Stöd banbrytande initiativ för koldioxidavskiljning

Bidra till Stripe Climate och bli en del av en koalition av framsynta företag och individer som revolutionerar tekniken för koldioxidavskiljning.

Stripe bidrar med 100 % av dina medel till projekt vars syfte är koldioxidupptagning, minus eventuella avgifter som tas ut av tredje part. Bidrag är inte avdragsgilla för skatt eftersom Stripe inte är en registrerad välgörenhetsorganisation.