Zendesk går in på nya marknader och minskar kostnaderna med 1,5 miljoner dollar årligen med Stripe

Zendesk grundades i Danmark 2007 och har idag sitt huvudkontor i Kalifornien. Företaget erbjuder en lösning för hantering av kundrelationer för företag runt om i världen. Den används av bland annat Slack, GitHub, Box, Groupon, Instacart och Shopify. Företaget möjliggör flera miljarder samtal och sammanför mer än 100 000 varumärken med hundratals miljoner kunder via telefon, chatt, e-post, sms, sociala kanaler, communities, recensionssajter och hjälpcenter. Zendesk har cirka 4 000 anställda runt om i världen.

Använda produkter

    Payments
Globalt
Growth

Utmaning

För att kontrollera kostnaderna är lokala förvärv en del av Zendesks expansionsstrategi – genom att etablera lokala enheter på marknaderna kan företaget behandla kortinnehavarnas kort i det aktuella landet för att undvika extra kostnader som uppkommer vid transaktioner över gränserna. Företaget fokuserar framför allt på att expandera på lukrativa marknader som Brasilien och Indien. Zendesk ville också ha tillgång till expertråd och teknisk kompetens för att minimera lagstiftningsrelaterade risker på nya marknader. ”Vi behövde en pålitlig leverantör som strategisk expert på lagstiftningsförändringar för betalningar runt om i världen. På så sätt kan vi undvika att få kännedom om förändringarna efter att de införts eller behöva ägna flera månader åt egen felsökning på det här området”, säger Bryant Przybilla, Director of Revenue and Business Operations hos Zendesk.

Dessutom ville företaget minska kostnaderna för kortbehandling på sina huvudmarknader: USA, Storbritannien och Europa.

Lösning

När Zendesk gick igenom färdplanen insåg företaget att man måste anlita en global betalleverantör med en lösning som klarade att stödja expansionsstrategin. Företaget tittade på Stripe, vars kundteam hade ett nära samarbete med Zendesk för att utbilda nyckelpersonal och knyta kontakter. De här kontakterna ledde till att Zendesk-teamet sålde in Stripe hos ledningsgruppen.

”Vi kunde se att Stripe hade den expertis som krävdes för att stötta vår tillväxt på nya marknader, inklusive länder med komplexa lagstiftningskrav”, säger Przybilla. ”Dessutom var Stripes prisstruktur mer tilltalande jämfört med andra leverantörer.”

Företaget välkomnade också att Stripes användargränssnitt var enkelt och intuitivt. Man migrerade till kortbehandling med Stripe i januari 2022. ”Implementeringen var så okomplicerad att vi bestämde oss för att använda interna teknikresurser för att genomföra projektet”, säger Przybilla. ”Vi hade också tillgång till tekniska experter hos Stripe som kunde besvara eventuella frågor.” Företaget har migrerat alla kortbehandlingsvolymer i USA, Storbritannien och Europa till Stripe.

Resultat

Djupgående expertis på nya marknader kompletterar teknisk kompetens

Med experthjälp från Stripe har Zendesk utökat sin närvaro på den brasilianska marknaden. ”Stripe har gett oss tillgång till avancerad expertis om skattestrukturerna och kraven i Brasilien, vilket vi behövde för att kunna hitta rätt när vi byggde upp våra volymer, i synnerhet inom segmentet små till medelstora företag”, säger Przybilla.

Företaget planerar att använda Stripe för att arbeta med landsspecifika metoder för betalningsbehandling som ett komplement till de brett använda Mastercard-, Visa- och American Express-systemen. ”Vi använder Stripe som informationskälla för att fastställa vilket som är det bästa sättet för att genomföra transaktioner i olika länder. Det hjälper oss att ta fram ett underlag som vår ledning kan godkänna så att vi kan gå vidare med processen”, säger Przybilla. ”Nu är vi inte längre rädda för att gå in på en ny marknad eller i en ny region för att det saknas lösningar för betalningsbehandling.”

Positionerade för högre godkännandefrekvens

Zendesks godkännandefrekvens med Stripe ligger på cirka 97 procent – en förbättring med 1–2 procentenheter jämfört den tidigare betalleverantören. ”Det innebär att vi har färre nekade transaktioner och därmed en lägre frekvens för kundbortfall som beror på vår betalleverantör”, säger Przybilla. Han förväntar sig att godkännandefrekvensen med Stripe kommer att förbättras ytterligare när företaget utökar de lokala betalningarna och sin närvaro på nya marknader.

Smidig inloggning och enkel administration

Stripe har också gett fördelar som inte ingick i Zendesks ursprungliga planering. Det handlar exempelvis om ett intuitivt gränssnitt och en kortare tid för att genomföra inloggning och administrativa uppgifter samt göra det möjligt för Zendesks redovisningsteam att avsluta en affärskritisk process för pågående insättningar 30 minuter snabbare. ”Användargränssnittet, redovisningen, att det är lätt att gå in och administrera gör allt så mycket enklare”, säger Przybilla. ”Ur ett administrativt perspektiv sparar jag själv fyra till fem timmar per kvartal med Stripe, vilket minskar min arbetsbelastning avsevärt.”

Utveckling av direktdebitering

Zendesk arbetar nu för att implementera Stripes funktion för direktdebitering och förväntar sig att spara flera hundra tusen, kanske till och med miljoner, per år, beroende på hur brett det används. ”Autogirodebiteringarna är cirka 700 procent lägre än de debiteringar som kommer från kortleverantörer för en genomsnittlig kreditkortstransaktion där vårt företag är inblandat”, säger Przybilla. ”De potentiella besparingarna är därför avsevärda, oavsett hur bred användning vi uppnår.”

Vet vad du betalar för

Integrerad transaktionsbaserad prissättning utan dolda avgifter

Påbörja din integration

Kom igång med Stripe på så lite som 10 minuter