สร้างผลลัพธ์ที่มีความหมายต่อธุรกิจทั่วโลก

นักศึกษาฝึกงานที่ Stripe ต้องลงมือทำงานจริง แก้ไขปัญหาจริง และจัดส่งผลิตภัณฑ์ให้กับลูกค้าจริง ผลิตภัณฑ์หลักบางอย่างที่สร้างในนามของ Stripe เช่น Connect และ Atlas เวอร์ชันเริ่มต้นนั้นเป็นผลงานของพนักงานใหม่ที่เพิ่งเริ่มทำงาน "จริง" เพียง 1-2 คนเท่านั้น

ผลลัพธ์

ตั้งเป้าหมายที่สูงขึ้นในช่วงปีแรกๆ ของเส้นทางสายอาชีพ

เรามุ่งมั่นที่จะมอบโอกาสให้กับพนักงาน Stripe ที่พิสูจน์แล้วว่าตนเองรับผิดชอบงานได้ดีแม้จะอยู่ในตำแหน่งหน้าที่ใดก็ตาม เราทราบดีว่าคุณจะทำอะไรบางอย่างได้เป็นชิ้นเป็นอันในช่วงเริ่มต้นของการทำงาน ก็ต่อเมื่อคุณเจอปัญหาที่ต้องแก้ไข ซึ่งเรามีปัญหาบางส่วนที่จะแนะนำให้คุณได้ และยินดีเปิดรับปัญหาที่คุณค้นพบ

คุณจะได้รับการสนับสนุนและคำแนะนำอย่างเต็มที่จากพนักงานที่มีประสบการณ์ในทีม เมื่อจบโปรแกรมฝึกงาน คุณจะได้สร้างผลงานจริงและนำเสนอต่อทีมของตัวเอง รวมทั้งทีมอื่นๆ ในองค์กร เราออกแบบโครงการนี้มาเพื่อสร้างเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ทว่าสามารถบรรลุผลลัพธ์ได้ โดยธุรกิจต่างๆ จะนำผลงานของคุณไปใช้จริง

โอกาส

การฝึกงาน

Stripe จัดโครงการฝึกงานสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีและปริญญาโททั่วโลก ผู้ฝึกงานของเราจะได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร ได้เรียนรู้และสร้างสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนร่วมงานใน Stripe คนอื่นๆ อย่างเต็มที่ ซึ่งส่วนใหญ่แล้วฝ่ายวิศวกรรมจะเปิดรับผู้ฝึกงานมากที่สุด โดยที่ฝ่ายอื่นๆ เช่น ฝ่ายแมชชีนเลิร์นนิง ฝ่ายวิทยาศาสตร์ข้อมูล และฝ่ายธุรกิจอื่นๆ เช่น ฝ่ายกลยุทธ์และการปฏิบัติงาน ฝ่ายขาย ฝ่ายการพัฒนาธุรกิจ ก็ได้เปิดรับผู้ฝึกงานมาแล้วเช่นกันในช่วงที่ผ่านมา

ได้แก้ไขปัญหาจริง ได้ช่วยเหลือผู้ใช้จริงๆ

เราเลือกโครงการฝึกงานที่นำเสนอความต้องการทางธุรกิจได้จริง โดยเน้นโครงการที่จะเปิดโอกาสให้คุณได้สัมผัสกับสแต็ก การดำเนินงาน และผู้ใช้ของ Stripe มากที่สุด คุณจะได้ทำงานที่ต้องอาศัยความร่วมมือจากแต่ละฝ่าย ได้เข้าถึงธุรกิจทุกภาคส่วน และได้ลงมือปฏิบัติงานจริงที่ส่งผลต่อธุรกิจต่างๆ อย่างมากมาย การฝึกงานที่ Stripe จึงไม่ใช่แค่การจำลองการทำงานร่วมกับเรา แต่เป็นการทำงานจริงในฐานะเพื่อนร่วมงานคนหนึ่งของเราเป็นเวลาหลายเดือน

สิ่งที่ผมชอบมากเกี่ยวกับ Stripe คือผู้คนที่นี่ไม่โอ้อวดความสามารถของตัวเอง ทุกคนถ่อมตัวกันมาก และดูมีความมุ่งมั่นในแบบเดียวกัน

Jerry Tegno ฝ่ายคลังข้อมูล

เป็นมากกว่าการทำงานเล็กๆ น้อยๆ

ผู้ฝึกงานจะต้องเข้าอบรมในโปรแกรมเตรียมความพร้อมแบบเดียวกับที่เราใช้กับพนักงานใหม่ โปรแกรมนี้มีชื่อว่า Intern 101 โดยจะครอบคลุมธุรกิจของเราในหลายด้าน เช่น ภารกิจ วัฒนธรรม และผลิตภัณฑ์ในองค์กรของเรา รวมถึงโอกาสการเติบโต เราจะมอบความรู้ให้อย่างเพียงพอและเปิดโอกาสให้คุณได้ทำงานจริงโดยมีพนักงานคอยสนับสนุน และไม่ต้องเข้าเรียนในหัวข้อต่างๆ มากเกินไป

ตัวช่วยที่ทำให้คุณเข้าสู่แวดวงการทำงานได้เร็วขึ้น

โปรแกรมสาธิตสำหรับผู้ฝึกงาน ชุดหัวข้อการบรรยาย กิจกรรมการสร้างทีม และการทำงานร่วมกับชุมชนจะช่วยเปิดโอกาสให้ผู้ฝึกงานได้สัมผัสประสบการณ์การทำงานที่ Stripe โดยเราลงทุนอย่างต่อเนื่องเพื่อส่งเสริมการนำหลักความหลากหลาย ความเสมอภาค และการยอมรับความแตกต่างมารวมไว้ในหลักปฏิบัติของเรา เพื่อให้พนักงานของ Stripe ทุกคนสามารถทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุด คุณสามารถเข้าร่วมชุมชนที่หลากหลายของ Stripe และมีส่วนร่วมในโครงการริเริ่มที่จัดโดยชุมชนและสำนักงานได้ตลอดระยะเวลาการฝึกงาน

คำถามที่พบบ่อย

โดยส่วนใหญ่การสัมภาษณ์ทั่วโลกจะอิงตามปฏิทินการศึกษาของแต่ละประเทศ ซึ่งปกติแล้วจะอยู่ในช่วงเดือนสิงหาคมถึงเดือนกุมภาพันธ์ก่อนปีที่จะจัดโปรแกรมฝึกงาน เราขอแนะนำให้คุณสมัครโดยเร็วที่สุด

ผู้ที่เพิ่งจบการศึกษา

ผู้ที่เริ่มเข้าสู่เส้นทางอาชีพ

พนักงาน Stripe ทุกคน แม้แต่ผู้ที่เพิ่งเริ่มต้นสายอาชีพ ต่างก็เป็นนักคิดที่ยึดถือความถูกต้องและเป็นนักเรียนรู้ที่ช่างสงสัย เราเห็นคุณค่าและเชื่อในมุมมองที่สดใหม่ของผู้ที่เพิ่งจบการศึกษา เมื่อก้าวเข้าสู่โลกการทำงานเป็นครั้งแรกกับ Stripe ภายในไม่กี่สัปดาห์ คุณก็จะได้ลงมือปฏิบัติงานด้านผลิตภัณฑ์และการดำเนินงานหลักๆ ของเรา นอกจากนี้ก็จะได้รับความช่วยเหลือ การให้คำปรึกษา และได้เข้าถึงกลุ่มคนที่ช่วยให้คุณประสบความสำเร็จเมื่อก้าวเข้าสู่โลกของการทำงานเป็นครั้งแรก

คำแนะนำบางส่วนในด้านการทำงานจากความคิดเห็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกทีมที่อยากฝึกงานได้อย่างหลากหลาย แต่เราขอแนะนำให้เลือกทีมที่มีพื้นที่ให้คุณได้พัฒนาทักษะ แต่ไม่ใหญ่เกินไปเพื่อให้คุณได้สร้างผลลัพธ์ ซึ่งทีมของ Stripe มีครบทั้งสองคุณสมบัตินี้

เรามีระบบและกระบวนการทำงานที่เหมาะกับผู้ที่เริ่มเข้าสู่เส้นทางอาชีพ คุณจะได้ทำงานในองค์กรที่เห็นคุณค่าของการดำเนินงานที่แม่นยำ กฎระเบียบต่างๆ และการสร้างความน่าเชื่อถือ ซึ่งสัมผัสได้วิธีการทำงานของเรา คุณจะได้เรียนรู้วิธีที่ทีมงานมากฝีมือผสานระบบต่างๆ ที่ใช้งานได้อย่างดีเยี่ยมเข้าด้วยกัน และคุณจะได้รับหน้าที่ดำเนินการในส่วนนั้นตั้งแต่แรกเริ่ม (โดยมีเพื่อนร่วมงานคนอื่นๆ คอยช่วยเหลืออย่างเหมาะสมเมื่อพบปัญหา)

คุณอาจทำอาชีพนี้ไปได้อีกหลายสิบปี เราจะปูพื้นฐานที่แข็งแรงให้กับคุณ พร้อมต่อยอดสิ่งที่คุณได้เรียนรู้มา สอนเกี่ยวกับปัญหาที่จะสร้างมูลค่าจำนวนมหาศาลหากได้รับการแก้ไข (พร้อมวิธีการแก้ไขโดยทั่วไป) ตลอดจนแสดงให้เห็นอย่างเป็นรูปธรรมว่าคุณทำงานของตัวเองได้ดีจริงๆ

Stripe เป็นหนึ่งในบริษัทที่ดีที่สุดสำหรับเรียนรู้เกี่ยวกับธุรกิจสตาร์ทอัพและเศรษฐศาสตร์บนโลกอินเทอร์เน็ต คุณจะได้รับโอกาสในการติดต่อโดยตรงกับลูกค้าซึ่งมาจากบริษัทที่ล้ำนวัตกรรมที่สุดในโลก ไม่ว่าคุณจะมาร่วมงานกับเราในอนาคตหรือจะเลือกทำงานในองค์กรอื่นๆ การได้ร่วมงานกับ Stripe จะช่วยให้คุณกำหนดเป้าหมายในเส้นทางอาชีพได้อย่างแน่นอน

ทุกครั้งที่นึกถึง Stripe ฉันก็พบว่าในนั้นมีโครงการและทีมที่น่าสนใจอยู่ ทีมเหล่านี้ทำให้ฉันอยากถามคำถามยากๆ หาทางแก้ไขที่ดีขึ้น และอยากลองทำอะไรใหม่ๆ ที่แตกต่างจากวิธีการเดิม

Fay Wu ฝ่ายวิศวกรรมสากลใน LATAM

การจัดเข้าทีม

กระบวนการจัดนักศึกษาฝึกงานเข้าฝ่ายวิศวกรรมจะมีขึ้นใกล้วันเริ่มฝึกงาน ผู้ที่เพิ่งจบการศึกษาทั้งหมดจะต้องทำแบบสำรวจเกี่ยวกับทีมที่ต้องการฝึกงาน จากนั้นเราจะพิจารณาจากเกณฑ์ต่างๆ เช่น ประวัติและประสบการณ์ สิ่งที่สนใจ ความต้องการด้านธุรกิจ จำนวนผู้ฝึกงานที่แต่ละทีมต้องการ เพื่อเลือกทีมที่เหมาะสมที่สุด

เริ่มต้นการทำงานแบบก้าวกระโดดที่ Stripe

ชีวิตที่ Stripe

สร้างผลงานที่ดีที่สุดของคุณร่วมกับผู้ที่พร้อมให้การสนับสนุน ปรับปรุง และส่งเสริมผลงานทุกชิ้น

หลักการปฏิบัติงาน

เรามีชุดหลักการที่เข้มงวดซึ่งเรายินดีที่จะเปิดเผยอย่างตรงไปตรงมา