Snowflake samarbetar med Stripes experter för att lansera en marknadsplats inom fyra månader

Snowflake är en molndataplattform som möjliggör datalagrings-, bearbetnings- och analysplattformar för företag. Genom Data Cloud-plattformen hanterar Snowflake komplex datalagringsinfrastruktur, ger enkel och säker åtkomst till data och gör det möjligt för organisationer att fokusera på att bygga datadrivna lösningar.

Använda produkter

    Payments
    Connect
    Billing
    Invoicing
Nordamerika
Growth

Utmaning

Snowflake ville skapa en B2B-marknadsplats för sina kunder. De var angelägna om att agera snabbt och vara först ut på marknaden och Snowflake vände sig därför till Stripe för ytterligare expertis som kunde ge vägledning om deras tekniska strategi samt hade ämnesexpertis på områden som lagstiftning och efterlevnad i syfte att påskynda processen.

Lösning

Snowflake samarbetade med Stripes team för professionella tjänster för att kunna ha tillgång till expertis och vägledning under hela implementeringen. Stripe erbjöd workshops om produkter, fortlöpande frågestunder och veckovisa avstämningar för att Snowflake-teamet skulle kunna frigöra tid och arbeta effektivt. Det gjorde att det bara tog fyra månader för Snowflake att lansera sin marknadsplats.

Genom att samarbeta med Stripes team för professionella tjänster kunde vi skapa en unik marknadsplatsupplevelse med konsumtionsbaserade prisalternativ för våra kunder. Vi skapade inte bara en produkt som vi är nöjda med och som kunderna finner värde i, utan kunde också genomföra arbetet snabbt och effektivt tack vare partnerskapet.

Eric Dorf, Produktchef, monetarisering

Vet vad du betalar för

Integrerad transaktionsbaserad prissättning utan dolda avgifter

Påbörja din integration

Kom igång med Stripe på så lite som 10 minuter