ทอัพและองค์กรที่มุ่งมั่นทุกขนาดต่างวางใจให้ Stripe เป็นผู้ดูแลธุรกิจ