Togetherwork samarbetar med Stripes experter för att bygga en smidig upplevelse för sina kunder

Togetherwork erbjuder programvaru- och betallösningar för communities, grupper och organisationer så att de kan skapa effektivitetsvinster och öka intäkterna. Med djupgående vertikal marknadsexpertis och en världsledande strategi inom teknik och operativ verksamhet har Togetherwork som mål att leverera bästa möjliga upplevelse för sina kunder och deras communities.

Använda produkter

  Connect
  Terminal
  Radar
  Treasury
Nordamerika
Tillväxtföretag

Utmaning

Togetherworks betalningsplattform var en egenutvecklad lösning med flera leverantörer. Lösningen fungerade, men Togetherwork började växa ur plattformen i takt med att verksamheten expanderade.

Förutom att det behövdes en modernare betallösning för att ge stöd för Togetherworks snabba tillväxt hade man också behov av vägledning kring hur man tekniskt och operativt skulle kunna konsolidera fler än 20 betalleverantörer i en portfölj med olika produktlinjer.

Lösning

Efter omfattande efterforskningar valde Togetherwork Stripe baserat på dess teknik, tillförlitlighet och omfattande tjänster som kunde ge företaget stöd och få verksamheten att växa. Togetherwork använde Stripes implementeringstjänster, Enterprise Support, och rådgivningstjänster för att snabbare lansera lösningen, minimera riskerna och hitta fler möjligheter att monetarisera och optimera kostnaderna i takt med att man snabbt utökade sin globala närvaro.

"Vi växte ur vår plattform och behövde en större geografisk närvaro. Vi behövde en modern leverantör. Stripe var den bästa kandidaten som fanns att tillgå."
- Karen Gil, Vice President of Payments, Togetherwork

Snabbare avkastning på investeringen med implementeringstjänster

Partnerskapet inleddes med att Togetherwork använde sig av implementeringstjänster för att minimera riskerna och säkerställa att den nya lösningen skulle kunna lanseras i tid och skalas upp när verksamheten växte.

Den första fasen av implementeringsuppdraget fokuserade på att definiera rätt arkitekturstrategi för att konsolidera de fler än 20 betalleverantörerna inom Togetherworks olika produktlinjer. Därför intervjuade Stripe olika intressenter i syfte att definiera viktiga resultat och kartlade tekniska krav för de olika transaktionstyperna.

Nästa fas handlade om att integrera Togetherworks befintliga verksamheter i den nya Stripe-lösningen. Teamen bestämde sig för att integrera i olika faser och prioritera dem med mer utmanande integrationer och tyngre krav. Dessa inledande implementeringar etablerade den övergripande strategin och lösningen, med fokus på nya monetariseringsmöjligheter, förbättrade betalningsflöden samt ökade godkännandefrekvenser och marginaler. Det ledde till att teamen utformade två integrationsvägar för Togetherworks produkter.

Med hjälp av Stripes beprövade metodik, bästa praxis och lärdomar från tidigare implementeringar utformade teamen en självbetjäningsbaserad regelbok för Togetherworks återstående och framtida produkter. I regelboken finns teknisk vägledning och vägledning för onboarding av företag. Den säkerställer att det finns en enhetlig riktning och överensstämmelse i hela Togetherworks produktportfölj under överflyttningen till Togetherworks betalningsplattform på Stripe.

Slutligen arbetade Stripes professionella tjänster med Togetherworks team för att säkerställa att hela organisationen var operativt redo att börja använda den nya lösningen. Med hjälp av en så kallad "train-the-trainer"-modell lärde Stripe Togetherwork hur Stripe kan implementeras och operationaliseras. Med hjälp av flera workshops, bland annat om betalflöden, bedrägeririsker och handlarrisker, förberedde sig Togetherwork för det risk- och efterlevnadsansvar samt rättsliga ansvar man behövde ta för att bygga ett nytt internt team inom betalningsverksamheten och konsolidera betalleverantörer.

"Vi hade en fantastisk implementeringsupplevelse med Stripes professionella tjänster. Teamet erbjöd vägledning och expertis under varje steg medan vi fortfarande höll på att lära oss. Stripe behandlade oss alltid med stor respekt och det började med Stripes professionella tjänster."
- Karen Gil, Vice President of Payments, Togetherwork

Operativa optimeringar med Enterprise Support

Efter Togetherworks framgångsrika integrationer med den första gruppen företag tog Stripe Enterprise Support över och tillhandahöll kontinuerlig vägledning och support när Togetherwork fortsatte att flytta över fler av sina produkter till Stripe.

Under en period med överflyttningar och lanseringar var Stripes SLA:er och egna tekniskt kundansvarige avgörande för Togetherworks framgångar, då de erbjöd den snabbaste vägen till lösningar när det dök upp frågor eller problem.

"Stripe Enterprise Support klev in när vi fick problem och har fortsatt att finnas där när vi har växt och optimerat verksamheten. När vi ser tillbaka på allt vi åstadkommit tillsammans är det svårt att förstå hur det skulle vara att inte ha det här teamet."
- Karen Gil, Vice President of Payments, Togetherwork

Stripe Enterprise Support utformade också anpassade operativa optimeringar för Togetherwork efter lanseringen, bland annat:

 • Migreringsflöde och dashboard i Enterprise som ger stöd för Togetherworks migreringar från äldre betalleverantörer. För att uppfylla behovet av frekventa migreringar med höga SLA:er byggde Enterprise Support mallade förfrågningar för Togetherwork som gjorde att de kunde initiera migreringssupport i dashboard från migreringsspecialister som är väl bekanta med komplexiteten hos integrationerna. Flödet och dashboard används nu vid alla Stripe Enterprise-migreringar.
 • Ny process för att på rätt sätt tilldela kategorikoder för handlare (MCC:er) baserat på Togetherworks tydliga krav samtidigt som man inte ändrade dem under rutinrevisioner av Stripe.

Stripe Enterprise Support förser också Togetherwork med proaktiv rapportering, insikter och rekommendationer för hur Stripe-produkter fungerar och kan bidra ytterligare till de olika affärslinjerna. Enterprise Support-teamet träffar Togetherwork varje vecka för att tillhandahålla kontinuerlig produktutbildning om Stripe, besvara tekniska och affärsrelaterade frågor och ta fram strategier för lösningar och möjligheter.

Integrera finansiella tjänster med rådgivningstjänster

Stripes Enterprise Support-team erbjöd Togetherworks team utbildning i Stripes produktsvit med molnbaserade banktjänster. Teamet ville förbättra kundupplevelsen på andra områden än enbart betalningar. Det ledde till att Togetherwork började aktivera ytterligare finansiella tjänster för sina handlare, inklusive betalningar, konton, kort och utlåning.

"Med Stripes bankinfrastrukturprodukter kan vi skapa dessa fantastiska kundupplevelser, vilket gör kunderna betydligt mer benägna att stanna kvar."
- Karen Gil, Vice President of Payments, Togetherwork

Professionella tjänster hjälpte Togetherwork med viktiga tekniska, arkitekturrelaterade och operativa komponenter som var avgörande för integrationen, som:

 • Fastställa Treasury-kontots arkitektur och betalningsflöden för att fylla på kontona.
 • Skapa en integrationsplan för att operationalisera prisstrategin genom att hjälpa Togetherwork att förstå mappningen och bygga logik för att monetarisera handlarnas händelser och transaktioner.
 • Mappa kritiska webhooks för att stämma av Togetherworks system med Stripe, följa upp kontosaldon i realtid och avgöra när avgifter ska föras vidare till handlarna.

Integrationen av Stripes produkter för molnbaserade banktjänster har gjort det möjligt för Togetherwork att lansera nya erbjudanden om finansiella tjänster. Bland exemplen finns:

 • OmegaFi, en produktlinje inom finansiell administration för studentföreningar, använder Treasury och Issuing för att ge studentorganisationer möjlighet att skapa kort och finanskonton och på så sätt få tillgång till medel. Eftersom de här organisationerna har nationella stadgar kan de ofta inte öppna lokala bankkonton. OmegaFi ger därför de här organisationerna större finansiell flexibilitet.
 • Dance Studio Pro, en ledande programvaruprodukt för dansskolor, använder Capital för att ge sina dansskolor tillgång till finansieringslösningar. Tack vare framgångarna har Togetherwork aktiverat fyra andra företag med Capital inom tre månader efter Dance Studio Pros lansering i juni 2022.

Resultat

Sedan 2019 har Togetherwork flyttat över mer än 15 produkter till Stripe. Partnerskapet fortsätter att växa när Togetherwork bygger ut sina betalnings- och finansieringsfunktioner och samarbetar med Stripes experter inom professionella tjänster och Enterprise Support för att driva sina verksamheter på ett mer effektivt sätt.

Med Stripes teknik och tjänster har Togetherwork uppnått flera kritiska affärsprioriteringar:

 • Snabbare onboarding och konvertering för nyligen förvärvade produkter med Connect, där man utnyttjar digitala arbetsflöden för onboarding och slipper gammaldags fysiskt pappersarbete.
 • Förbättrad monetarisering av betalningsflöden, vilket ger ökade marginaler där tidigare lösningar var bristfälliga.
 • Optimerade operativa kostnader genom att arbeta direkt med Stripe och minska outsourcingen via återförsäljare i andra länder.
 • Ökade effektivitetsvinster för olika verksamheter genom att utöka de finansiella funktionerna med nya produkter, geografiska områden och snabbare onboarding.

Vet vad du betalar för

Integrerad transaktionsbaserad prissättning utan dolda avgifter

Påbörja din integration

Kom igång med Stripe på så lite som 10 minuter