Aktuell bolagsordning

En aktuell version av vår bolagsordning finns tillgänglig och kan laddas ned via den här länken.