reMarkable minskar bedrägeri till 0,10 % med hjälp av Stripe

Världens tunnaste surfplatta, reMarkable, ersätter ditt anteckningsblock och omvandlar dina handskrivna anteckningar på den pappersliknande ytan till text.

Använda produkter

    Payments
    Radar
Europa
Startup

Utmaning

reMarkable släppte sin produkt på marknaden i en provlansering där man kunde mäta marknadens intresse innan man påbörjade tillverkningen. För att lyckas behövde reMarkable en betalningsplattform som kunde implementeras snabbt för provlanseringen och som var tillräckligt robust för att i ett senare stadium kunna hantera vanliga beställningar och tillhandahålla skydd mot bedrägerier. Bedragare riktar sällan in sig på förbeställningar eftersom kortinnehavare då ser den misstänkta debiteringen innan produkten har skickats. För reMarkable var det speciellt viktigt att använda skydd mot bedrägerier så snart man övergick till normala beställningar.

Lösning

Stripe gav reMarkable de funktioner man behövde för att implementera en framgångsrik provlansering på kort tid. Företaget kunde dra nytta av färdiga funktioner, t.ex. efterlevnad av kraven i det andra betaltjänstdirektivet och identifiering av möjliga bedrägerier, så snart man påbörjade reguljär försäljning. Radar, Stripes intelligenta verktyg för bedrägeribekämpning, utnyttjar flera miljarder datapunkter för att optimera identifieringen av bedrägerier utan att blockera legitima kunder som vill köpa produkten. Med hjälp av Radars funktion för att skapa anpassade regler kan reMarkable även skräddarsy sitt skydd mot bedrägerier utifrån de trender man ser.

Resultat

”Som förväntat såg vi en markant ökning av bedrägliga beställningar när vi gick från förbeställningar till direktköp. Att Stripe Radar kunde upptäcka det stora flertalet av alla bedrägerier har varit mycket viktigt för vår verksamhet”, förklarar Sigurd Gran-Jansen, marknadsföringschef på reMarkable. reMarkables kundansvarige på Stripe guidade teamet proaktivt vid anpassningen av skyddet mot bedrägerier till företagets specifika affärsbehov för ökad effektivitet. Radar kommer att fortsätta leverera bättre resultat i takt med att det anpassar sig efter förändrade bedrägerimönster med hjälp av en maskininlärningsmodell som är skräddarsydd för reMarkables företags- och kundprofil.

reMarkable sparar stora mängder tid på utveckling

Även om reMarkable sällan samarbetar med externa leverantörer och istället föredrar att bygga sin egna lösningar visste man att ett samarbete med Stripe skulle förbättra arbetsflödena för betalningar avsevärt. Stripes branschledande API och tydliga, omfattande dokumentation förenklade alla aspekter av implementeringsprocessen för reMarkables utvecklare. De timmar som man sparade av utvecklarnas tid kunde man lägga på mer krävande projekt.

Stripe som enda sanningskällan för företagets försäljningsdata

Det intuitiva Dashboard som är en del av Stripes betalningsinfrastruktur gav reMarkable möjligheten att granska och exportera data till viktiga intressenter på andra avdelningar. Tack vare Stripes robusta funktioner kan reMarkable nu samla in nyckeltal gällande betalningar som realtidsindikator av kundupplevelsen och det ekonomiska resultatet, och på så sätt förbättra kvaliteten på analyser.

Vet vad du betalar för

Integrerad transaktionsbaserad prissättning utan dolda avgifter

Påbörja din integration

Kom igång med Stripe på så lite som 10 minuter