CarbonPay lanserar koldioxidkompenserande kort med Stripe – på bara 20 veckor

CarbonPay utfärdar betalkort som gör det möjligt för företag att motverka klimatförändringen genom att hjälpa dem ta ansvar för sitt koldioxidavtryck med varje transaktion. CarbonPay kompenserar automatiskt 1 kg CO2 för varje 1,50 USD som spenderas, utan extra kostnad för CarbonPays kunder. Stripe hjälpte CarbonPay att snabbt marknadsföra den första kombinationen av finansiella tjänster och klimatåtgärder i sitt slag, som är tillgängligt för företag av alla storlekar och i alla skeden av sin hållbarhetsresa.

Använda produkter

    Issuing
    Climate
    Treasury
    Connect
Nordamerika
Startup

Utmaning

Rory Spurway, grundare och VD för CarbonPay, har alltid haft ett starkt engagemang för miljön. När han arbetade för att påverka miljön positivt blev han snabbt frustrerad över den vanligt förekommande ”grönmålningen” – när företag lyfter fram miljömedvetenhet i marknadsföringssyfte, men i praktiken inte påverkar på något märkbart sätt. Spurway samlade ett team med likasinnade, som kombinerade sin erfarenhet som entreprenörer med sitt engagemang för miljön, och startade CarbonPay. Nu har de gett sig själva i uppdrag att förenkla, automatisera och skapa öppenhet kring hur man bidrar i klimatarbetet.

”Vi ville skapa en affärsmodell som främjar systemförändring och ger alla möjlighet att agera”, förklarar Spurway. ”Den behövde vara automatisk och enkel och erbjuda en hög grad av öppenhet så att kunderna kunde se att de verkligen påverkade. ”

Teamet hade som mål att omvandla något enkelt som företag gör varje dag – göra inköp – till en katalysator för att rädda miljön.

Lösning

CarbonPay-teamet visste att de kunde göra skillnad om de valde partner som både delade varumärkets värderingar och var klassledande. Det innebar att man behövde välja partner som hade visat sig vara framgångsrika och gjort verkliga framsteg i arbetet för att motverka klimatförändringen. Därför valde CarbonPay Stripe Issuing, Stripe Connect och Stripe Treasury för att driva företagets finansiella erbjudanden och Stripe Climate för att skänka en andel av transaktionsavgifterna till klimatinitiativ.

”Människor vill agera, men är inte säkra på var eller hur de ska börja. Därför är det avgörande att CarbonPay är enkelt att använda och tillgängligt för alla”, säger Spurway. ”Stripe erbjuder en unik kombination av kortutfärdande och koldioxidupptag samtidigt som lösningens lättanvända API:er hjälpte oss att gå från idé till lansering på bara några veckor.”

Trovärdighet är ett annat skäl till att CarbonPay väljer Stripe Climate som en av bara tre förhandsgranskade miljöorganisationer som ges stöd. Med Stripe Climate kan företag som CarbonPay enkelt dirigera om en liten del av sina intäkter för att bidra till att skala upp nya tekniker för koldioxidupptag. De här företagen kan sedan dela sina klimatåtaganden med kunderna och vara helt säkra på att alla bidrag går till vetenskapligt utvärderade projekt.

Resultat

Stripe Issuing, Stripe Connect och Stripe Treasury kombineras så att CarbonPay kan erbjuda kunderna fler alternativ, som virtuella och fysiska kort, samt flexibla utgiftsgränser. Stripe Climate ger sedan CarbonPay ett snabbt och smidigt sätt att kvantifiera effekterna av sitt miljöskyddsuppdrag.

20 veckor från idé till lansering

CarbonPay hade ett pionjärkoncept för att hjälpa företag att proaktivt ta mer ansvar för att bekämpa klimatförändringen. På bara 20 veckor använde teamet Stripe för att snabbt bygga en ny betalningsplattform och enkelt lägga till koldioxidupptag i sin portfölj för klimatåtgärder.

”Både Stripes teknik och team är fantastiska”, säger Spurway. ”Vi är stolta över vårt partnerskap med Stripe, eftersom det gjort det möjligt för oss att vara först ut på marknaden.”

1 kg koldioxidkompensation för varje 1,50 USD som spenderas

Befintliga lösningar för koldioxidupptag, som återplantering av skog och koldioxidbindning i mark är viktiga, men det räcker inte för att ta itu med klimatförändringens effekter. Stripe Climate bidrar till att ny teknik för koldioxidupptag minskar kostnadskurvan och ökar volymkurvan. Detta säkerställer att CarbonPays bidrag direkt kan omvandlas till koldioxidupptag från jordens atmosfär.

”Vi stödjer endast certifierade och verifierade projekt som vi vet kommer att påverka miljön på ett meningsfullt sätt idag och i framtiden och därför valde vi Stripe Climate”, tillägger Spurway. ”Vi vet att våra bidrag stödjer banbrytande teknik som hjälper till att ta bort koldioxid från atmosfären.”

Konkreta åtgärder istället för ”grönmålning”

CarbonPays öppna erbjudande leder till verkliga åtgärder för att motverka den vanligt förekommande ”grönmålningen”.

Spurway säger: ”Vi har gjort det enkelt och lättillgängligt för företag att leva som de lär när det gäller klimatförändringen. Stripe Climate ger oss resultatmått för hur mycket CO2 som tagits upp och det faktiska koldioxidupptaget hanteras, verifieras och granskas vetenskapligt.”

Nu kan CarbonPays kunder följa upp koldioxidavtrycket för varje köp för att förstå vilken miljöpåverkan deras konsumtionsbeteende har och ge insyn i deras klimatpåverkan.

Vet vad du betalar för

Integrerad transaktionsbaserad prissättning utan dolda avgifter

Påbörja din integration

Kom igång med Stripe på så lite som 10 minuter